Filmoppgaver: Den usynlige piken

Oppgaver til filmen «Den usynlige piken» som utgangspunkt for diskusjon og refleksjon om hatefulle ytringer.

Film som læringsverktøy

Tema: Hatefulle ytringer

Målgruppe: Elever på mellomtrinnet, ungdomsskolen og i videregående skole.

Denne artikkelen inngår i en oppgavesamling der film brukes for å skape refleksjon og bevisstgjøring om hatefulle ytringer.

Gå til startsiden for denne læringsressursen

NB! Se her for lærerveiledning til filmoppgavene og relevante kompetansemål som dekkes

Den usynlige piken

Irsk drama/animasjonsfilm, 2017, anbefales fra 13 år*

Fakta:

Originaltittel: The Breadwinner

Regi: Nora Twomey

Sjanger: Drama, animasjon

Språk: Engelsk tale m/norsk tekst

Nasjonalitet: Irland, Canada, Luxembourg

Spilletid: 1t 34min.

Produksjonsår: 2018

Aldersgrense: Anbefalt aldersgrense 13 år på Netflix.

* Netflix er et utenlandsk selskap og ikke underlagt den norske bildeprogramloven, som regulerer aldersklassifisering av bildeprogrammer. Tilbydernes aldersgrenser er av den grunn ikke nødvendigvis i samsvar med norske kriterier for klassifisering. Se avsnitt om egnethet under for vår vurdering.

Foto: Netflix

Egnethet:

Den usynlige piken foregår i Kabul i Afghanistan i 2001, og skildrer en utrygg tilværelse der hovedpersonene lever i konstant fare. Vi får se uskyldige kvinner bli slått. Mange scener skildrer truende personer og situasjoner, blant annet trusler med geværer og kniv. Noen eventyrskikkelser kan være litt skumle. Den generelle stemningen i filmen kan derfor oppleves urovekkende.

Samtidig er dette en animasjonsfilm, noe som begrenser hvor sterke disse scenene oppleves. Filmen skildrer også et viktig og sterkt tema som barn kan lære mye av.

Filmen er gitt 13 års anbefalt aldersgrense på Netflix. Vi anbefaler filmen fra denne alderen, men vi anser det som mulig at filmen kunne ha blitt gitt lavere aldersgrense om den ville blitt vurdert etter norsk regelverk, sammenlignet med filmer med tilsvarende urovekkende stemning.

Om man vurderer å vise filmen for barn under 13 år i undervisningssammenheng, må det hentes inn samtykke fra foresatte i samsvar med bestemmelsene i bildeprogramloven.

Les mer om bildeprogramloven og det norske regelverket her:

Medietilsynet – om visning av film i skolen

Medietilsynet: Film og kino

Handling:

Den elleve år gamle jenten Parvana bor i Kabul i Afghanistan i 2001. Landet er under Talibans kontroll, og Parvana og faren tilbringer dagene på markedet for å selge ting, slik at familien skal kunne kjøpe mat og alt de trenger for å overleve i det fattige samfunnet.

Kvinner er underlagt strenge regler i samfunnet. Kvinner har ikke anledning til å gå aleine ute, de skal ikke tiltrekke seg oppmerksomhet og de må i hvert fall dekke seg til. Parvana er ikke gammel nok ennå til at alle reglene gjelder for henne, men når en hund roter til varene deres hever hun stemmen og tiltrekker seg oppmerksomheten til en ung og ambisiøs Taliban-kriger. Dette starter en serie hendelser som fører til at faren, eller baba som Parvana kaller ham, blir arrestert.

Og med mor, søster og lillebror fanget i huset uten anledning til å gå ut uten en mann, blir det opp til Parvana å forsørge familien. Men som jente er det umulig. Derfor kler hun seg ut som gutt for å kunne hente vann, handle mat og jobbe for å tjene litt penger til mat ­– samtidig som hun svært gjerne vil hjelpe faren ut av fengsel.

Oppgaver til filmen:

Helhetlig budskap og tema:

Gi en kortfattet beskrivelse av hvilket budskap filmskaperne prøver å formidle.

Lag en liste med fem stikkord som du mener best beskriver denne filmen, dens budskap og tema. Gi en kort begrunnelse for hvorfor du/dere har valgt hvert ord.

Hvordan vil du/dere beskrive den kampen Parvana går gjennom i løpet av filmen? Hva er målet hennes?

