Foto: Shutterstock

Barn bør ikke være på sosiale medier, sier 7 av 10 foreldre

BARNEVAKTENS UNDERSØKELSE: Barn under 13 år er ikke modne nok til å være på sosiale medier, sier 70 prosent av norske foreldre i en ny undersøkelse. De får støtte av et flertall av lærere i grunnskolen.

Undersøkelsen «Skjermet barndom?» er utført av NLA Høgskolen på oppdrag av Barnevakten og ble presentert Safer Internet day 11. februar 2020.

Se opptak av Safer Internet day her (Facebook-lenke som viser video).

Foreldre til barn i alderen 6 til 9 år er mest skeptiske. Her mener nesten ni av ti foreldre at barn generelt ikke er modne nok til å være aktiv i sosiale medier før de fyller 13 år.

Selv om et flertall av norske foreldre svarer at de er negative til at barn i barneskolealder bruker sosiale medier, har mange foreldre likevel gitt barna sine lov til å bruke sosiale apper som for eksempel Snapchat, Tik Tok og Instagram.

Undersøkelsen viser at 40 prosent av barn mellom 6 og 9 år bruker sosiale medier. I alderen 9 til 13 år har 81 prosent av foreldrene gitt barna tilgang til sosiale medier.

Foto: Studio 1 fotografene
Faglig leder i Barnevakten Kjellaug Tonheim Tønnesen.

– At det er så mange som mener at barn under 13 år ikke er modne nok, men likevel gir dem tilgang, viser hvor store forventninger og press det er på å ha “de rette appene”. Undersøkelsen gir oss også indikasjon på at mange foreldre opplever press på å skaffe det rette utstyret. Det er viktig for foreldre at barn opplever tilhørighet og blir regnet med i vennegjengen. Mye av samspillet mellom barn skjer i sosiale medier, og dem som ikke tar del i sosialiseringen der, opplever fort utenforskap, sier faglig leder i Barnevakten Kjellaug Tonheim Tønnesen.

Ønsker bedre råd

Det er stadig fokus i mediene på negative hendelser i sosiale medier. Barn opplever seg mobbet og utestengt, de blir groomet, det er mye kroppsfokus, de utsettes for ulovlig reklame og det deles skadelig innhold.

Men 39 prosent av foreldrene i undersøkelsen sier at barnet har stor glede av å være på sosiale medier, og erfarer at barnet er flink til å vurdere hva som kan postes og ikke. Og selv om 41 prosent sier de har tillit til at barnet ikke gjør “dumme ting” i sosiale medier, så er det likevel en stor andel foreldre som frykter for at barnet kommer i kontakt med personer som ikke er til å stole på, eller bli utsatt for kroppspress eller seksualisert innhold.

Mens 61 prosent av alle lærerne som er med i undersøkelsen sier at de opplever ulik grad av utfordringer knyttet til elevgruppens bruk av sosiale medier, sier 41 prosent av lærerne som underviser på ungdomstrinnet at de opplever dette i stor eller svært stor grad.

For at barn under 13 år skal ha tilgang til sosiale medier må de oppgi at de er eldre enn de er og registrere seg som over 13. Det er i dag ingen mulighet for foreldre å gi samtykke og at barn kan bli registrert med en lavere alder.

I undersøkelsen er foreldrene også blitt bedt om å svare på hvor enige de er i følgende påstand: «Jeg mener barn under 13 år bør få være på sosiale medier dersom foreldrene godkjenner det». 56 prosent av foreldrene svarer at de er helt eller delvis uenige i den påstanden.  69 prosent av lærerne svarer det samme.

Mange foreldre ønsker også tydeligere anbefalinger fra myndighetene om barn og sosiale medier. Nær halvparten av foreldrene sier at de opplever at råd og informasjon fra myndighetene om barn og sosiale medier er for utydelige, og 66 prosent av foreldrene mener at myndighetene burde gi klare råd om at barn under 13 år ikke bør være på sosiale medier. Det er spesielt foreldre til de yngste barna (71 prosent) som etterspør dette.

