Foto: Shutterstock.com

Prioriterer du ofte mobilen fremfor babyen?

Hyppige sjekk av mobilen kan være nok til å skade samspillet mellom forelder og spedbarn, mener Siri Amalie Hansen, psykiatrisk sykepleier og helsesøster ved Østensjø helsestasjon.

Foto: Privat
Siri Amalie Hansen, psykiatrisk sykepleier og helsesøster ved Østensjø helsestasjon.

Hvordan påvirker foreldres mobilbruk spedbarn? Dette ønsket Siri Amalie Hansen og Kristine Strømsvåg (helsesøster i Lillehammer kommune) å undersøke da de var helsesøsterstudenter.

– Når vi skrev en fordypningsoppgave tok vi utgangspunkt i «stillface-eksperimentet». Det går ut på at spedbarn med deprimerte mødre blir stresset av å ha en forelder som mangler mimikk og har dårlig kontakt med barnet. NRK Viten tok opp tråden videre og undersøkte effekten av mobilbruk blant småbarnsforeldre. Her fant man fellestrekk og at foreldres mobilbruk kan føre til dårlig samspill og blikkontakt med barnet, sier Hansen.

Foreldre har alltid hatt gjøremål som har tatt dem bort fra barna i perioder, enten det er husarbeid eller jobben. Det nye er de hyppige bruddene med foreldre som stadig sjekker siste nytt på mobilen, forklarer Hansen.

– På samme måte som med «still-face»-eksperimentet, så kan barna bli stresset av at foreldrene er på mobilen hele tiden. Altså er det ikke den langvarige pausen som er problemet, men de ofte bruddene i kontakt med barnet. Det kan føre til at barna smiler mindre, tar mindre initiativ til kontakt med mor og far, og blir stresset i den perioden når foreldrene har lagt bort mobilen og skal ha kontakt med barnet igjen. Spedbarn har dessuten ikke ferdigutviklet evnen til å håndtere stress, og det kan påvirke hjernens utvikling. Stress er også lite gunstig i etablering av tidlig samspill, sier Hansen.

Foto: Privat
Kristine Strømsvåg, helsesøster i Lillehammer kommune.

Behov for kontakt fra fødselen av

Betydningen av samspill mellom forelder og barn er viktig fra det øyeblikket barnet blir født. Men noen tror at anledningen ikke byr seg så ofte fordi spedbarn sover så mye. Men da er det desto viktigere å fange opp de mulighetene som dukker opp for kontakt med den nyfødte, sier Siri Amalie Hansen.

– Det kan være situasjoner som amming og stell, der det blir gode anledninger for blikkontakt med barnet. Vi tenker at over tid, så er det skadelig hvis barnet ikke får gode øyeblikk med mor og far. Spedbarn er helt avhengige av omsorgspersoner som er tilstede og tilgjengelige, og det er det i den første tiden man legger grunnlaget for relasjonen mellom foreldre og barn. Hyppig sjekking av mobilen kan føre til at man ikke er oppmerksom nok på de signalene barna gir oss. Så da er det kanskje mer fornuftig å sjekke mobilen når barna sover, enn når det er våkent, sier Hansen.

Dette gjelder også når barna blir større, sier Hansen. En toåring kan si ifra om behov med ord eller ved å dra i deg, men et spedbarn mangler språk og evne til å melde ifra dersom de vil ha oppmerksomheten din.

– Vi har også funnet forskning som sier at der mødre bruker mobil mye, kan barna havne i risikosituasjoner, som for eksempel klatre på bord. Dette fordi mors oppmerksomhet ikke er på barnet, sier Hansen.

Ikke meningen å komme med pekefingeren

Vårt mål er ikke å være strenge mot foreldre og si at nå må dere legge bort mobilen, sier Hansen. Men hun presiserer samtidig at de ønsker å dele kunnskap og gjøre foreldre bevisst slik at de selv kan velge vaner som er best for egne barn og familie.

– Mange er klar over at mobilen kan være en tidstyv som gjør at man blir fraværende og tar bort oppmerksomheten fra barna. Men ikke alle er klar over hvorfor dette er så viktig, og at det kan ha så store konsekvenser for samspillet mellom foreldre og barn. I tillegg kan det at foreldre har gode vaner også ha en forbilledlig effekt på barna når de blir større og skal lage rutiner for bruk av egen mobil, sier Hansen.

Helsestasjonen som følger opp omtrent alle spedbarn her til lands har foreldres mobilbruk som tema i gruppekonsultasjon når barna er fire uker gamle, og siden når de er seks måneder, to år og fire år, sier Hansen. Men hun legger til at det er et altfor sent tidspunkt å snakke med foreldrene på.

Derfor bør foreldre bli bevisst på tematikken så tidlig som mulig, og gjerne allerede ved helsesøsterens første hjemmebesøk etter fødsel.

Nina Misvær, som er helsesøster og førstelektor ved helsesøsterutdanningen ved HIOA har også fem gode råd til småbarnsforeldre:

  1. Ha alltid mobilen på lydløs når du er engasjert i babyen som for eksempel ved måltider.
  2. Unngå bruk av øreplugger når du er sammen med babyen og snakker i mobil. Det gjør det vanskelig for babyen å forstå at du ikke snakker til ham/henne.
  3. Legg fra deg mobilen i et annet rom og lag dine egne regler for hvor ofte det er «lov» å sjekke den.
  4. Diskuter temaet med partneren din slik at dere har en mest mulig felles holdning til mobilbruk i samvær med barnet.
  5. Er du bevisst på hvor mye tid du bruker på mobilen? Det finnes apper som kartlegger hvor mye tid du bruker på mobilen, og det kan virke som en bevisstgjøring
    (Kilde: Forskning.no)

Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com