Hvordan kommer hets og nedsettende holdninger til uttrykk i denne filmen? Hvorfor tror du/dere at karakterene som kommer med nedsettende og/eller hetsende utsagn og handlinger gjør dette?

Hvilke av de følgende punktene mener du/dere er de riktigste for å beskrive hvem eller hva som gir Parvana sterkest motstand mot å nå sitt mål? Begrunn valget og organiser listen fra mest relevant til minst relevant.

 • Det afghanske folket
 • Idris og Taliban
 • Parvanas kjønn (at hun er en jente)
 • Den nærmeste familien til Parvana
 • Parvanas holdninger
 • Vakten i fengselet

Hvordan opplever du stemningen i filmen? Synes du historien formidler håp eller pessimisme?

Hva får filmen deg/dere til å føle?

De sentrale karakterene og deres utvikling:

Gi en kort beskrivelse av personligheten til de sentrale karakterene og hvordan/i hvilken grad de forandrer seg i løpet av filmen.

 1. Parvana
 2. Nurullah Alizai (far)
 3. Mama-jan/Fatema (mor)
 4. Suraia (søster)
 5. Rasaq (den snille mannen på markedet)
 6. Delawar/Shauzia
 7. Idris

Kvinners levekår

Hvilke regler er kvinnene underlagt i samfunnet filmen skildrer? Lag en liste over de reglene som nevnes i filmen.

Hva blir følgene for kvinnene dersom de ikke følger reglene?

Hva utsettes selgeren på torget som betjener en kvinne for? Hvorfor tror du/dere at han utsettes for dette?

Beskriv livssituasjonen til Parvana og familien hennes i starten av filmen.

 1. Som en elleve år gammel jente, hvilke friheter og begrensninger har Parvana i livet sitt?
 2. Hvordan må moren og søsteren hennes leve?
 3. Hvordan er stemningen i familien? Hva tror du/dere er grunnen(e) til at stemningen er slik?

Styret under Taliban

Hvilken lov styrer Taliban landet ut fra i filmen?

Kan du/dere forklare hvorfor faren Nurullah blir arrestert?

Får du/dere inntrykk av at Nurullah blir behandlet på en rettferdig måte av myndighetene, og får mulighet til å forsvare seg? Begrunn svaret.

Hvilket inntrykk skaper filmen av hvordan Nurullah blir behandlet i fengsel?

Hvordan blir Mama-jan behandlet når hun drar til fengselet for å besøke mannen sin? Hvorfor blir hun behandlet slik?

Les om begrepet rettssikkerhet i Store norske leksikon. Diskuter om/i hvilken grad Nurullahs rettssikkerhet blir ivaretatt.

Idris var Nurullahs elev på skolen da han var liten. Hvorfor tror dere Idris har blitt den personen han har blitt?

Diskuter følgende påstander om Idris:

 1. Idris blir fornærmet fordi Nurullah ikke vil gifte bort Parvana til ham.
 2. Idris er ambisiøs og vil bli lagt merke til ved å arrestere så mange han kan.
 3. Idris ønsker å hevne seg på den gamle læreren sin.

«The Breadwinner»

Filmens originaltittel er «The Breadwinner», som betyr «forsørgeren» eller «den som brødfør».

Hvorfor tror du/dere filmen er blitt gitt denne tittelen?

Hvilke konsekvenser får det for familien når faren Nurullah blir arrestert?

Hvorfor blir det Parvana som må forsørge familien?

Hva synes du/dere om situasjonen familien havner i? Begrunn svaret.

Tror du/dere det er et vanskelig valg for Parvana når hun klipper håret sitt kort for å se ut som en gutt? Hvorfor/hvorfor ikke?

Beskriv forskjellen i hvordan Parvana blir behandlet og sett på når hun går ute i byen kledd som jente og gutt.

Hvilken betydning får møtet med Delawar/Shauzia for Parvana? Lag en liste over de viktigste tingene du/dere synes Shauzia hjelper Parvana med. Dette kan være alt fra praktiske ting til bearbeiding av følelser og synet på livet.

Hva skjer med Parvana når hun opplever mer frihet forkledd som gutt?

Diskuter følgende påstander:

 1. Det er vanskelig for Parvana å forsørge familien.
 2. Utkledd som gutt kan Parvana gjøre som hun vil.
 3. Å gå kledd som gutt gir Parvana håp om et bedre liv.
 4. Å gå kledd som gutt skaper en sorg i Parvana siden det er så mange ting hun ikke får lov til som jente.

