Foto: Shutterstock / Ground Picture. Bildet viser tre elever som kikker på en dataskjerm.

Delta i undersøkelse om barnets skolemaskin, personvern og reklame

Er du forelder med barn i barneskolen? Fyll ut en spørreundersøkelse som er laget av det norske selskapet Climbr. Undersøkelsen kan avdekke i hvilken grad skolemaskinene som elevene tar med hjem, er trygge.

Det er over 20.000 medlemmer i Facebook-gruppen «Opprop for mindre skjermbruk på barneskolen» som ble startet av Siri Sjøgren Selmer som er forfatter og mor til barn i barneskolen. Denne gruppen viser at mange foreldre er opptatt av skjermbruken av ulike grunner.

Bildet: Christer Aas i Climbr.

Blant andre engasjerte er IT-konsulent Christer Veland Aas som driver selskapet Climbr, han har sammen med forfatter og medieviter Maja Lunde laget en spørreundersøkelse som skal kartlegge den digitale skolen:

  • personvern
  • reklame
  • sporing
  • aldersklassifisert innhold på elevenes skjermer
  • foreldreerfaringer knyttet til digitalisering av skolen
  • nettfilter
  • hjemsending av skolemaskiner

Den nevnte Facebook-gruppen bidrar til å spre undersøkelsen slik at flest mulig svarer.

Oppfordrer foreldre til å svare
Har du barn i barneskolen, kan du ved å svare på undersøkelen bidra til å få samlet inn fakta. Undersøkelsen kan på sikt gjøre skolemaskinene tryggere. Foreldre kan være opptatt av andre poenger enn hva skoleeierne (kommunene) er.
Åpne barnets skolemaskin

Spørreundersøkelsen er konkret ved at du må åpne barnets skolemaskin hjemme og se hva som befinner seg på den for å kunne svare på enkelte av spørsmålene. Du ledes gjennom med eksempler der du henter frem konkrete nettsteder for å sjekke om det presenteres reklame der eller om barnet ditt for eksempel har tilgang til nettsteder med aldersgrense 18 år.

Er for eksempel barnets skolemaskin pålogget Google? Undersøkelsen viser hvordan du kan sjekke det på en enkel måte.

Det er ett spørsmål som det ikke passer å sjekke på barnets maskin mens barnet er ved siden av, det er spørsmål om skolemaskinen har tilgang til et bestemt porno-nettsted.

Som ved fleste undersøkelser er det bedre at du fyller ut noe enn ingenting. Men ved å fylle ut kan du bidra til å gjøre skolemaskinene tryggere ved at fakta kommer på bordet.

Undersøkelsen er anonym. Det vil kun bli vist tall på kommunenivå, ikke personnivå.

Her kan du fylle ut undersøkelsen.

(Hovedbilde øverst: Foto: Shutterstock / Ground Picture.)