Filmoppgaver: The Peanut Butter Falcon

Oppgaver til filmen «The Peanut Butter Falcon» som utgangspunkt for diskusjon og refleksjon om hatefulle ytringer.

Film som læringsverktøy

Tema: Hatefulle ytringer

Målgruppe: Elever på mellomtrinnet, ungdomsskolen og i videregående skole.

Denne artikkelen inngår i en oppgavesamling der film brukes for å skape refleksjon og bevisstgjøring om hatefulle ytringer.

Gå til startsiden for denne læringsressursen

NB! Se her for lærerveiledning til filmoppgavene og relevante kompetansemål som dekkes

The Peanut Butter Falcon

Amerikansk drama, 2019, tillatt for alle

Fakta:

Regi: Tyler Nilson, Michael Schwartz

Sjanger: Drama, Komedie

Skuespillere: Shia LaBeouf, Zack Gottsagen, Dakota Johnson, Thomas Haden Church m.fl.

Språk: Engelsk tale m/norsk tekst

Nasjonalitet: USA

Spilletid: 1t 37min.

Produksjonsår: 2019

Aldersgrense: 9 år

Medietilsynets begrunnelse for aldersgrensen: Filmen inneholder kortvarige og lite nærgående voldsinnslag, samt enkelte scener med faretruende situasjoner. Den får derfor aldersgrense 9 år.

Foto: Another World Entertainment

Egnethet:

The Peanut Butter Falcon har et tydelig budskap og et tema som er lett å forstå, men samtidig skildrer filmen menneskelige relasjoner som det kreves en viss grad av modenhet for å forstå fullt ut. Filmen inneholder noe banning og alkoholkonsum. Det er også flere dramatiske scener der hovedpersonene trues på ulike måter, blant annet med skytevåpen. Det er også noen scener med vold. Scenene med vold og fare er ikke lange og har ikke nærgående skildringer, men de kan nok oppleves som urovekkende av noen barn rundt aldersgrensen.

Filmen kan trygt ses av barn fra ni år, men på grunn av at filmen har potensiale for å oppleves truende for noen barn rundt aldersgrensen, anbefaler vi å være forsiktig med å vise filmen for hele klasser til barn i ni- og tiårsalderen.

Handling:

22 år gamle Zak har Downs syndrom og har blitt plassert på et pleiehjem for eldre. Han drømmer om å bli profesjonell fribryter, og hans største ønske er å reise til helten Salt Water Redneck og gå på hans fribryterskole. Derfor prøver Zak stadig å rømme på kreativt vis.

Tyler på sin side, er en ung krabbefisker. Det vil si, han fisker ikke så mye. I stedet stjeler han andres fangst og selger den som sin egen. Det fører naturligvis til trøbbel, og det tar ikke lang tid før han er på flukt fra andre sinte fiskere, med hevnlystne Duncan og Ratboy i spissen.

Når Zak endelig klarer å rømme ender han opp i båten til Tyler, og dermed havner den uvanlige duoen på flukt sammen. Etter en turbulent start inngår de to en avtale der Tyler skal følge Zak til fribryterskolen på sin vei til Florida, og på reisen utvikles det sakte et vennskap mellom de to.

Men reisen blir langt fra problemløs. Pleieren Eleanor sendes ut for å få finne Zak og få ham tilbake til pleiehjemmet, og Duncan og Ratboy har ingen intensjon om å la Tyler slippe uskadet unna.

Oppgaver til filmen:

Helhetlig budskap og tema:

Gi en kortfattet beskrivelse av hvilket budskap filmskaperne prøver å formidle.

Lag en liste med fem stikkord som du mener best beskriver denne filmen, dens budskap og tema. Gi en kort begrunnelse for hvorfor du/dere har valgt hvert ord.

Hvordan vil du/dere beskrive den prosessen Zak går gjennom i løpet av filmen? Hva er målet hans?

Hvordan kommer hets og nedsettende holdninger til uttrykk i denne filmen? Hvorfor tror du/dere at karakterene som kommer med nedsettende og/eller hetsende utsagn og handlinger gjør dette?

