Sprer frykt på Tiktok om en påstått, nasjonal voldtektsdag

Et Tiktok-fenomen omtaler 24. april som en dag hvor voldtekt er lovlig. Jenter oppfordres derfor til å være forsiktige. Helt åpenbart feilinformasjon, og ingen grunn til å skape frykt, forteller Rune Fimreite, fagleder i Politiets Nettpatrulje Vest.

Barnevakten ble kontaktet av en videregående lærer som var bekymret etter at en elev hadde sett filmer på Tiktok med urovekkende innhold. I videoene som eleven hadde sett, ble det formidlet at 24.april er en «Rape day», hvor det er lov med seksuelle overgrep.

Også på et skolebesøk som Barnevakten hadde på 7.trinn, fortalte jentene uoppfordret om fenomenet, og var redde for hva som kunne skje denne dagen.

Dersom man søker på ord tilhørende fenomenet på Tiktok, dukker det opp drøssevis av videoer som omtaler dagen som «nasjonal voldtektsdag». Flere brukere refererer til en Tiktok-video som skal ha blitt publisert i 2021, hvor en gruppe menn skal ha oppfordret andre til å utføre seksuallovbrudd, med påstand om at voldtekt er lovlig denne dagen.

Av videoene på Tiktok som omhandler tematikken over, baserer noen seg på humor, andre oppfordrer til forsvar av kvinner, noen videoer omtaler at kvinner bør være ekstra forsiktige denne dagen og mer.

Den amerikanske faktasjekker-organisasjonen, Snopes, har også omtalt fenomenet. De skriver selv at «enten man kaller det en spøk, narrestrek, nettroll-kampanje, eller lureri, så finnes det ingen nasjonal voldtektsdag som gir immunitet for seksuallovbrudd».

Fra Snopes leser vi at:

  • Faktasjekker-organisasjonen har ikke klart å finne frem til den påståtte, opprinnelige videoen der en gruppe menn skal ha lansert konseptet over
  • Heller ikke Tiktok har klart dette
  • Rykter om en nasjonal voldtektsdag skal ha eksistert også i 2018, altså før den påståtte Tiktok-videoen skal ha blitt publisert i 2021

Vil betrygge foreldre

Helt åpenbart så finnes det ingen nasjonal voldtekstdag, forteller Rune Fimreite, fagleder i Politiets Nettpatrulje Vest. Han vil heller ikke at unge jenter skal gå rundt og bekymre seg for egen sikkerhet denne dagen.

– Potensielle utøvere skal vite at dette er en helt uaktuell ting å tenke på, og voldtekt er åpenbart ulovlig og forbundet med streng straff. Det er heller ikke første gang dette fenomenet trender på Tiktok, og så vidt jeg er bekjent er det heller ingen økning i seksuallovbrudd forbundet med denne dagen, påpeker Fimreite.

Bilde av Rune Fimreite (Foto: Politiet)

Han peker til straffeloven § 291, og en strafferamme med fengsel på opptil 10 år for den som skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd. Også forsøk på voldtekt kan straffes.

– Seksualovbrudd er like ulovlig enten det er 24. april eller en hvilken som helst annen dag. Og selv om unge eksponeres for denne type informasjon på nett, så skal de vite at det fortsatt er trygt å ferdes inne og ute denne dagen, sier Fimreite.

Og når det gjelder oppfordringer til voldtekt, så påpeker faglederen at både det å true noen, eller å oppfordre noen til å gjøre straffbare handlinger, kan være ulovlig.

Vi har spurt Tiktok om innspill til at denne type innhold deles på plattformen, og hvordan de stiller seg til dette, men vi venter fortsatt på svar.

Barnevaktens råd til foreldre

  • Om ikke barna har hørt om fenomenet på sosiale medier, er det ikke sikkert at man bør lansere fenomenet for dem
  • Oppfordre barn og unge til å ikke dele videre innhold som gjør dem opprørte. Da blir andre eksponert for innholdet. Det er bedre å snakke med foreldre, lærere, helsesykepleiere eller andre trygge, voksne
  • Oppfordre unge til å rapportere innhold til plattformen, og bruk ikke interessert-knappen for å fortelle algoritmene at man ikke ønsker mer av samme type innhold
  • Vurder å bruke foreldreinnstillingerTiktok. Foreldre kan blant annet slå på et innholdsfilter
  • Med foreldreinnstillingene nevnt over, kan voksne skrive inn nøkkelord som skal filtreres bort fra tenåringens Tiktok-konto
  • Politiets nettpatruljer er også på Tiktok. De kan også barn og unge ta direkte kontakt med