Filmoppgaver: Love, Simon

Oppgaver til filmen «Love, Simon» som utgangspunkt for diskusjon og refleksjon om hatefulle ytringer.

Film som læringsverktøy

Tema: Hatefulle ytringer

Målgruppe: Elever på mellomtrinnet, ungdomsskolen og i videregående skole.

Denne artikkelen inngår i en oppgavesamling der film brukes for å skape refleksjon og bevisstgjøring om hatefulle ytringer.

Gå til startsiden for denne læringsressursen

NB! Se her for lærerveiledning til filmoppgavene og relevante kompetansemål som dekkes

Love, Simon

Amerikansk drama, 2018, tillatt for alle

Fakta

Regi: Greg Berlanti

Sjanger: Drama

Skuespillere: Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel, Katherine Langford, Alexandra Shipp, Logan Miller, Keiynan Lonsdale m.fl.

Språk: Engelsk tale m/norsk tekst

Nasjonalitet: USA

Spilletid: 1t 49min.

Produksjonsår: 2018

Aldersgrense: Tillatt for alle

Medietilsynets begrunnelse for aldersgrensen: Filmen inneholder ingen scener som antas å ha skadelig virkning på de yngste.

Foto: Twentieth Century Fox

Egnethet

Love, Simon handler om tenåringer og deres utfordringer, så filmen krever en viss grad av modenhet for å ha fullt utbytte av temaet og budskapet. Noen scener skildrer en fest der Simon blir litt full, men dette er skildret på en harmløs og til dels morsom måte.

Filmen kan trygt ses av barn i alle aldre, men i skolesammenheng passer filmen best fra mellomtrinnet. Den egner seg svært godt til elever på ungdomsskolen og i videregående skole.

Handling

«Jeg er akkurat som deg,» er det første Simon sier i denne filmen. Han har en lykkelig familie, gode venner og lever et normalt liv som tenåring. Men det går ikke lang tid før Simon legger til at han har en stor hemmelighet. Han er homoseksuell, og det er det ingen andre som vet.

Filmen følger Simon gjennom det siste året på high school. Han er tilfreds med å skjule hemmeligheten sin, men når en anonym elev står frem som homofil i et innlegg på en populær lokal sladreblogg, skjer det noe med Simon. Han tar kontakt med denne personen, som kaller seg Blue, og endelig finner Simon noen han kan betro seg til og være åpen med.

Men når Martin, en medelev i teatergruppen Simon er med i, ved en tilfeldighet oppdager hemmeligheten til Simon, begynner komplikasjonene. Nå må Simon velge om han skal bli avslørt, med de konsekvensene det vil få i forholdet til familien, vennene og ikke minst Blue, eller om han vil ta de nødvendige grepene for å sørge for at hans sanne jeg ikke blir avslørt.

Oppgaver til filmen

Helhetlig budskap og tema

Gi en kortfattet beskrivelse av hvilket budskap filmskaperne prøver å formidle.

Lag en liste med fem stikkord som du mener best beskriver denne filmen, dens budskap og tema. Gi en kort begrunnelse for hvorfor du/dere har valgt hvert ord.

Hvordan vil du/dere beskrive den dypere identitetsskapende prosessen Simon går gjennom i løpet av filmen?

Hvordan kommer hets og nedsettende holdninger om seksuell orientering til uttrykk i denne filmen? Hvorfor tror du/dere at karakterene som kommer med nedsettende og/eller hetsende utsagn og handlinger gjør dette?

Hva er den viktigste faktoren som hindrer Simon i å stå frem og vise familie, venner og samfunnet rundt hvem han er?

Hvilke av de følgende punktene mener du/dere er de riktigste for å beskrive hvem eller hva som er gir Simon den sterkeste motstanden mot å nå sitt mål? Begrunn valget og organiser listen fra mest relevant til minst relevant.

 • Lærerne på skolen
 • Martins utpressing
 • Aksepten fra vennene Leah, Nick og Abby
 • Familien hans; Jack, Emily og Nora
 • Simons tanker om seg selv
 • Forholdet til Blue
 • De andre elevene på skolen

Hva får filmen deg/dere til å føle?

