Filmoppgaver: Remember the Titans

Oppgaver til filmen «Remember the Titans» som utgangspunkt for diskusjon og refleksjon om hatefulle ytringer.

Film som læringsverktøy

Tema: Hatefulle ytringer

Målgruppe: Elever på mellomtrinnet, ungdomsskolen og i videregående skole.

Denne artikkelen inngår i en oppgavesamling der film brukes for å skape refleksjon og bevisstgjøring om hatefulle ytringer.

Gå til startsiden for denne læringsressursen

NB! Se her for lærerveiledning til filmoppgavene og relevante kompetansemål som dekkes

Remember the Titans

Amerikansk drama, 2000, anbefales fra 9 år

Fakta

Regi: Boaz Yakin

Sjanger: Drama

Skuespillere: Denzel Washington, Will Patton, Wood Harris, Ryan Hurst, Donald Faison m.fl.

Språk: Engelsk tale m/norsk tekst

Nasjonalitet: USA

Spilletid: 1t 54min.

Produksjonsår: 2000

Aldersgrense: Anbefalt aldersgrense 6+ på Disney+, 7 på Viaplay, 12 på iTunes*

*Overnevnte tilbydere er utenlandske selskaper og ikke underlagt den norske bildeprogramloven, som regulerer aldersklassifisering av bildeprogrammer. Tilbydernes aldersgrenser er av den grunn ikke nødvendigvis i samsvar med norske kriterier for klassifisering. Se avsnitt om egnethet under for vår vurdering.

Foto: Walt Disney Pictures

Egnethet

Filmen viser blant annet scener med sterke følelsesmessige protester, hat og sinne, harde taklinger på fotballbanen og en tragisk bilulykke.

Dersom filmen skal ses i klasserommet er føre-var-prinsippet best. Anbefales fra ni år. Ettersom filmen ikke har oppdatert norsk aldersgrense kan det være ryddig å be om samtykke til å vise filmen fra foresatte for barn under tolv år.

Handling

Året er 1971. Føderale styresmakter har bestemt at skolene i Virginia skal integreres, og hvite og mørkhudete elever skal gå på samme skole. Dette skaper en helt ny hverdag på den tidligere «hvite» T.C. Williams High School i Alexandria. Sammenslåingen møter store protester, og når skolestyret utnevner Herman Boone til trener for fotballaget (amerikansk fotball) fremfor den tidligere og Hall of Fame-nominerte Bill Yoast, skaper det furore blant de hvite, og begeistring blant de mørkhudete.

Boone er ambisiøs, men han stiller seg også tvilende til å takke ja til jobben. Utnevnelsen er gjort for å dempe spenningene mellom grupperingene, og Boone mener dette er urettferdig ovenfor Yoast, som på sin side slutter i protest. Men da alle de hvite elevene truer med å slutte, bestemmer Yoast seg for å ta jobben han blir tilbudt som assistenttrener.

Det blir starten på en vanskelig tid, der de hvite og mørkhudete elevene nekter å samarbeide. Men gjennom en tøff treningsleir finner de et felles ståsted som samler dem i det som skal bli en legendarisk perfekt sesong.

Remember the Titans følger ungdommer og voksne gjennom dette året, og gir et sterkt innblikk i alt fra rasehat til sterkt fellesskap, og hvordan samfunnet både kan fengsle og frigjøre enkeltskjebner som er fanget i prosesser og strømninger som er større enn dem selv.

Oppgaver til filmen

Helhetlig budskap og tema

Gi en kortfattet beskrivelse av hvilket budskap filmskaperne prøver å formidle.

Lag en liste med fem stikkord som du mener best beskriver denne filmen, dens budskap og tema. Gi en kort begrunnelse for hvorfor du/dere har valgt hvert ord.

Hvordan kommer rasehat til uttrykk i denne filmen? Hvorfor tror du/dere at følelsene så sterke i samfunnet som skildres i filmen?

Hva er den viktigste faktoren som bidrar til å fjerne/dempe fordommer, vrangforestillinger og hat mellom de sentrale grupperingene i filmen?

Hvilket av de følgende punktene mener du/dere er det riktigste for å beskrive hvem eller hva som er gir laget den sterkeste motstanden mot å nå sitt mål? Begrunn valget.

 • Generelle holdninger i samfunnet
 • Enkeltpersoners spesifikke handlinger
 • Staten og skolens ulike vedtak og beslutninger

Hva får filmen deg/dere til å føle?

De sentrale karakterene og deres utvikling

Gi en kort beskrivelse av personligheten til de sentrale karakterene og hvordan/i hvilken grad de forandrer seg i løpet av filmen.

 1. Herman Boone
 2. Bill Yoast
 3. Gerry Bertier
 4. Julius Campbell
 5. Louie Lastik
 6. Ray Budds
 7. Emma Hoyt
 8. Sheryl Yoast

Den viktige treningsleiren

Når Herman Boone overtar jobben som trener er konfliktnivået høyt mellom både de voksne og ungdommene.

