Foto: Shutterstock.com

Priser på ulike foredragsmodeller om nettvett

Rabatt: Vi gir 500 kroner i rabatt på totalsummen på oppdraget dersom skolen er medlem i Barnevakten.

A: Temakveld for foreldre i barnehage eller skole

2800 kroner i honorar til foredragsholder.
2200 kroner i seminarandel til Barnevakten.
5000 kroner totalt.
I tillegg kommer reisegodtgjørelse.

B: Dialogbaserte foredrag på dagtid for elever

2800 kroner i honorar til foredragsholder.
2200 kroner i seminarandel til Barnevakten.
5000 kroner totalt.
I tillegg kommer reisegodtgjørelse.

For undervisning ut over 2,5 timer tilkommer 1000 kroner i honorar til foredragsholder pr. klokketime.

C: Foredrag på dagtid for elever + kveldstid for foreldre

1000 kroner per klokketime fra undervisning starter til undervisning er slutt i honorar til foredragsholder.
2800 kroner for temakveld i honorar til foredragsholder.
2200 kroner i seminarandel til Barnevakten.
I tillegg kommer reisegodtgjørelse.

D: Kveldsskole med elever og foreldre sammen

2800 kroner i honorar til foredragsholder.
2200 kroner i seminarandel til Barnevakten.
5000 kroner totalt.
*Mrk: Ved to foredragsholdere blir prisen totalt 7800 kroner.
I tillegg kommer reisegodtgjørelse.

E: Confident Me – bedre kroppsbilde og selvfølelse

2800 kroner i honorar til foredragsholder.
2200 kroner i seminarandel til Barnevakten.
5000 kroner totalt.
I tillegg kommer reisegodtgjørelse.

For undervisning ut over 2,5 timer tilkommer 1000 kroner i honorar til foredragsholder pr. klokketime.

F: Foredrag på fagdager og konferanser

Veiledende pris 7000 kroner for en halv dag (inntil tre timer) og 10 000 kroner for en hel dag (inntil seks timer). I tillegg kommer reisetid og reiseutgifter. Ta kontakt med oss for avklaring av innhold, omfang og endelig pris.

Flere opplysninger om hvordan vi setter pris på foredrag

  • Rabatt: Vi gir 500 kroner i rabatt på hvert oppdrag dersom skolen er medlem i Barnevakten. I prisene over er rabatten ikke trukket fra. Bli medlem
  • Etter gjennomført arrangement sendes det ut faktura både fra foredragsholder (honorar) og fra Barnevakten (seminarandel).
  • Spar penger: For oppdrag som varer over flere dager, faktureres 2200 kroner i seminarandel for første dag og 500 kroner for hver påfølgende dag.
  • For kjøregodtgjørelse gjelder Statens satser. Ved større oppdrag med lengre reiser må reiseutgifter og eventuell kost og losji dekkes av arrangør. Dette avklares med foredragsholder i forkant av arrangementet.
  • Avbestillingsgebyr: Oppdrag som avlyses en uke før oppsatt dato blir fakturert med gebyr på 2800 kr.

Bestill foredrag


Fysisk foredragDigitalt foredragAvklares senere


Ja

*Jeg forstår at det blir samlet inn opplysninger ved å sende inn.

Du kan også sende forespørsel til post@barnevakten.no eller på tlf.: 53 51 93 80