De sentrale karakterene og deres utvikling

Gi en kort beskrivelse av personligheten til de sentrale karakterene og hvordan/i hvilken grad de forandrer seg i løpet av filmen.

 1. Simon Spier
 2. Jack Spier
 3. Emily Spier
 4. Leah
 5. Martin
 6. Nick
 7. Abby
 8. Ethan
 9. Mr. Worth

«Jeg er akkurat som deg»

Reflekter over det første Simon sier i filmen: «Jeg er akkurat som deg».

 1. Hva mener han med dette? Hvorfor er det så viktig for Simon å understreke at han er lik alle andre?
 2. Hva fortsetter han med å fortelle like etter dette? Er det mulig å spore en indre konflikt i det han forteller i starten av filmen? Begrunn svaret.
 3. Hva forteller det Simon sier om ham som person?

Beskriv følelsene og behovene til Simon i starten av filmen.

 1. Hvilke følelser er det Simon kjenner på?
 2. Hva er det Simon trenger aller mest? Lag en liste med stikkord som beskriver behovene hans.

Hvorfor det er så vanskelig for Simon å stå frem med sin seksuelle legning?

Når Simon kommer i kontakt med noen som er som ham selv, skjer det noe med ham.

 1. Hvorfor tror du/dere Simon tar kontakt med eleven med det anonyme kallenavnet Blue som legger ut et innlegg på CreekSecrets?
 2. Hvorfor velger Simon også å bruke et kallenavn?
 3. Reflekter over hvorfor det er så lett for Simon å dele sine innerste tanker med Blue.
 4. På hvilke måter tenker dere det er viktig å ha noen å dele hemmeligheter med?

Hets og harselering

I starten av filmen kommer flere av karakterene med nedsettende kommentarer om homofile.

I hvilken grad tror du/dere at faren Jack sine kommentarer/vitser om homofile er et uttrykk for hans holdninger mot homofile?

Hva i Jacks personlighet og bakgrunn tror dere kan ligge til grunn for at han kommer med disse kommentarene?

Ethan er den eneste åpne homofile på skolen.

 1. Hvordan blir Ethan behandlet av de andre elevene?
 2. Hva tror du/dere er hovedgrunnene til at han blir behandlet slik?
 3. Hvordan tenker du/dere Ethan håndterer hetsen fra noen av elevene?

På hvilke måter påvirker Jack sine kommentarer og hetsen mot Ethan Simon sine tanker og følelser?

Mellommenneskelige forhold

Simon har en liberal mor og en avslappet far, men likevel vil ikke Simon fortelle dem om sin seksuelle legning. Hva tror du/dere kan være grunnen til dette?

Er dette den samme grunnen som ligger til grunn for at han ikke vil fortelle noe til vennene heller, eller er det andre ting som er viktige her?

Beskriv forholdet mellom Leah og Simon.

 1. Hvilke følelser har Leah for Simon?
 2. Hvilke følelser har Simon for Leah?
 3. Hvilke dypere personlighetstrekk har de to til felles?
 4. Sett ord på hva som er forskjellig i forholdet mellom Simon og Leah i starten av filmen og helt på slutten.

Hvorfor velger Simon Abby som den første å betro seg til ansikt-til-ansikt?

Martins viktige rolle

Beskriv de viktigste karaktertrekkene til Martin. Hvordan vil dere beskrive ham som person?

I hvilken grad tror dere Martin har onde hensikter med det han gjør? Begrunn svaret.

Hvordan tror dere det siste året til Simon ville vært dersom Martin ikke hadde utpresset ham?

Argumenter for og imot denne påstanden: Martin har en positiv effekt på Simon sitt liv.

Manipulering og svik

Simon sine valg får etter hvert store konsekvenser for vennene hans sine forhold til andre.

På hvilken måte manipulerer Simon vennene sine for å beskytte seg selv?

Synes dere Simon er egoistisk? Lag en liste med argumenter for og imot.

Hvilke av vennene til Simon synes dere har størst grunn til å være sint?

Hva er grunnen til at vennene til Simon vender ham ryggen etter hemmeligheten kommer ut? Har Simons seksuelle legning noe med dette å gjøre? Hvorfor/hvorfor ikke?

