Foto: Colourbox

Slik ruster du barna til å tåle utfordringer

Sosialt liv på nett og ellers kan til tider være vanskelig og krevende for barn og unge. Dagens oppvekst byr på mange og varierte utfordringer, og mange spør seg: Finnes det noen grep vi voksne kan ta for å ruste barna til å tåle mer?

Foto: Privat
Tone Strømøy, lektor i pedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. (Foto: Privat)

– Ja, det er det helt klart, sier Tone Strømøy, lektor i pedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus og forfatter av boken «Oppdragelse mellom frihet og grenser».

Hun sier at man som forelder må ta utgangspunkt i at alle barn er forskjellige. Forskning viser nemlig at barn blir født med en forskjell i sårbarhet. Alle barn har ulik personlighet, og med dette følger ulik terskel for hva de tåler. Foreldre kan definitivt ta grep for å kompensere for barnets sårbarhet. Samtidig så er ikke sårbarhet kun et negativt begrep, presiserer Strømøy. Barna kan da for eksempel ha et dypere følelsesregister, noe som kan være positivt.

La barna ordne opp

Hvordan oppdra barn til å bli tøffere og kunne stå i det? 

Et hovedpoeng er å ikke sy puter under armene på barna våre, sier Strømøy. Barna må få oppgaver og krav allerede fra tidlig alder. Etter hvert må de lære seg til å ta ansvar for eget liv. I tillegg er det viktig å ikke løse opp i alle konflikter på vegne av barna, de må nemlig få muligheten til selv å ta grep:

– Barna skal være trygge på at foreldrene er der og stiller opp for dem, men de må også få lov til å kjenne på vanskelige følelser. Dette er utfordrende for foreldre, fordi de ønsker først og fremst at barna skal være lykkelige. Men dette trenger ikke å være noe mål i seg selv. Da bør vi spørre oss selv om dette heller handler om et ønske om klapp på skulderen fordi man har lykkelige barn. Livet er jo ikke slik. Det er svært få som går gjennom livet og er lykkelig hele tiden, sier Strømøy.

Dersom barna har fått en forståelse for at livet er bygget opp av både utfordringer og det som er godt, da står de bedre rustet til å tåle utfordringer senere i livet, sier Strømøy. Forskning viser at det er viktig at de har fått mulighet til å løse en rekke situasjoner selv. Til og med barn som har opplevd traumer tidlig i livet er bedre rustet til å håndtere vanskelige ting senere. Men dette gjelder barn som har kommet seg gjennom traumene, noe ikke alle gjør. Noen blir jo hengende fast. Vi er forskjellige på sårbarhetsnivå vi mennesker, og det er nok medfødt, sier Strømøy.

Forpliktelser og mestring

En god start er dette med å gi barna forpliktelser og plikter hjemme, noe som utvikler empatien deres, sier Strømøy. Barna må lære seg til å bidra til et fellesskap, da føler de seg viktige. Det er mye læring i dette for barnet og det gir mestring:

– Mestring er et stikkord for å utvikle god selvfølelse. Barna får ikke mulighet til å mestre dersom foreldrene koster veien foran dem hele tiden. Da får de ikke oppleve den erfaringen som mestring vil gi. Dette er viktig for å utvikle seg positivt som menneske.

Men når skal man hoppe inn som foreldre og hjelpe til? 

La barnet prøve selv, men om det bikker over og blir for mye for dem, da må foreldrene gripe inn, sier Strømøy.

– Ros og støtt barna, vær hele tiden på sidelinjen og følg med. Man kjenner jo barnet såpass at man vet når de har det vondt og når man må stille opp og holde rundt dem. Overordnet, så er barn nødt til å føle at de voksne er trygge og tilgjengelige når de trenger dem.