Foto: Gyldendal

Psykologi for barn

Gyldendals bokserie «Psykologi for barn» tilbyr korte historier som gjør det lettere å snakke med barn om ting de opplever som vanskelig. To av bøkene tar for seg barns skjermbruk.

Ønsker du å forstå og hjelpe barn som har det vanskelig? Gjennom bokserien «Psykologi for barn» fortelles korte historier som gir innsikt i hvordan barn opplever, tenker og føler i forhold til ulike tema – ut fra et psykologisk perspektiv. Dette kan være alt fra tvang og vold til sorg og vennskap, for å nevne noe. For hvert tema gis det ut to bøker, én som retter seg mot barn i alderen fire til åtte år, og en annen som retter seg mot ni- til 13-åringer.

I tillegg til en rekke korte historier som belyser temaet på ulike måter, inneholder hver bok konkrete samtalespørsmål, samt for- og etterord som presenterer fagstoff, råd og annen informasjon for voksne.

Bokserien er opprinnelig dansk, og er oversatt og tilpasset norske forhold.

Les mer om «Psykologi for barn» på Gyldendal sine nettsider

Den digitale verden

Bokserien tilbyr to bøker som tar for seg barns bruk av digitale medier. Bøkene tar utgangspunkt i at skjermhverdagen er både morsom og lærerik, men at det også finnes mindre gode sider som det kan være vanskelig å snakke med voksne om.

– Vi synes disse bøkene er så gode fordi de tar barna på alvor, de viser både det som er godt og det som er utfordrende med barn og skjermbruk, sier redaktør Ida Stendahl i Gyldendal.

– Vi tror mange foreldre føler seg litt maktesløse i møtet med barna og deres skjermbruk, disse bøkene kan være en hjelp til å få til gode samtaler, istedenfor krangler og misforståelser.

De to bøkene er som følger:

Digitale barn – Siv og Laurits og den digitale verden
Rettet mot barn i alderen fire til åtte år

Denne boken presenterer en rekke historier der du møter Laurits på fem år og Siv på åtte år. Historiene tar opp problemstillinger knyttet til blant annet nettmobbing, spilletid og når det er greit å få mobiltelefon. Dilemmaer i forhold til kjente tjenester som Instagram, Momio og MovieStarPlanet er også med.

Les mer på Gyldendal sine nettsider 

Alltid online – Herman og Melina og den digitale verden

Rettet mot barn i alderen ni til 13 år 

I denne boken møter du Herman på ti år og Melina på 12 år. Historiene handler om skjermtid, deling, mobbing, sterke inntrykk, utseendepress og mye mer, og beskriver typiske situasjoner og problemer som er aktuelle for barn i denne alderen.

Les mer på Gyldendal sine nettsider

Bøkene koster 168 kr per stk., og kan bestilles hos Gyldendal 

Barnevakten konsulent

Barnevaktens rådgiver Kjellaug Tonheim Tønnesen har bidratt som fagkonsulent i arbeidet med oversettelsen av de to bøkene knyttet til digitale medier.

– Det har vært hyggelig å få bidra i arbeidet med å oversette og oppdatere tekstene til norske forhold. Vi håper at disse heftene kan brukes som inspirasjon og igangsetting av gode samtaler mellom voksne og barn på temaer som alle vil kunne kjenne seg igjen i.

Foto: Gyldendal

Foto: Gyldendal

Vis Ressurser