Foto: Shutterstock / Monkey Business Images. Flere elver er i et klasserom og jobber på PC-er og nettbrett.

Personvernskjema for nettvettressurser

Barnevakten har et pilotprosjekt der vi tester ut hvordan leverandører av læringsressurser selv kan rapportere graden av personvern. Vi har laget et skjema som vi foreløpig ber utvalgte leverandører om å fylle ut. Nedenfor kan du se hvordan skjemaet ser ut og hva vi spør om.

Læringsressurser innen nettvett finnes i mange varianter, for eksempel video, app, nettside eller PDF. Enkelte slike ressurser samler inn personopplysninger. Foreldre og lærere skal med tiden kunne se i vår oversikt hva slags personopplysninger som en ressurs samler inn. Det vil hjelpe dem til å avgjøre om de skal ta ressursen i bruk eller ikke.

Her er skjemaet som utvalgte leverandører vil fylle ut (vi tar kontakt):

Personvernerklæring: Opplysningene som blir delt i skjemaet over, blir kun sett av autoriserte personer i Barnevakten og deles ikke med andre. Kun eventuelle personvernanmerkninger og en oppsummering vil bli vist på våre nettsider, i denne piloten.


I vår pilot for personvernsjekk behandler vi kun ressurser som ikke skal brukes av skolen. Det er i første omgang foreldre som skal bruke nettvettressursene på foreldremøte, gjerne sammen med barna. Senere håper vi å kunne utvide med sjekk av nettvettressurser som skal brukes av lærere i elevundervisning.

Når vi er ferdige med piloten og personvernsjekken etter hvert er ordentlig på plass, vil foreldre og lærere se en rask konklusjon i den enkelte ressurs, med enten grønt, gult eller rødt lys. Så skal de kunne klikke seg videre og se hvilke eventuelle anmerkninger vi har gitt ressursen. På den måten kan foreldre og lærere selv bestemme om anmerkningene er alvorlige nok til å droppe ressursen.

Målet er at vi skal programmere slik at hele systemet arbeider automatisk på våre sider som omtaler nettvettressurser. Enn så lenge bruker vi et enklere opplegg ved hjelp av Google Forms.

Kom gjerne med innspill til skjemaet. Er skjemaet forståelig? Er det spørsmål som bør inn eller ut? Med vilje har vi kuttet en del spørsmål for at skjemaet ikke skal bli for stort. Les mer om det i en egen artikkel. Les også om selvrapportering.