Filmoppgaver: Mirakel

Oppgaver til filmen «Mirakel» som utgangspunkt for diskusjon og refleksjon om hatefulle ytringer.

Film som læringsverktøy

Tema: Hatefulle ytringer

Målgruppe: Elever på mellomtrinnet, ungdomsskolen og i videregående skole.

Denne artikkelen inngår i en oppgavesamling der film brukes for å skape refleksjon og bevisstgjøring om hatefulle ytringer.

Gå til startsiden for denne læringsressursen

NB! Se her for lærerveiledning til filmoppgavene og relevante kompetansemål som dekkes

Mirakel

Amerikansk drama, 2017, tillatt for alle

Fakta:

Originaltittel: Wonder

Regi: Stephen Chbosky

Sjanger: Drama

Skuespillere: Jacob Tremblay, Owen Wilson, Julia Roberts, Izabela Vidovic, Danielle Rose Russell, Mandy Patinkin m.fl.

Språk: Engelsk tale m/norsk tekst

Nasjonalitet: USA

Spilletid: 1t 53min.

Produksjonsår: 2017

Aldersgrense: Tillatt for alle

Medietilsynets begrunnelse for aldersgrensen: Filmen inneholder ingen scener som antas å ha skadelig virkning på de yngste.

Foto: Nordisk Film Distribusjon AS

Egnethet:

Mirakel er en fin og rørende film uten skumle eller sterke scener. Det er et par scener med litt slåssing, men disse fremstår ikke særlig urovekkende. Filmen kan sees av alle aldre, men den passer nok best fra barn fra skolealder. Filmen passer også fint for eldre barn, ungdom og voksne.

Handling:

Auggie er ikke en vanlig tiåring. En arvelig genfeil gjør at mange tenker på ham som et slags misfoster når de ser ansiktet hans. Frem til nå har han blitt undervist av mor på hjemmeskole, men nå som han skal begynne i «middle school» mener mor det er riktig tid å gå på vanlig skole med andre barn.

Auggie, som foretrekker å ha astronauthjelmen sin på hodet når han er ute blant folk, gruer seg veldig. Og når han går inn på skoleplassen går det som han frykter; de andre barna stirrer på ham og unngår ham. Det blir en vanskelig første dag på skolen.

Men etter hvert som tiden går, blir Auggie etter hvert venn med klassekameraten Jack Will. Likevel blir det et tøft skoleår for Auggie, med både oppturer og nedturer. Mange plager og hetser ham, men det er også noen som forstår hvor god venn Auggie er.

Samtidig fortelles historien også fra flere perspektiver, og vi forstår at det ikke bare er Auggie som har utfordringer i livet.

Oppgaver til filmen:

Helhetlig budskap og tema:

Gi en kortfattet beskrivelse av hvilket budskap filmskaperne prøver å formidle.

Lag en liste med fem stikkord som du mener best beskriver denne filmen, dens budskap og tema. Gi en kort begrunnelse for hvorfor du/dere har valgt hvert ord.

Originaltittelen til denne filmen er «Wonder». Diskuter betydningen av tittelen. Hva tenker du/dere at filmskaperne vil fortelle oss gjennom denne? Sammenlign den originale tittelen med den norske tittelen «Mirakel». Synes du/dere den norske tittelen har den samme betydningen, eller er den litt annerledes? Begrunn svaret.

Hvordan kommer hets og nedsettende holdninger til uttrykk i denne filmen? Hvorfor tror du/dere at karakterene som kommer med nedsettende og/eller hetsende utsagn og handlinger gjør dette?

Hva oppnår filmskaperne med å fortelle historien fra ulike perspektiver og ved å gi oss innblikk i livene og utfordringene til alle de sentrale karakterene?

Hva er målet til Auggie? Hva er det han vil oppnå for å få et godt liv?

Hvilke av de følgende punktene mener du/dere er de riktigste for å beskrive hvem eller hva som er gir Auggie den sterkeste motstanden mot å nå sitt mål? Begrunn valget og organiser listen fra mest relevant til minst relevant.

