Confident Me

Q&A: Confident Me – et samarbeid mellom Dove og Barnevakten

Nyttig informasjon om Confident Me, et skoleprogram som setter fokus på å gi barn og unge bedre kroppsbilde og selvfølelse.

1.     Hva er bakgrunnen for samarbeidet og programmet?

Det overordnede målet for programmet er å bevisstgjøre og bedre selvfølelsen og kroppsbildet til unge. I Norge føler over halvparten av norske unge kvinner seg nedstemt og misfornøyd med eget utseende når de ser bilder av kvinner i ukeblader og i reklamer. Det kommer frem i en befolkningsundersøkelse Norstat har gjennomført på vegne av Dove i 2017 (se flere resultater nedenfor). Vi vet også at unge gutter sliter med selvfølelse og kroppsbilde. Måten både kvinner og menn portretteres i media, sosiale medier og reklame spiller en viktig rolle når selvfølelsen formes. Altfor mange sliter med selvfølelsen på grunn av hvordan vi fremstilles.

Resultatet fra undersøkelsen i 2017 er et bevis på at vi fortsatt har en lang vei å gå når det kommer til fremstillingen av skjønnhet i samfunnet. Dove har derfor utviklet et eget selvfølelsesprogram, som har resultert i undervisning av over 20 millioner unge om selvfølelse og kroppsbilde siden 2004.

2.     Hvordan har programmet blitt utviklet?

Materiellet er laget i samarbeid med verdenskjente kroppsbildeeksperter og ledende universiteter for å utvikle kunnskapsbaserte og faglig validerte pedagogiske verktøy. Programmet har blitt den største tilbyderen av digitalt materiell brukt i undervisning om selvfølelse og kroppsbilde. Globalt samarbeider Dove med World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).

I Norge har Dove inngått et samarbeid med Barnevakten for å starte opp programmet her til lands. Barnevakten har gitt gode innspill for å tilpasse programmet til norske elever.

3.     Hvorfor valgte Dove Barnevakten som samarbeidspartner i Norge?

Barnevakten besøker årlig over 350 skoler og barnehager hvor de møter over 50 000 barn, unge og voksne med fokus på gleder og utfordringer knyttet til barn og mediebruk. Medieskapt utseendepress er ett av flere aktuelle temaområder de fokuserer på, og et godt selvbilde og en god selvfølelse er viktig for at alle skal ha det bra. Dove ser derfor Barnevakten som en naturlig samarbeidspartner, der de sammen kan jobbe for å styrke barn og unges selvbilde og å gjøre dem tryggere på seg selv, også relatert til livet på nett.

4.     Hvem er målgruppen for programmet?

Målgruppen for materiellet er 6.– 8. trinn. For å nå flest mulig skal Barnevakten i hovedsak kurse lærere i programmet. Så skal lærerne selv kjøre undervisningen for elevgruppene. På den måten kan lærerne holde samme foredrag for flere elever, og skolene vil kunne bruke programmet som de vil for å undervise flest mulig elever.

Programmet kan selvfølgelig også brukes av lærere uten først å måtte ha kurs. Klikk her for å finne du trenger lett nedlastbart; elevpresentasjon, oppgaver og en oversiktlig og lettlest lærerveiledning. Barnevaktens foredragsholdere kan også bestilles for å kjøre programmet med elevene.

5.     Hva er målet for programmet?

Det overordnede målet for programmet er å bevisstgjøre og bedre selvfølelsen og kroppsbildet til unge. Globalt er målet å utdanne 40 millioner flere unge om selvfølelse og kroppsbilde over hele verden innen 2020. I Norge skal vi nå 12 000 norske skoleelever med programmet innen utgangen av 2019.

Med dialogbaserte foredrag og relevante oppgaver håper Barnevakten og Dove å bidra til at norske jenter og gutter vokser opp med et mer balansert forhold til egen kropp. Programmet utfordrer og bevisstgjør, og hjelper barn og unge med å avsløre og håndtere medieskapt utseendepress.

6.     Hva koster foredragene?

Alle skoler som ønsker å gi lærerne sine opplæring i å holde skoletimen Confident Me får det gratis. Dove dekker kostnaden for at Barnevakten deltar på kursdager med lærerne på skolen. Barnevakten tilbyr også å komme med sine foredragsholdere å undervise elevene klassevis. Da vil kostnadene være ifølge Barnevaktens satser for ordinær elevundervisning. Se prisliste

7.     Hva kan man gjøre for å bidra?

Man kan bestille Barnevakten til å kjøre Confident Me for skoleklasser (6.-8. trinn) eller for kursing av lærere.  Man kan også droppe besøk av Barnevakten, og selv laste ned presentasjon, oppgaver og veiledning. Last ned her

8.     Funn fra Norstat-undersøkelsen, respondenter norske kvinner

I juli 2017 intervjuet Norstat et representativt utvalg bestående av 500 norske kvinner. De svarte på spørsmål fra «Rosenbergs metode» for måling av selvfølelse (=self-esteem). Denne består av ti spørsmål som gir en samlet «vitenskapelig» score på selvfølelse. Spørsmålene som stilles er blant annet om man opplever at man har mange gode kvaliteter og egenskaper, om man føler seg like bra som andre, selvrespekt, egenverd og så videre.

Resultater:

 • Blant den yngste gruppen – millennials, faller over fire av ti innunder kategorien lav selvfølelse. Ser man på selvfølelse fordelt på generasjoner, viser undersøkelsen at for millenials (18-37 år) faller åtte prosent innenfor kategorien for høy selvfølelse, 51 prosent innenfor normal selvfølelse og 41 prosent i kategorien lav selvfølelse. For generasjon X (38-52 år) fordeler respondentene seg slik: 18 prosent med høy selvfølelse, 61 prosent med normal, mens 22 prosent er i kategorien lav selvfølelse. I den eldste generasjonen, babyboomers (53+), er 34 prosent i kategorien høy selvfølelse, 58 prosent i normal selvfølelse og åtte prosent i kategorien lav selvfølelse
 • Snittet for alle norske kvinners selvfølelse er 21 prosent høy, 56 prosent middels/normal og 23 prosent dårlig
 • Én av tre kvinner, og over halvparten av millennials, føler seg misfornøyd med eget utseende når de ser bilder av kvinner i reklame og ukeblader
 • Ni av ti kvinner mener reklame gir et urealistisk bilde av skjønnhet
 • Fire av fem norske kvinner mener at retusjerte bilder bør merkes
 • Tre av fire millennials mener at sosiale medier skaper et uheldig kroppspress. 68 prosent av alle kvinner mener det samme
 • Kun ni prosent av alle norske kvinner opplever at de får økt selvfølelse av sosiale medier
 • Halvparten av norske kvinner er helt eller delvis enig i at det er viktig å se bra ut i dagens samfunn
 • Én av tre er delvis enig i at pene mennesker lykkes lettere i livet enn andre
 • 42 prosent er delvis eller helt enig i at de ikke har mye å være stolt av
 • 59 prosent føler seg ubrukelige i blant
 • Én av fire føler helt eller delvis at de ikke er like mye verd som andre
 • Halvparten har en generell negativ holdning til seg selv
 • 33 prosent har unngått å ta ordet i forsamlingen pga usikkerhet rundt eget utseende
 • 42 prosent har unngått å gå på fest/sosiale sammenkomster