MovieStarPlanet

Slik jobber MovieStarPlanet for barns sikkerhet

MovieStarPlanet er en blanding av sosiale medier og spill. Appen er populær blant en del yngre barn. Vi tok en prat med sikkerhetsansvarlig i MovieStarPlanet, Vernon Jones, for å høre mer om hvordan de tilrettelegger tjenesten deres for unge brukere.

Foto: Privat
Vernon Jones, sikkerhetsansvarlig i MovieStarPlanet.

I MovieStarPlanet kan barn lage sin egen filmstjerne og forsøke å nå høyden av berømmelse og suksess. Her kan de møte andre likesinnede i chatterom, drive med klesdesign og virtuelle kjæledyr, dekorere rom, spille spill med andre som er pålogget og se YouTube-klipp av berømte kjendiser.

Ifølge utviklernes egne betingelser, er målgruppen barn fra åtte år og opp til femten år. Men hvordan jobber egentlig utviklerne for å verne om barna som bruker tjenesten deres?

– Vår høyeste prioritering er at barn skal være trygge når de benytter seg av spillene våre. En kultur for å trygge barn på nett gjennomsyrer derfor hele bedriften fra utviklerstadiet av MovieStarPlanet, og helt til moderatorene som jobber hos oss. Det er flere sikkerhetstiltak på plass for å gjøre nettsamfunnet trygt, kreativt og morsomt for barn.

Blant annet er det en del automatiske programmer som fanger opp språkbruk, i tilllegg til opplærte moderatorer som overvåker MovieStarPlanet i sanntid, sier Jones.

– Vi er obs på det faktum at barn er gode på å finne snarveier for å unngå de automatiske filtrene våre. Derfor må systemet stadig justeres for å fange opp ulike variasjoner i stavelser av ord, for eksempel varianter av banneord. Ufin språkbruk blir blokkert automatisk i MovieStarPlanet og moderatorene har ulike sanksjoner mot brukerne som de kan iverksette dersom det er nødvendig, sier Jones.

Tilfeller som blir oppdager der voksne forsøker å få kontakt med barn (grooming), blir fulgt opp av en egen sikkerhetsavdeling, sier Jones.

– Automatiske programmer hos oss skanner etter mistenkelige ord og setninger. Dersom dette ender opp hos sikkerhetsavdelingen, vil vi i slike tilfeller vurdere om dette dreier seg om grooming. Ved mistanke om lovbrudd tar vi direkte kontakt med KRIPOS i Oslo. Vi har et svært godt samarbeid på plass med KRIPOS nettopp for å fange opp slike situasjoner. Det er også andre tiltak hos oss for å verne om barn, men vi kan ikke offentliggjøre alle disse, dette handler om sikkerhetshensyn og å hindre at feil personer finner måter å omgå dem på, sier Jones.

Mange som jobber for å trygge barn

Jones forteller at bedriften tilsetter over 40 moderatorer og supportagenter og at alle får god opplæring for å kunne vurdere innhold på nett. MovieStarPlanet har også norske moderatorer.

– Alle nyansatte må gjennom grundig kursing blant annet for å kunne oppdage tilfeller av grooming, nettmobbing og brukere som forsøker å omgå sikkerhetstiltakene hos MovieStarPlanet, sier Jones.

De ansatte har også fått opplæring av blant annet Redd Barna i Danmark og andre eksperter som jobber med nettsikkerhet for barn.

– Moderatorene arbeider i samspill med de automatiske filtrene og programmene som overvåker MovieStarPlanet. Å fjerne upassende innhold er en del av arbeidsoppgavene. Kontakt med foreldre og å svare på ulike supportspørsmål, er en neste oppgave. Som hovedansvarlig for sikkerhet i MovieStarPlanet, har jeg ansvar for å iverksette ulike retningslinjer på organisasjonsplan. Personlig har har jeg bakgrunn som sosionom og over tjue års erfaring med nettsikkerhet for barn, blant annet da jeg arbeidet for Redd Barna, sier Jones.

Egen rapporteringsknapp

Som i mange andre ulike apper og spill, finnes det en egen rapporteringsknapp som brukerne kan benytte seg av dersom de oppdager trakasserende oppførsel, nettmobbing eller annet som kan være problematisk.