 • Lærerne på skolen
 • Familien til Auggie; mor, far og Via
 • Julian og vennene hans
 • Auggies tanker om seg selv
 • Utseendet til Auggie
 • Jack Will
 • Samfunnet rundt ham

Hva får filmen deg/dere til å føle?

De sentrale karakterene og deres utvikling

Gi en kort beskrivelse av personligheten til de sentrale karakterene og hvordan/i hvilken grad de forandrer seg i løpet av filmen.

 1. Auggie Pullman
 2. Via Pullman
 3. Isabel Pullman (mor)
 4. Nate Pullman (far)
 5. Jack Will
 6. Julian

Den vesle romfareren

Reflekter over det første du/dere ser i filmen.

 • Den første scenen i en film kalles ofte et anslag, der filmens historie og budskap formidles i form av en kort og symbolsk scene. Hva tenker du/dere scenen med den vesle hoppende astronauten symboliserer?
 • Det går litt tid før vi får se ansiktet til Auggie. Hvorfor tror du/dere filmskaperne venter litt med å vise hvordan hovedpersonen ser ut?
 • Hva tenker du/dere er de viktigste grunnene til at Auggie bruker astronauthjelmen sin så ofte?

Temaet med Auggies drøm om å bli romfarer går gjennom hele filmen.

 • Hvorfor tror dere Auggie drømmer om å bli astronaut?
 • Hva kan romfarer-temaet sies å være en metafor for?

Hvordan endrer Auggie sitt syn på astronauthjelmen seg gjennom filmen? Hva kan dette sies å være et symbol på?

«Jeg er ikke vanlig» ­– Auggies selvbilde

Beskriv følelsene og behovene til Auggie i starten av filmen.

 1. Hvilke følelser er det Auggie kjenner på i starten av filmen, når han skal begynne på skole med andre barn for første gang?
 2. Hva er det Auggie trenger aller mest? Lag en liste med stikkord som beskriver behovene hans.

Det første Auggie sier i filmen er: «Jeg vet at jeg ikke er en vanlig tiåring.» Samtidig forteller Auggie at han gjør helt vanlige ting.

 1. Lag en liste over de vanlige tingene Auggie liker å gjøre.
 2. Reflekter over hva som ligger i ordet «vanlig». Hva betyr det å være «vanlig»? Hvem er det egentlig som bestemmer hva som er vanlig?
 3. Er det riktig å kalle personer og ting normale eller ikke? Finn ulike argumenter som kan støtte både ja og nei.

På hvilke måter påvirker medelevene sine kommentarer og holdninger Auggie sine tanker og følelser?

I løpet av filmen skapes det et nyansert bilde av Auggie sitt selvbilde.

 1. Lag en liste over hendelser, utsagn, reaksjoner og annet som skjer i filmen som påvirker hvordan Auggie tenker om seg selv.
 2. Hva tror du/dere er den underliggende årsaken til at Auggie er så glad i Halloween?

Diskutér følgende påstander:

 1. Foreldrene til Auggie er overbeskyttende og har ventet for lenge med å sende ham på skolen.
 2. Auggie overdriver hvor mye andre misliker ham og tror alt handler om ham selv.
 3. Jack Will vil være venn med Auggie fordi de voksne sier han skal være det.

Beskriv kort hvordan Auggie sitt selvbilde endrer seg i løpet av filmen, gjennom oppturer og nedturer.

 1. Hvordan tenker du/dere Auggie tenker om seg selv på slutten av filmen?
 2. Hva er de viktigste hendelsene som skaper større trygghet i Auggie?
 3. Beskriv de største nedturene til Auggie.

Hvilken avgjørende innsikt og selverkjennelse er det Auggie får på slutten av filmen?

Andres perspektiver

I løpet av filmen får vi innblikk i historien om Auggie fra de andre karakterenes synsvinkel.

Søsteren Via prøver å skape et inntrykk av at hun alltid er munter og har det bra, men vi får etter hvert vite at hun sliter med egne utfordringer.