På hvilken måte gjør Simon bot for sitt svik mot vennene? Hva synes du/dere om at vennene hans tilgir ham?

Sladder og rykter på nett

Hva synes dere om CreekSecrets?

Simon deltar først i sladder og ryktespredning, men blir så offer selv.

 1. Hvordan forholder Simon seg til sladder når det handler om andre?
 2. Hvordan forholder han seg til sladder om ham selv?
 3. Lærer filmen oss noe om hvordan sladder og ryktespredning påvirker andre sitt liv? Får det deg/dere til å tenke annerledes om sladder?

Er det vanlig med den type sladdersider eller innlegg på sosiale medier som sprer rykter og sladder om andre? Hva tenker dere om dette?

For eller imot?

Diskuter disse påstandene. Stemmer de? Begrunn svarene.

 1. Simon er mindre opptatt av personlighet og utseende enn av å finne en likesinnet kjæreste.
 2. Simon har rett når han sier at det å være heterofil ikke bør være standarden som alt annet sammenlignes med i samfunnet.
 3. Simon tror det å være homoseksuell er et så stort problem at det rettferdiggjør at han er uærlig mot vennene sine.
 4. Alt Simon gjør i denne filmen er motivert av ønsket om å finne seg en kjæreste.
 5. Simon er redd gjennom hele filmen.

 

Et samfunnsperspektiv

Hvordan tror du/dere det er å leve som homofil i dagens samfunn? Har du/dere inntrykk av at det i samfunnet er mest toleranse, eller mest fordommer?

Er det noen grunn til å frykte å stå frem som homofil i dag?

Gjør noen undersøkelser og redegjør for utviklingen av synet på homofili de siste 50 årene. På hvilke måter har homofiles rettigheter og samfunnets syn på homofile endret seg til det bedre i de siste årene?

Hva tror du/dere er de viktigste grunnene til at det har vært, og fortsatt er, fordommer og hets mot homofile?

Hva tenker du/dere er det viktigste man kan gjøre for å dempe hat mot andre grupper av mennesker?

Diskutér ut fra to perspektiver:

 1. a) Som individ
 2. b) Som samfunn

Film som narrasjon – analyse av filmfortellingen

Lag et premiss for denne filmen.

Hvilken hendelse er den utløsende faktoren som setter i gang serien av hendelser som utspiller seg i filmen?

Hva vil du/dere si er målet til hovedpersonen i denne fortellingen? Hva vil han oppnå?

Hva er den viktigste motstanden hovedpersonen møter på veien mot målet?

 1. Indre motstand (indre tanker, forestillinger, følelser, etc.)
 2. Ytre motstand (andre karakterer og omstendigheter)

I hvilken grad er foreldrene til Simon motstandere, og hva slags type motstandere representerer de?

 1. Gjør og sier foreldrene til Simon noe som kan tolkes som ytre motstand?
 2. Tillegger Simon foreldrene noen egenskaper som gjør at de representerer en indre motstand? I så fall, hvilke?

Hvilken funksjon har karakteren Martin i filmen? På hvilke måter påvirker han filmfortellingens utvikling?

Flere ganger i filmen får vi se «fantasiscener» der Simon forestiller seg hvem Blue er.

 1. Hva oppnår filmskaperne ved å vise oss ansiktene til elevene Simon tror kan være Blue?
 2. Hva forteller disse scenene om Simon sine indre tanker og følelser?
 3. Hvilken lyssetting er brukt i disse scenene? Hvorfor tror dere filmskaperne har gjort dette valget?

Hva er filmens vendepunkt? Altså; hvilken hendelse representerer det punktet i filmen der hovedpersonen ikke lenger kan gå tilbake, men må konfrontere både seg selv og andre for å finne en løsning?

Hva blir filmens løsning? Hvordan løses de indre og ytre konfliktene, og hva blir den nye situasjonen for Simon ved filmens slutt?

Hva tenker du/dere om filmens slutt? I hvilken grad er den troverdig?

Tror du/dere en historie som dette kunne ha funnet sted i virkeligheten? Er det noen forhold i den virkelige verden som kunne vært til hinder for å få en lykkelig «filmslutt», som ikke tas med i filmen?