Foto: Shutterstock.com

Priser på foredrag om nettvett fra Barnevakten

Bestill foredrag med Barnevakten. Fyll inn skjemaet på denne siden eller send oss en e-post.

RABATTER

Ved kombinasjon av flere foredragsmoduler (under), innvilges 20 prosent rabatt på hele bestillingen. Reise kommer i tillegg.

Vi slår av 500 kroner på hver bestilling dersom barnehagen eller skolen er medlem i Barnevakten. Bli medlem. 

BARNESKOLER

Elev-, foreldre- og lærerforedrag

 • Kveldsskole. Elever + foreldre. 6000 kr + reise.
 • Temakveld. Kun foreldre. 6000 kr + reise.
 • Gamingkveld. Kun foreldre. 6000 kr + reise.
 • Elevundervisning på dagtid. Inntil 2 undervisningstimer.  6000 kr + reise. Utover dette: 1500 kr per ekstra undervisningstime.
 • Lærerkurs. 6000 kr + reise.
 • Minstepris for at Barnevakten møter opp er 6000 kr + reise

Du vil få to fakturaer, en fra foredragsholderen og en fra Barnevakten sentralt (seminarandel). Normalt vil det være slik for en modul: 3400 kr i honorar til foredragsholderen og 2600 kr i seminarandel, totalt 6000 kr.

UNGDOMSSKOLER

Under Ung på nett-paraplyen tilbyr vi kveldsskole, lærerkurs og læringsressurser som er gratis for ungdomsskoler ut 2024. Gjennom støtte fra Udir, Bufdir og private givere får dere dekket alle utgifter.

 • Kveldsskole. Elever + foreldre. Gratis. (Veiledende pris 6000 kr.)
 • Gamingkveld. Kun foreldre. Gratis. (Veiledende pris 6000 kr.)
 • Lærerkurs. Kun lærere eller andre ansatte. Gratis. (Veiledende pris 6000 kr.)

BARNEHAGE

Du vil få to fakturaer, en fra foredragsholderen og en fra Barnevakten sentralt (seminarandel). Normalt vil det være slik: 3400 kr i honorar til foredragsholderen og 2600 kr i seminarandel, totalt 6000 kr. + reise

FAGDAGER OG KONFERANSER

Vi holder fagseminarer om barn og unges digitale liv for yrkesgrupper som helsepersonell, lærere og lignende.

 • Inntil en halv dag: Veiledende 10.000 kr + reise
 • Inntil en hel dag: Veiledende 15.000 kr + reise

Dersom skolen er medlem av Barnevakten, får den 500 kroner i rabatt.

KOMBINASJONER

Kombinasjon av gratis-oppdrag og betalte oppdrag:

Noen ganger er våre foredrag subsidiert av staten eller private selskaper. Dersom du bestiller to foredrag og det ene er gratis og den andre ikke, vil du få 20 prosent rabatt på det du må betale for. Reiseutgifter legges på fakturaen til det betalende oppdrag. Det er ikke rabatt på reiseutgifter.

GJELDER ALLE BESTILLINGER

 • Rabatt: Vi slår av 500 kroner på hver bestilling dersom barnehagen eller skolen er medlem i Barnevakten. Bli medlem.
 • I tillegg til oppgitt pris kommer reiseutgifter for foredragsholder. Vi har foredragsholdere over hele landet og vi bestreber oss på å velge den som bor nærmest oppdragsgiveren. Reisekostnader regnes ut fra statens satser. Det kan også påløpe diett ved lengre oppdrag, dette avtales ved bestilling.
 • Bestiller du flere foredragsmoduler samtidig, får du 20 prosent rabatt. En modul er for eksempel det vi kaller «Kveldsskolen», en annen modul er for eksempel «Elevundervisning dagtid».
 • Etter gjennomført arrangement mottar du to fakturaer. Den ene er fra foredragsholderen (honorar) og den andre er fra Barnevaktens administrasjon (seminarandel). I prislisten over er disse slått sammen. Men fakturamessig må de splittes fordi de fleste foredragsholderne driver egne firmaer og er ikke ansatt av Barnevakten.
 • Avbestillingsgebyr: Oppdrag som avlyses en uke før oppsatt dato blir fakturert med gebyr på 3400 kroner. Dersom foredraget flyttes til ny dato, blir det ikke gebyr.

Vanlige spørsmål ved bestilling av besøk fra Barnevakten.

MULIG ØKONOMISK STØTTE

KONTAKT OSS

Send gjerne inn en uforpliktende forespørsel ved å fylle ut bestillingsskjemaet på denne siden. Eller send oss en e-post. Du vil få tilsendt et tilbud slik at vi blir enige om hva som bestilles og hva det koster.

  Forespørsel om foredrag


  Fysisk foredragDigitalt foredragAvklares senere


  Ja

  *Jeg forstår at det blir samlet inn opplysninger ved å sende inn.

  Du kan også sende forespørsel til post@barnevakten.no eller på tlf.: 53 51 93 80