 1. Hvilke følelser er det Via kjenner på?
 2. Hva er det Via trenger aller mest?
 3. På hvilken måte går Vias beskyttelse av familien ut over henne selv?
 4. Hvorfor tror du/dere hun forteller Justin at hun er enebarn?

Via er den som er tydeligst med Auggie at han ikke bare kan synes synd på seg selv. I hvilken grad mener du/dere at Via har rett i dette? Begrunn svaret.

Hvordan forandrer Jack Will sitt syn på Auggie seg i løpet av filmen?

Hva er Summer sin grunn til at hun vil være venner med Auggie?

Når vi etterhvert får vite mer om at alle karakterene har egne problemer; endrer dette på noen måte hvordan vi ser på Auggie og hans problemer? I så fall, på hvilken måte?

Hets, stirring og mobbing

Auggie må tåle mye negativ oppmerksomhet i hverdagen.

Hvorfor tror dere medelevene stirrer og reagerer så sterkt når de møter noen som ikke ser helt ut som andre?

Hvordan takler Auggie all negativ oppmerksomheten…?

 1. I starten av filmen
 2. På slutten av filmen

Karakterene som symboler

Forholdet mellom Auggie og Jack Will er viktig for Auggies utvikling og tilpasning til en vanlig skolehverdag.

 1. Hva tror du/dere Jack Wills endrede holdninger til Auggie, som fortelles helt tydelig i filmen, betyr i et større perspektiv?
 2. Forholdet mellom Jack og Auggie endrer karakter ved flere anledninger. På hvilken måte endres maktbalansen mellom dem?

På hvilken måte er Summer et forbilde? Hvorfor tror du/dere hun er slik hun er?

Hva representerer Julian i filmen? Hva tror du/dere er grunnene til at han er slik han er?

Hva blir foreldrene til Julian et symbol på? Tror du/dere det er mange foreldre som har slike holdninger?

Vennskap

Hva forteller denne filmen oss om vennskap?

 1. Hva formidler filmen om hva en ekte venn er?
 2. Etter hvert som stadig flere blir venner med Auggie mot slutten av filmen; hva vil du/dere si er den viktigste faktoren som har skapt endring i dem?

Et samfunnsperspektiv

Hvilken arvelig tilstand er det Auggie har? Gjør noen undersøkelser og redegjør for den genetiske feilen han har. Er det mange mennesker som lever med denne tilstanden?

Hvordan tror du/dere det er å leve som «annerledes» i dagens samfunn, enten det gjelder genetiske feil eller uførhet? Har dere inntrykk av at det i samfunnet er mest toleranse, eller mest fordommer?

Er det noen grunn til å frykte å gå på skolen for de som er «annerledes» i dag?

Hva tror du/dere er de viktigste grunnene til at det har vært, og fortsatt er, fordommer og hets mot mennesker som på ulike måter bryter det som anses som «normalt»?

Hva tenker du/dere er det viktigste man kan gjøre for å dempe hat mot andre grupper av mennesker?

Diskutér ut fra to perspektiver:

 1. a) Som individ
 2. b) Som samfunn

Filmens særpreg og virkemidler

Mirakel er en kommersiell amerikansk film laget i Hollywood-systemet.

Hvordan preger dette filmen? Lag en liste over hva du/dere tenker er typisk for en Hollywood-film, og som samtidig finnes i denne filmen.

Hva er filmens beste egenskap? Hva er filmens dårligste egenskap? Begrunn svarene.

Synes du/dere filmen fremstår troverdig? Hvorfor/hvorfor ikke?

Tror dere en historie som dette kunne ha funnet sted i virkeligheten? Er det noen forhold i den virkelige verden som kunne vært til hinder for at et barn som Auggie vil finne seg til rette i en vanlig skolehverdag, som ikke tas med i filmen?

Hva skjer etter rulleteksten er slutt?

Hva tror du skjer med Auggie og familien hans etter filmen er slutt? Skriv en historie der du fortsetter fortellingen om Auggie.