Foto: Shutterstock.com

Snakk med barna om sterke nyhetsinntrykk

Ved jevne mellomrom skjer det tragedier som fyller mediene med sterke reportasjer. – Hjelp barna med å bearbeide sterke nyhetsinntrykk, råder Barnevakten.

– Forklar barna hva som skjer med enkle ord

– Barn trenger tid til å bearbeide sterke inntrykk. Vær derfor på vakt ved store hendelser som barn hører om og ser i media, sier rådgiver Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten.

Barn bør få innblikk i store hendelser som opptar resten av samfunnet, men de yngste bør ikke sitte alene og se på nyheter.

– Vi anbefaler at man i tilfelle ser nyhetssendinger på NRK Super, og at man gjør det sammen med barna, slik at man om nødvendig kan forklare og snakke om det som har skjedd.

– Bruk enkle ord, og spar barna for grusomme detaljer, anbefaler rådgiveren.

Hun fremhever også viktigheten av å fortelle hva hendelsene betyr for barnets hverdag. Dersom det er svært liten sannsynlighet for at dette er noe som kan skje i barnas nærmiljø, er dette noe barna bør vite, slik at de ikke bærer på en unødvendig frykt.

Barnevaktens generelle råd om barn og nyheter:

Barn skremmes av virkelighetsvold

Barn blir fortere redd av vold i nyheter enn vold i tegnefilmer. Små barn bør skjermes helt for sterke nyheter om for eksempel krig, vold, seksuelle overgrep og tragiske nyheter som involverer barn. Barn oppfatter ikke hva som er repriser, men kan tro at det er nye ulykker som skjer hver kveld. Se eventuelt nyheter etter at barna har lagt seg.

Forklar nyhetene

Store hendelser som alle snakker om bør også barn få et innblikk i. Se eventuelt noen nyhetssendinger sammen med barn, og forklar dem hva som skjer. Bruk enkle ord, og spar barna for grusomme detaljer.

Bruk god tid

Barn trenger tid til å bearbeide sterke inntrykk. Vær derfor ekstra på vakt ved store hendelser som barn hører om og ser på i nyhetene.

La barn forklare

Det er viktig at barna selv også setter ord på det de ser og hører. Hva oppfatter de, og hva tenker de om det som har skjedd? La dem gjerne tegne ting de har sett på nyhetene, eller skrive små brev eller dikt om det de ser og hører. På den måten får barna selv bearbeide sterke inntrykk.

Vær tydelig

Dersom barnet ditt har sett eller hørt om noe som uroer det, så si klart fra om hva du som voksen mener om det som har skjedd. Vær nøye med å fortelle hva nyheten betyr for barnets hverdag. Nyheter kan skape unødig frykt for en virkelighet som kanskje ikke eksisterer der barnet bor.

Fortell om gode nyheter

Midt i en katastrofe finnes det også gode nyheter som vi alle trenger, nemlig rapportene om giverglede, innsatsen til hjelpemannskapene, pengene fra myndighetene, men også hva vi som enkeltpersoner kan gjøre.

Råd fra barnepsykolog

Barnepsykolog Magne Raundalen har gitt noen gode råd når det gjelder barns alder og hva de kan tåle å se av krigsreportasjer på tv.

Under 4 år:

Bør ikke være noen aktuell problemstilling. Foreldre kan se kveldsnyheter på tv etter
 at barna har lagt seg.

4-7 år:

Barna trenger så god nyhetsbeskyttelse som mulig. Bør ikke se krigsinnslag på tv. Om de ser det, er forklaring fra voksne obligatorisk.

7- 10 år:

Også i denne aldersgruppen bør barna ha best mulig nyhetsbeskyttelse, men i denne aldersgruppen er total beskyttelse svært vanskelig. Rådet må bli ”se mindre, snakk mer”. Enda mer nødvendig å forklare barna hva krig er, og at de voksne i så fall ser nyheter sammen med barna.