Foto: Shutterstock.com

Ved besøk av Barnevakten på skolen eller i barnehagen er det viktig med tidlig og god informasjon ut til målgruppen. Vi hjelper dere gjerne med dette.

Vær ute i god tid

Vi anbefaler at dato for temakveld gjøres kjent for målgruppen helst tre uker før planlagt temakveld, eller tidligere. Når det nærmer seg bør man sende ut en ny påminnelse, og man kan variere i måten man når målgruppen.

Invitasjoner kan distribueres via ranselpost, epost, sms, Facebook og på ukeplaner.

Noen arrangører ønsker tilbakemelding på invitasjonen i form av påmelding, andre dropper dette.

Her finner du noen invitasjonsmaler som kan brukes som ranselpost, epostvedlegg, eller postes i sosiale medier.

Invitasjonsmaler


Foreldrekveld – digital oppstart 1.-2. trinn
(nynorsk)
(Word-fil – bokmål)
(Word-fil – nynorsk)

Temakveld om gaming – foreldre
(Word-fil – bokmål)