Foto: Shutterstock.com

A: Temakveld for foreldre i barnehage eller skole:

Kr. 4 500 (Honorar til foredragsholder kr. 2 500 + seminarandel til Barnevakten kr. 2 000)
I tillegg kommer reisegodtgjørelse.

B: Dialogbaserte foredrag på dagtid for elever

Kr. 1 000 per klokketime fra undervisning starter til undervisning er slutt i honorar til foredragsholder (Merk: Minstepris honorar per skoleoppmøte kr. 2500, derfor lønnsomt å gjennomføre opplegget for mer enn én gruppe i løpet av én dag).
Kr. 2 000 i seminarandel til Barnevakten.
I tillegg kommer reisegodtgjørelse.

C: Foredrag på dagtid for elever + kveldstid for foreldre

Kr. 1 000 per klokketime fra undervisning starter til undervisning er slutt i honorar til foredragsholder.
Kr. 2 500 for temakveld i honorar til foredragsholder.
Kr. 2 000 i seminarandel til Barnevakten.
I tillegg kommer reisegodtgjørelse.

D: Kveldsskole med elever og foreldre sammen

Kr. 4 500 for en foredragsholder (Honorar til foredragsholder kr. 2 500 + seminarandel til Barnevakten kr. 2 000).
Kr. 7 000 for to foredragsholdere (Honorar til foredragsholder kr. 2 500 x 2 + seminarandel til Barnevakten kr. 2 000)
I tillegg kommer reisegodtgjørelse.

E: Confident Me – bedre kroppsbilde og selvfølelse

Elevundervisning dagtid:
Kr. 1 000 per klokketime fra undervisning starter til undervisning er slutt i honorar til foredragsholder (Merk: Minstepris honorar per skoleoppmøte kr. 2500, derfor lønnsomt å gjennomføre opplegget for mer enn én gruppe i løpet av én dag).
Kr. 2 000 i seminarandel til Barnevakten.
I tillegg kommer reisegodtgjørelse.

Opplæring av lærere/pedagoger/helsesøstre i Confident Me er gratis. Les mer her

F: Foredrag på fagdager og konferanser

Veiledende pris Kr. 7 000 for en halv dag (inntil tre timer) og Kr. 10 000 for en hel dag (inntil seks timer). Ta kontakt med oss for avklaring av innhold, omfang og endelig pris.

Merknader

  • Etter gjennomført arrangement sendes det ut faktura både fra foredragsholder (honorar) og fra Barnevakten (seminarandel)
  • For oppdrag som varer over flere dager, faktureres kr. 2 000 i seminarandel første dag og kr. 500 hver påfølgende dag.
  • Minstepris honorar til foredragsholder er kr. 2 500.
  • Det kan innvilges kr. 500 i rabatt på seminarandelen på temakveld for foreldre fra kun én klasse.
  • For kjøregodtgjørelse gjelder Statens satser. Ved større oppdrag med lengre reiser må reiseutgifter og eventuell kost og losji dekkes av arrangør. Dette avklares med foredragsholder i forkant av arrangementet.
  • Ved avbestilling: Ingen kostnad ved avbestilling inntil én måned før, halv pris inntil 14 dager før, og full pris ved avbestilling de siste 14 dagene.
  • Arrangører av foredrag i Nord-Norge kan søke om inntil kr. 4 500 i støtte til  fra Signal bredbånd i 2019. Søknadsskjema her.

Bestill foredrag

*Jeg forstår at det blir samlet inn opplysninger ved å sende inn.

Du kan også sende forespørsel til post@barnevakten.no eller på tlf.: 53 51 93 80