Foto: Shutterstock.com

Priser på ulike foredragsmodeller om nettvett

Rabatt: Vi gir 500 kroner i rabatt på totalsummen på oppdraget dersom skolen er medlem i Barnevakten. I prisene vi viser på nettsidene, er rabatten ikke trukket fra.

A: Temakveld for foreldre i barnehage eller skole

Kr. 2.800 i honorar til foredragsholder
Kr. 2.200 i seminarandel til Barnevakten
Kr. 5.000 totalt
I tillegg kommer reisegodtgjørelse

B: Dialogbaserte foredrag på dagtid for elever

Kr. 2.800 i honorar til foredragsholder
Kr. 2.200 i seminarandel til Barnevakten
Kr. 5.000 totalt
I tillegg kommer reisegodtgjørelse

For undervisning ut over 2,5 timer tilkommer kr. 1.000 i honorar til foredragsholder pr. klokketime.

C: Foredrag på dagtid for elever + kveldstid for foreldre

Kr. 1.000 per klokketime fra undervisning starter til undervisning er slutt i honorar til foredragsholder.
Kr. 2.800 for temakveld i honorar til foredragsholder
Kr. 2.200 i seminarandel til Barnevakten
I tillegg kommer reisegodtgjørelse

D: Kveldsskole med elever og foreldre sammen

Kr. 2.800 i honorar til foredragsholder
Kr. 2.200 i seminarandel til Barnevakten
Kr. 5.000 totalt
*Mrk: Ved to foredragsholdere blir prisen totalt Kr. 7.800
I tillegg kommer reisegodtgjørelse

E: Confident Me – bedre kroppsbilde og selvfølelse

Kr. 2.800 i honorar til foredragsholder
Kr. 2.200 i seminarandel til Barnevakten
Kr. 5.000 totalt
I tillegg kommer reisegodtgjørelse

For undervisning ut over 2,5 timer tilkommer kr. 1.000 i honorar til foredragsholder pr. klokketime.

F: Foredrag på fagdager og konferanser

Veiledende pris Kr. 7.000 for en halv dag (inntil tre timer) og Kr. 10.000 for en hel dag (inntil seks timer). I tillegg kommer reisetid og reiseutgifter. Ta kontakt med oss for avklaring av innhold, omfang og endelig pris.

Flere opplysninger om hvordan vi setter pris på foredrag

  • Etter gjennomført arrangement sendes det ut faktura både fra foredragsholder (honorar) og fra Barnevakten (seminarandel)
  • For oppdrag som varer over flere dager, faktureres Kr. 2.200 i seminarandel for første dag og Kr. 500 for hver påfølgende dag
  • Når tre eller flere barnehager/skoler går sammen og samarbeider om et foredrag øker prisen med Kr. 1.000
  • Det kan innvilges Kr. 500 i rabatt på seminarandelen på temakveld for foreldre fra kun én klasse
  • For kjøregodtgjørelse gjelder Statens satser. Ved større oppdrag med lengre reiser må reiseutgifter og eventuell kost og losji dekkes av arrangør. Dette avklares med foredragsholder i forkant av arrangementet
  • Det er ingen kostnad ved avbestilling inntil én måned før foredraget, halv pris inntil 14 dager før, og full pris ved avbestilling de siste 14 dagene.

Bestill foredrag


Fysisk foredragDigitalt foredragAvklares senere


Ja

*Jeg forstår at det blir samlet inn opplysninger ved å sende inn.

Du kan også sende forespørsel til post@barnevakten.no eller på tlf.: 53 51 93 80