Foto: Shutterstock.com

A: Temakveld for foreldre i barnehage eller skole

Kr. 2 500 i honorar til foredragsholder
Kr. 2 000 i seminarandel til Barnevakten
Kr. 4 500 totalt
I tillegg kommer reisegodtgjørelse

B: Dialogbaserte foredrag på dagtid for elever

Kr. 1 000 per klokketime fra undervisning starter til undervisning er slutt i honorar til foredragsholder
Kr. 2 000 i seminarandel til Barnevakten
I tillegg kommer reisegodtgjørelse
*Merk: Minstepris per skoleoppmøte er kr. 4500, derfor er det lønnsomt å gjennomføre opplegget for mer enn én gruppe i løpet av én dag

C: Foredrag på dagtid for elever + kveldstid for foreldre

Kr. 1 000 per klokketime fra undervisning starter til undervisning er slutt i honorar til foredragsholder
(Må bestille minimum to og en halv time)
Kr. 2 500 for temakveld i honorar til foredragsholder
Kr. 2 000 i seminarandel til Barnevakten
I tillegg kommer reisegodtgjørelse

D: Kveldsskole med elever og foreldre sammen

Kr. 2 500 i honorar til foredragsholder
Kr. 2 000 i seminarandel til Barnevakten
Kr. 4 500 totalt
*Mrk: Ved to foredragsholdere blir prisen totalt Kr. 7 000
I tillegg kommer reisegodtgjørelse

E: Confident Me – bedre kroppsbilde og selvfølelse

Elevundervisning dagtid:
Kr. 1 000 per klokketime fra undervisning starter til undervisning er slutt i honorar til foredragsholder
Kr. 2 000 i seminarandel til Barnevakten
I tillegg kommer reisegodtgjørelse
*Merk: Minstepris per skoleoppmøte er Kr. 4 500, derfor er det lønnsomt å gjennomføre opplegget for mer enn én gruppe i løpet av én dag

F: Foredrag på fagdager og konferanser

Veiledende pris Kr. 7 000 for en halv dag (inntil tre timer) og Kr. 10 000 for en hel dag (inntil seks timer). I tillegg kommer reisetid og reiseutgifter. Ta kontakt med oss for avklaring av innhold, omfang og endelig pris.

Flere opplysninger om hvordan vi setter pris på foredrag

  • Etter gjennomført arrangement sendes det ut faktura både fra foredragsholder (honorar) og fra Barnevakten (seminarandel)
  • For oppdrag som varer over flere dager, faktureres Kr. 2 000 i seminarandel for første dag og Kr. 500 for hver påfølgende dag
  • Når tre eller flere barnehager/skoler går sammen og samarbeider om et foredrag øker prisen med Kr. 1 000
  • Det kan innvilges Kr. 500 i rabatt på seminarandelen på temakveld for foreldre fra kun én klasse
  • For kjøregodtgjørelse gjelder Statens satser. Ved større oppdrag med lengre reiser må reiseutgifter og eventuell kost og losji dekkes av arrangør. Dette avklares med foredragsholder i forkant av arrangementet
  • Det er ingen kostnad ved avbestilling inntil én måned før foredraget, halv pris inntil 14 dager før, og full pris ved avbestilling de siste 14 dagene
  • Arrangører av foredrag i Nord-Norge kan søke om inntil Kr. 4 500 i støtte til  fra Signal bredbånd i 2019. Søknadsskjema her.

Bestill foredrag

*Jeg forstår at det blir samlet inn opplysninger ved å sende inn.

Du kan også sende forespørsel til post@barnevakten.no eller på tlf.: 53 51 93 80