Confident Me

Prøv Confident Me på din skole. En skoletime som hjelper elevene til å bedre selvfølelsen gjennom økt bevissthet om mediepåvirkning.

Gå til nedlasting

Læringsmål:

  • Forstå konseptet om kroppsideal og hvor presset om å oppnå det kommer fra.
  • Bygge medieforståelse, og utforske hvordan bilder og budskap fra tradisjonelle og sosiale medier ofte manipulerer sannheten.
  • Utvikle strategier for å motstå utseendepress, unngå å sammenligne seg selv med andre, utfordre etablerte kroppsidealer og bygge tillit til egen kropp.

Confident Me kan brukes på to ulike måter:

  • Barnevakten kan holde opplegget for elever på din skole. Kostnader som Barnevaktens øvrige foredrag. Bestilling av foredrag og se priser her.
  • Alle pedagoger kan gratis laste ned programmet på denne siden og bruke det selvstendig.

Skoleprogrammet er forskningsbasert og bygger på innholdet i Dove Self-Esteem Project. Det tilbys til skoler i Norge av Dove i samarbeid med Barnevakten. Innholdet er tilpasset til norske elever av Barnevakten. Du finner mer informasjon om programmet her.

Vil du vite mer om Doves internasjonale prosjekt, se Doves hjemmeside.

En evaluering av programmet finnes her.

Les her hvordan Confident Me kan passe inn i læreplanen på din skole, LK20

For foreldre: En foreldreveileder om hvordan du hjelper barna med å utvikle bedre selvfølelse finner du her.

For mer informasjon om medieskapt utseendepress, se Barnevaktens temasider.

Gå til nedlasting

 

It's Learning

Confident Me er også tilgjengelig for skolebrukere i biblioteket til itslearning.