Foto: Skjermdump fra spill

Lær barna nettvett med Medietilsynets nettspill

Start tidlig med å bygge opp barnets digitale kompetanse innen nettvett. Medietilsynet har laget et spill som rolig tar deg og barnet med gjennom en del digitale utfordringer. Spillet er laget for 1.-4. klassetrinn.

– Ett av tre barn får sin første mobil allerede før de fyller åtte år. Derfor er det viktig å snakke med barna om den digitale hverdagen fra tidlig alder, sier Mari Velsand som er direktør i Medietilsynet (bildet under).

Foto: Medietilsynet

Medietilsynet har laget nettstedet Stjernekolonien der du som forelder sammen med barnet kan gå gjennom hverdagshistoriene til to fiktive syvåringer. Alle historiene har noe med digitale utfordringer å gjøre. En historie handler for eksempel om at alle i klassen blir invitert til bursdag unntatt én fordi han ikke har appen som invitasjonen blir sendt ut med. Hvordan kan man forhindre at det samme skjer igjen? Det kan barnet og foreldrene snakke om før de trykker seg videre til neste historie.

Skjermtid, personvern og pengebruk i spill er temaer i «Stjernekolonien».

Tilsynet skriver at spillet passer for barn fra første til fjerde klasse og deres foreldre. Spillet er utviklet av Medietilsynet i samarbeid med elev-, lærling- og mobbeombudet i Viken. Selskapet Spesifique har stått for den tekniske utviklingen. Prosjektet er finansiert med midler fra Handlingsplanen mot spilleproblemer og EU-prosjektet Safer Internet.

Foto: Skjermdump fra spill

– Foreldreundersøkelsen 2020 fra Medietilsynet viser at ni av ti foreldre snakker med barna sine om dataspill og sosiale medier. Det er bra, men vi vet at disse samtalene ofte er preget av konflikt og sterke følelser. Derfor kan det være fint å ta diskusjonene gjennom et spill med karakterer man kan identifisere seg med, sier Velsand.

I noen spill blir barna for eksempel oppfordret til å bruke ekte penger for å kjøpe noe til spillet. Kjøpepresset øker når spillets butikk er utformet som et lotteri. Barnet ønsker seg kanskje et sverd til sin spillkarakter, men får en jakke. Dermed betaler barnet på nytt og på nytt i jakten på sverdet. Ved at foreldrene samtaler med barnet om slike butikker, kan man bli enige om noen kjøreregler for når det er greit å bruke penger og hvor mye penger det er greit å bruke.

Spillet Stjernekolonien leder familien gjennom en rekke digitale utfordringer slik at barnet blir forberedt på hva som kan skje og hvordan barnet kan forholde seg i hvert tilfelle.

Foreldre og barn om digitale medievaner
  • 27 prosent av foreldrene svarer at deres barn fikk sin første mobil før de fylte 8 år.
  • 49 prosent av barna svarer at de fikk sin første mobil før de fylte 9 år.
  • 51 prosent av 9-åringene bruker ett eller flere sosiale medier, og fra barna er 13 år er tilnærmet alle på sosiale medier.
  • 71 prosent av de yngste barna (1-4 år) bruker ifølge foreldrene Youtube.

Kilde: Medietilsynet

Medietilsynets egen omtale og lenke til Stjernekolonien

Medietilsynet ønsker at du forteller om dere liker spillet

Les også

Se flere læringsressurser om digital kompetanse i Barnevaktens skoleportal


Tips og råd hver uke: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.

Vis Ressurser