Den modige gutten som utfordret Elefantkongen

Historien om den modige gutten som vil utfordre Elefantkongen og finne sitrusfrø som landsbyen hans trenger for å overleve, har en sentral plass i filmen. På hvilken måte er de følgende punktene relevante for hvilken funksjon historien har i filmen? Begrunn svarene og vurder relevansen for hvert punkt.

 1. At Parvana forteller historien hjelper med å roe ned lillebror.
 2. Å fortelle denne historien gir Parvana en flukt fra den vanskelige tilværelsen.
 3. Historien hjelper Parvana å håndtere redselen hun kjenner på.
 4. Historien gjør det mulig for Parvana å bearbeide sorgen etter storebrorens død.
 5. Historien er en metafor for alt som skjer med Parvana gjennom filmen (en gjenfortelling av alt som skjer med Parvana fortalt som et eventyr, for å belyse flere sider ved tematikken).

Hva formidler filmen om viktigheten av å ha eventyr og fortellinger i hverdagen?

Den avdøde broren

Hva skjedde med Parvanas eldre bror Sulayman?

Etter hvert som handlingen utspiller seg får vi vite mer om Sulayman.

 1. Hvorfor tror du Parvana helst ikke vil snakke om ham?
 2. Hvordan har hans død påvirket Mama-jan?
 3. Hva tenker du/dere er de viktigste hendelsene i filmen som gjør at det etter hvert blir lettere for Parvana å snakke om og bearbeide sorgen over brorens død?

«Folket er den største skatten»

På slutten av filmen sier en av karakterene at folket i Afghanistan er den største skatten landet har. Hvem sier dette? På hvilken måte kommer folkets verdi frem i denne filmen?

Lag en liste med personlige egenskaper som kommer til syne i de ulike karakterene gjennom filmen, som samtidig belyser styrken og godheten i folket.

Hvilke karakterer synes du/dere viser størst styrke gjennom filmen?

Hvilke karakterer synes du/dere viser størst nestekjærlighet?

Arrangert ekteskap

Mama-jan tilbyr å gifte bort Suraia til familien til fetteren i en annen by.

Hva er grunnen til at Mama-jan gjør dette?

Hvordan reagerer Suraia på at hun skal inn i et arrangert ekteskap?

Hvordan blir Mama-jan, Suraia og resten av familien behandlet når fetteren sender noen for å hente dem? Hvorfor tror du/dere at de blir behandlet på denne måten?

Mama-jan gjør et viktig valg på slutten av filmen.

 1. Hvilket valg tar Mama-jan?
 2. Hva tenker du/dere er grunnen til at hun tar dette valget?
 3. Hvilke konsekvenser tror du/dere det får for familien?

Et samfunnsperspektiv

Gjør noen undersøkelser og beskriv hvordan levekårene var for familier, og spesielt for kvinner og jenter, i Afghanistan i 2001. Inkluder en beskrivelse av hvordan landet ble styrt av Taliban.

Hvordan er situasjonen i Afghanistan i dag?

Hva er de viktigste grunnene til at Afghanistan har opplevd så mye uro og krig gjennom historien?

Gjør noen undersøkelser og prøv å finn ut om det er noen steder i verden kvinner og jenter lever med like eller tilsvarende regler i dag.

Hva tenker du/dere er det viktigste man kan gjøre for å dempe urettferdighet og hat? Diskutér ut fra to perspektiver:

 1. Som individ
 2. Som samfunn

Filmens særpreg og virkemidler

Den usynlige piken er laget av det irske produksjonsselskapet Cartoon Saloon, som spesialiserer seg på animasjonsfilm.

Beskriv filmens animasjon (tegninger, figurer, farger, stemning).

På hvilken måte skiller animasjonen seg fra andre tegnefilmer du/dere har sett? På hvilke måter er den lik? Vet dere om andre filmer med en lik eller tilsvarende stil?

Gi en kort beskrivelse av hvordan de sentrale karakterene er tegnet og på hvilken måte dette er med på å beskrive/fremheve personligheten og sinnstemningen deres.

 1. Parvana
 2. Nurullah Alizai (far)
 3. Mama-jan/Fatema (mor)
 4. Rasaq (den snille mannen på markedet)
 5. Delawar/Shauzia

Hvordan tenker dere fargebruken er med på å forsterke filmens stemning og budskap?

Hva skjer etter rulleteksten er slutt?

Hva tror du skjer med Parvana og familien hennes etter filmen er slutt? Skriv en historie der du fortsetter fortellingen om Parvana.