Krever tiltak

Barnevakten ber nå myndigheter og næringsliv sette inn tiltak både for å opplyse og gi nyanserte råd til foreldre, og for å gjøre sosiale medier mer barnevennlige. FNs barnekonvensjon er et godt rammeverk. Konvensjonen gir barn rett til å delta i samfunnet gjennom å kommunisere med andre, men understreker også at barn har krav på å bli beskyttet mot skadelig innhold. Dette mener Barnevakten at bransjen må forholde seg til.

Dersom norske barn under 13 år skal være aktive på sosiale medier, ønsker Barnevakten følgende fra tjenesteleverandørene:

  • Registrere barn som barn. At barn under 13 år blir registrert med riktig alder ved oppretting av profil, og at de ut fra gjeldende lover blir tatt hensyn til som barn.
  • Gi foreldre mulighet til å gi et verifisert samtykke. Barn under 13 år må ifølge personvernloven ha et aktivt samtykke fra foreldrene for å opprette profil i sosiale medier. Det er tjenesteleverandørens ansvar å sørge for en løsning slik at foreldre kan gi et samtykke. Det er behov for samtykkeordning i de sosiale mediene barn bruker mest.
  • Gi foreldre mulighet til å begrense tilgangen for de yngste til deler av innholdet. Å gjøre sosiale medier mer barnevennlig, kan for eksempel dreie seg om å begrense eksponering av reklame, begrense lokaliseringsmuligheter, redusere tilgangen til influensere og redaksjonelt innhold, redusere belønningsmekanismer og algoritmestyrt innhold. Når barna blir eldre, kan de gradvis få økt tilgang til mer innhold.

– Vi har ventet på slike løsninger i flere år, og det er på tide at politikere, bransje og ansvarlige fagfolk viser mer vilje og handlekraft for å få dette på plass. Inntil videre bør myndighetene høre på de foreldrene som ber om støtte til å klare å holde litt mer igjen på sosiale medier for de yngste. Dersom tjenesteleverandørene ikke ønsker brukere under 13 år og derfor heller ikke har vilje til løsninger for foreldresamtykke, må dette kommuniseres tydeligere både av tjenesteleverandøren og av myndigheter, sier Tønnesen og fortsetter:

– Barn i barneskolen kan ha stor glede og nytte av å sosialisere seg i gøye chatteapper med venner og familie, og dele bilder og morsomme filmer med hverandre. Men vi oppfatter at flertallet av foreldrene (70 prosent) i undersøkelsen mener at de fleste barn ikke er modne nok til å surfe fritt i en voksen digital verden på sosiale medier. Det må vi ta på alvor, sier faglig leder i Barnevakten Kjellaug Tonheim Tønnesen.

Her finner du hele rapporten:

Skjermet-barndom-RAPPORT

Rapporten er basert på to kvantitative, webbaserte undersøkelser blant foreldre og lærere om barns skjermbruk. Barnevakten er oppdragsgiver og en forskergruppe ved NLA Høgskolen er faglig ansvarlig.  10.427 foreldre i grunnskolen og 658 lærere i grunnskolen har besvart undersøkelsene.

Kontaktpersoner:

Daglig leder i Barnevakten, Leif Gunnar Vestbøstad Vik, e-post: leif.gunnar@barnevakten.no, tlf: 948 107 46 

Faglig leder i Barnevakten, Kjellaug Tonheim Tønnesen, e-post: kjellaug@barnevakten.no, tlf: 474 74 345 

Prosjektleder for forskningsrapporten «Skjermet barndom?», førstelektor Margunn Serigstad Dahle, e-post: margunn.dahle@nla.no, tlf: 982 09 606 

Bli medlem av Barnevakten

Vis Forskning