Hvilke av de følgende punktene mener du/dere er de riktigste for å beskrive hvem eller hva som er gir Zak den sterkeste motstanden mot å nå sitt mål? Begrunn valget og organiser listen fra mest relevant til minst relevant.

 • Tyler
 • Eleanor
 • Duncan og Ratboy
 • Generelle holdninger i samfunnet
 • Helsesystemet
 • Zaks tanker om seg selv

Får denne filmen deg/dere til å tenke annerledes om personer med Downs syndrom? Begrunn svaret.

Filmen er en moderne gjenfortelling av Mark Twains Huckleberry Finn. Les boken eller gjør noen undersøkelser og beskriv likhetene og ulikhetene mellom handlingen og budskapet i de to fortellingene.

De sentrale karakterene og deres utvikling:

Gi en kort beskrivelse av personligheten til de sentrale karakterene og hvordan/i hvilken grad de forandrer seg i løpet av filmen.

 1. Zak
 2. Tyler
 3. Eleanor
 4. Salt Water Redneck/Clint
 5. Duncan

Zak – fanget av helsesystemet?

Hvordan er livssituasjonen til Zak i begynnelsen av filmen?

Hvorfor tror du/dere at han prøver å rømme hele tiden? Sett opp en liste med ulike grunner til at Zak vil bort fra pleiehjemmet. Begrunn valget av punktene.

Beskriv drømmen til Zak. Hvorfor tror du/dere dette er drømmen hans?

Tror du/dere det er en underliggende/dypere grunn til at Zak ønsker seg vekk fra pleiehjemmet? Argumenter for og imot de ulike grunnene du/dere setter opp.

Tyler – snill eller slem?

Hvordan er livssituasjonen til Tyler i begynnelsen av filmen?

Hva tror dere er grunnen til at Tyler stjeler andre krabbefiskeres fangst? Sett opp en liste med ulike grunner til at Tyler gjør de tingene han gjør. Begrunn valget av punktene.

Gjennom filmen får vi vite gradvis mer om Tylers avdøde bror, og hva de betydde for hverandre. Beskriv forholdet mellom brødrene, og hvilken innvirkning dødsfallet har hatt på livet og personligheten til Tyler.

Diskuter følgende påstander knyttet til brannen i starten av filmen:

 1. Det var helt greit og forståelig at Tyler satte fyr på teinene til Duncan.
 2. Brannen fikk store konsekvenser for hele samfunnet.
 3. Duncan og Ratboy er 100 prosent slemme.

Eleanor – idealisten

Hvordan er livssituasjonen til Eleanor? Hvorfor jobber hun på pleiehjemmet?

Argumenter for og imot følgende påstand: Eleanor er den viktigste personen som har innvirkning på hvordan Zaks liv skal utvikle seg.

Eleanor velger å få klassifisert Zak som en rømningsfarlig pasient.

 1. Hvilke konsekvenser får dette for Zak seinere i filmen?
 2. På hvilken måte legger dette valget styring på valg Eleanor gjør seinere i filmen?
 3. På hvilken måte får dette valget innvirkning på Tyler sitt liv?

Eleanor opplever tydelig en indre konflikt gjennom filmen.

 1. Hva er de to ytterpunktene hun dras mellom? Hvorfor er det så vanskelig å velge hva/hvem hun skal være lojal mot?
 2. På hvilken måte blir Tyler en person som gjør denne konflikten enda mer komplisert?
 3. Hva er den viktigste grunnen til at Eleanor tvinges til å ta et valg mot slutten? Sett opp en liste over flere mulige grunner, og argumenter for hvilken som er den viktigste.
 4. Hvilket valg tar hun på slutten av filmen? Hva tror du/dere er grunnen(e) til at hun tar dette valget?

«Jeg er en person med Downs syndrom»

Hvilken type hets og mobbing utsettes Zak for? Hvordan synes du/dere Zak takler dette?

Beskriv Zak sine tanker om seg selv:

 1. Hvordan synes du/dere Zak sitt selvbilde er?
 2. Hvordan vil du/dere beskrive personligheten hans?
 3. Zak forteller Tyler at han ikke kan være en helt. Hvorfor har han disse tankene? Hva sier Zak er grunnene til at han ikke kan være helt?