Hva er Herman sin ambisjon når han takker ja til jobben? Hva er grunnene til at det tar litt tid før han aksepterer tilbudet?

Hva tror du er grunnen til at ungdommene reagerer så voldsomt når de må spille på lag med jevnaldrende med en annen hudfarge?

Treningsleiren ungdommene drar på i starten av filmen er helt sentral.

Lag en liste over de grepene Herman gjør for å bringe ungdommene sammen på treningsleiren, og for at de skal fungere som et lag.

Hvorfor tror du/dere Herman tvinger ungdommene til å fortelle om seg selv til hverandre?

Hvordan reagerer ungdommene på de grepene Herman gjør?

Hva synes Bill og de andre voksne på treningsleiren om Herman sin lederstil og tiltakene han gjør?

Hva er vendepunktet på treningsleiren? Hvem er de sentrale karakterene i endringen som skjer?

På hvilken måte viser endringene seg i ungdommenes holdninger og oppførsel?

Karakterene som symboler

Forholdet mellom Gerry og Julius er et av de sentrale temaene i filmen. Hvordan utvikler dette forholdet seg gjennom handlingsforløpet? På hvilken måte er dette med på å belyse og gi betydning til den sentrale tematikken i filmen?

På hvilken måte er Louie Lastik et forbilde? Hvorfor tror du han er slik han er?

Hva representerer Ray Budds? Hvordan er hans utvikling i løpet av filmen sammenlignet med andre karakterer?

Emma Hoyt trenger litt tid for å endre sine holdninger. På hvilken måte kan hennes karakter gi dypere innsikt i hvordan man på en klok måte skal forholde seg til hverandre for å påvirke hverandres holdninger på en konstruktiv måte?

Forholdet mellom døtrene til Herman og Bill er både interessant og morsomt. Hva tror dere forholdet mellom dem kan symbolisere?

Herman Boone og Bill Yoast

Hvordan er Herman som type? Beskriv de sentrale karaktertrekkene  hans. Tror dere fotballagets perfekte sesong kunne skjedd uten akkurat denne treneren? Begrunn svaret.

Hvordan er Bill som type? Beskriv de sentrale karaktertrekkene hans. Tror dere fotballagets perfekte sesong kunne skjedd uten ham? Begrunn svaret.

Hvilke skremmende opplevelser er utsettes familien til Herman for i løpet av filmen? Hvordan takler de det?

Hvordan forholder Herman seg til hatet han utsettes for?

På slutten av filmen konfronteres Herman med sin egen stolthet og ambisjon. Hvilken selvinnsikt oppnår Herman og hvilken endring skjer i ham?

Bill Yoast går gjennom en gradvis utvikling gjennom filmen.

Hvilke følelser har Bill når han mister jobben til en annen mørkhudet trener?

Hvorfor takker han ja til jobben som assistenttrener?

Hva er planen til Bill i starten av filmen?

Hva er det som starter en sakte endring i måten Bill ser på integreringen og konfliktene i lokalsamfunnet? Sett opp en stikkordsliste med hendelser og karakterer som skaper endringen i Bill.

Hva blir vendepunktet  for Bill for hvordan han forholder seg til Boone og sin egen rolle?

På hvilken måte tar Bill ansvar i den viktige kampen på slutten?

Hvordan utvikler forholdet mellom Herman og Bill seg gjennom filmen? Hvilket forhold har Bill og Herman på slutten av filmen?

De voksne vs. de unge

Filmen fremstiller tydelig at det er de voksne som har størst problemer med å tilpasse seg integreringen.

Kan du trekke frem noen karakterer som blir symboler på dette?

På hvilken måte reagerer de? Hva tror du kan være grunnen til at de reagerer på denne måten?

Hvorfor tror du/dere det er lettere for unge enn voksne å endre sine holdninger?

Et historisk perspektiv

Gjør noen undersøkelser om klassesegregering i USA, og redegjør for sentrale historiske hendelser som var avgjørende for forholdet og spenningen mellom hvite og mørkhudete frem til mot tiden filmen foregår i (1971).

Hva var det som skjedde i det amerikanske samfunnet som helhet på denne tiden, og som skapte bakteppet for det som skjedde på denne skolen i Virginia?

Hva tror du/dere er de viktigste grunnene til at har vært så sterke konflikter og hat gjennom historien?

Ut fra verdenshistorien generelt og enkelthistorier som denne; hva tenker du/dere er det viktigste man kan gjøre for å dempe hat mot andre grupper av mennesker?

Diskutér ut fra to perspektiver:

 1. a) Som individ
 2. b) Som samfunn

Filmens særpreg og virkemidler

Remember the Titans er en kommersiell amerikansk film laget i Hollywood-systemet.

Hvordan preger dette filmen? Lag en liste over hva du/dere tenker er typisk for en Hollywood-film, og som samtidig finnes i denne filmen.

Synes du/dere filmen fremstår troverdig? Begrunn svaret.

Hva er filmens beste egenskap? Hva er filmens dårligste egenskap? Begrunn svaret.