Foto: Shutterstock og Barnevakten

Barnevakten utfordrer regjeringen

Stimulering til bedre foreldresamarbeid og en motivasjonspakke til it-bransjen er noen av rådene Barnevakten overleverte barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad i et høringsmøte 13. januar.

Barnevakten utfordrer regjeringen til å sette inn flere tiltak for at barn skal være tryggere på nett
Foto: Regjeringen og Barnevakten
Fra venstre: Barne-og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, faglig leder i Barnevakten Kjellhaug Tonheim Tønnesen og daglig lederi Barnevakten Leif Gunnar Vestbøstad Vik.

13. januar 2021 inviterte barne- og familieministeren til innspillsmøte der Redd barna og Barnevakten var med som ideele aktører. Daglig leder Leif Gunnar Vestbøstad Vik og faglig leder Kjellaug Tonheim Tønnesen forteller om et godt og konstruktivt møte .

–Vi fikk presentert en helhetlig pakke av tiltak som Barnevakten mener kan gjøre det tryggere for barn å bruke digitale medier framover, sier Vik.

Her er innspillene til regjeringen slik de ble overlevert

Dette er  oppsummeringen:

 Foreldre:

  • Gi dem relevant og nyansert informasjon, både direkte og gjennom skole og barnehage.

Lærere og skole:

  • Utvikle bedre samarbeid med foreldrene om nettvett.
  • Barnehage- og skoleeiere må ta mer ansvar for sikkerhet og personvern.
  • Gi foreldre innsikt skolens digitale praksis.
  • Myndighetene må ta mer ansvar for de digitale skoleløsningene før kommunene kjøper inn læringsbrett til elevene.
  • Tydeligere regler for skjermfilter.

Teknologiaktører:

  • Barn bør bli behandlet mer ut fra sin alder.
  • Stimulere norske og internasjonale it-aktører til å forske og initiere it-teknologi som er bra for barn.

Politikere/myndigheter:

  • Må ta tak i etiske dilemmaer. Hva med ansiktsgjenkjenning? Hva med skoleløsningene som er levert av noen få globale datagiganter, bør det være mer mangfold slik at ikke alle elever blir vanedyr og legger igjen persondata hos de store etter skolen?