Hva er det Zak egentlig mener når han inviterer noen i bursdagsselskapet sitt?

Kan du trekke frem noen personlige og fysiske egenskaper ved Zak som er spesielt gode?

I begynnelsen av filmen sier Carl, romkameraten til Zak, at venner er familie man velger.

 1. På hvilken måte kommer en slik tanke til uttrykk i det det Zak sier og gjør i løpet av filmen?
 2. Hva tror du/dere er grunnen(e) til at Zak har et sterkt behov for familietilhørighet?

Forholdet mellom Zak og Tyler

Når Zak forteller Tyler at han har Downs syndrom, svarer Tyler at det «driter han i». Hva forteller dette om Tyler sin holdning til Zak?

Hvorfor tror du/dere Tyler får et mer avslappet forhold til Zak når han får vite at Zak har rømt fra pleiehjemmet?

På hvilke måter har Tyler en positiv innvirkning på Zak? Lag en liste og grunngi hvert punkt.

Tror dere livene til Zak og Tyler hadde utviklet seg annerledes hvis de ikke hadde møtt hverandre? På hvilken måte? Begrunn svaret.

Salt Water Redneck/Clint

Beskriv forskjellene mellom den Salt Water Redneck Zak har sett på tv, og den personen han møter i virkeligheten.

Hvilken betydning får møtet og treningen med Salt Water Redneck for Zak?

Et samfunnsperspektiv

Hvordan tror du/dere det er å leve med Downs syndrom? Har dere inntrykk av at det i samfunnet er mest toleranse, eller mest fordommer? Begrunn svaret.

Gjør noen undersøkelser og finn ut mer om Down syndrom. Beskriv tilstanden, utbredelsen i Norge og hvordan det legges til rette for å øke livskvaliteten til de som har Downs syndrom.

Hva tenker du/dere er det viktigste man kan gjøre for å dempe hat mot andre grupper av mennesker?

Diskutér ut fra to perspektiver:

 1. Som individ
 2. Som samfunn

Hva tenker du/dere er det viktigste man kan gjøre for å legge til rette for økt livskvalitet for alle som har Downs syndrom?

Diskutér ut fra to perspektiver:

 1. Som individ
 2. Som samfunn

En annerledes road movie

Hva er en road movie?

Hvorfor tror du en road movie egner seg så godt til å skildre personlige reiser?

Hvilke hendelser er de utløsende faktorene som setter i gang serien av hendelser som utspiller seg i filmen? Hva tenker du/dere er den aller viktigste hendelsen i starten av filmen som påvirker alle de sentrale karakterenes skjebne?

Hva er den viktigste motstanden hovedpersonen møter på veien mot målet?

 1. Indre motstand (indre tanker, forestillinger, følelser, etc.)
 2. Ytre motstand (andre karakterer og omstendigheter)

Hva blir filmens løsning? Hvordan løses de indre og ytre konfliktene, og hva blir den nye situasjonen for Zak, Tyler og Eleanor ved filmens slutt?

I hvilken grad synes du/dere filmen fremstår som realistisk? Tror dere en historie som dette kunne ha funnet sted i virkeligheten? Hva er det eventuelt som ikke virker så sannsynlig?

Reflekter over følgende spørsmål om filmens slutt:

 1. Synes du/dere filmen har en god slutt? Hva med slutten tenker du/dere er bra, og hva synes du/dere ikke fungerer så godt?
 2. Hvordan synes du/dere filmen knytter sammen og avslutter de ulike handlingstrådene? Er det noen problemstillinger i filmen vi ikke får et godt svar på? Hvorfor/hvorfor ikke?

Gjør noen undersøkelser og finn ut hva magisk realisme er. Synes dere det er noe i denne filmen som kan karakteriseres som magisk realisme?

Hva skjer etter rulleteksten er slutt?

Hva tror du skjer med Zak, Tyler og Eleanor etter filmen er slutt? Skriv en historie der du fortsetter fortellingen.