– Rapporter og blokkér-knappen er tydelig plassert ved hver spillfigur i MovieStarPlanet. Denne er formet som en gul trekant slik at barn kan rapportere ufin oppførsel og eventuelt blokkere brukere som de ikke ønsker å ha kontakt med. Når man trykker på trekanten blir rapporteringen videresendt til en database der moderatorene kan gjennomgå den. De kan velge å iverksette sanksjoner relatert til ufin oppførsel, eller henvise videre til sikkerhetsavdelingen ved mistanke om lovbrudd. Rapporteringssystemet er også en del av Sift Content Management System, som automatisk varsler moderatorer om ufin oppførsel og språkbruk, sier Jones.

Moderatorene i MovieStarPlanet forholder seg til egne retningslinjer når de skal vurdere hva som er upassende oppførsel, forteller Jones. Barn vil alltid forsøke å presse grenser og noen ganger gjøre feil, derfor må også disse bli møtt på en pedagogisk og god måte.

– Ved mindre hendelser mottar man en advarsel eller et midlertidig forbud fra å bruke programmet. Når det gjelder mer alvorlige tilfeller av nettmobbing og trakasserende språkbruk, da kan sanksjonene være en lengre utestengelse fra spillet, sier Jones.

Grooming og andre tilfeller som går direkte på lovbrudd derimot, fører til permanent utestengelse av brukeren og andre nødvendige tiltak, sier Jones.

– Vi har for eksempel vært i Oslo for å få dialog med myndighetene og KRIPOS. Det er lav terskel fra vår kant om å referere videre mistanker vi har om lovbrudd. Dette er for øvrig et ansvar alle som utvikler spill og nettjenester for barn må ta på alvor. Alle burde ha sikkerhetstiltak og retningslinjer på plass for å verne om barn, sier Jones.

Et mer barnevennlig alternativ enn andre sosiale medier?

MovieStarPlanet oppfordrer til kreativitet, vennskap og muligheten til å dele positive og sosiale opplevelser på nett, sier Jones. Alt dette skjer i et vernet nettsamfunn.

– Spillene vi lager, MovieStarPlanet, BonniePlane og BlockStarPlanet, har også et pedagogisk grunnlag. Vi ser an barns utvikling og forsøker å nå barn i ulike aldre. Vårt mål er å utvikle et best mulig sosialt nettverk der barn kan dele egen kreativitet med jevnaldrende og innenfor trygge rammer. Dette gir barn mulighet til å lære digital dømmekraft på sosiale medier, slik at de er bedre i stand til å delta på slike kontaktflater nå og når de blir voksne, sier Jones.

Sikkerhetssjefen oppfordrer foreldre til å engasjere seg og bruke informasjonen MovieStarPlanet har tilgjengelig. Og han mener at det er viktig å delta i barnas bruk av sosiale medier.

– MovieStarPlanet er et trygt, nettbasert spill for barn. Vi ønsker å få til et samarbeid med foreldre, blant annet ved å dele informasjon om nettsikkerhet for barn og hvordan foreldre kan verne om barna sine på nett. Det er viktig for oss å opplyse om de ulike rapporteringsfunksjonene vi har på plass, og om hvordan foreldre kan hjelpe barna med å bruke disse verktøyene. Vi holder også på med å videreutvikle en foreldrekontroll hos oss, slik at foreldre ytterlige kan tilpasse tilgangen barna har i MovieStarPlanet, sier Jones.

Hjelp barna med registreringsprosessen

Inne på MovieStarPlanet er det mulig å angi skole, klasse og ekte fornavn slik at man blir søkbar ovenfor klassevenner og andre på nett. Hvem som helst kan derfor se profilen til barnet ditt dersom de fyller ut slik informasjon.

Jones påpeker at dette er en valgfri mulighet i MovieStarPlanet, og sier at de er opptatt av barns personvern.

– Opplysninger om skole er en valgfri funksjon for at brukerne skal kunne finne skolekameratene sine i MovieStarPlanet. Så dette er ikke noe man må gjøre for å fullføre registreringen, kun om man selv vil. Vi bryr oss om barns personvern, og det er en av årsakene til at vi ikke ber om barnets ekte navn i registreringsprosessen. Vi ber kun om at de skal lage et brukernavn som de skal bruke i spillet, sier Jones.

Les mer om MovieStarPlanet på deres hjelpesenter.