Foto: Shutterstock.com

Styrk barna på nett

Barn trenger voksne som viser interesse og som kan samtale både om gledene og utfordringene knyttet til livet på nett.

(Artikkelen er fra 2017)

Nettet gir barn og unge mange muligheter. Fra de kan lese og skrive så handler veldig mye av nettaktiviteten om sosial samhandling med andre. Samtidig vet vi at det å være sosial på nett og i spill kan føre med seg noen risikoer og utfordringer.

Som voksne kan vi bidra til bevisstgjøring og sunn refleksjon, og styrke barn og unges evne til å ta smarte og trygge valg. Det er nødvendig at barn lærer å sette grenser for seg selv og overfor andre. Samtidig er det viktig at det settes rammer for bruk, og at barn og unge får kunnskap om både forpliktelser og rettigheter knyttet til å være sosial på nett.

Digital dannelse

Det er mye positivt med delingskulturen vi finner blant barn og unge på nett i dag. Barn er nysgjerrige og søkende, og det er viktig at nettet er en arena hvor de får positive erfaringer gjennom opplevelser, kommunikasjon og læring.

Digital dannelse handler om både sosial og digital kompetanse. Det skjer mye god sosialisering gjennom sosiale medier og i nettspill. Barn og unge er også i stor grad flinke til å ta vare på hverandre, og de har ofte en sunn indrejustis i sin samhandling i sosiale medier og spill. I tillegg til nettspill er YouTube, Instagram og Snapchat de tre arenaene hvor barn og unge bruker mest tid. Man kommuniserer og avtaler med hverandre i grupper og en-til-en, kikker på hva andre deler, liker og kommenterer, og en deler også selv.

Hvor mye man er aktiv og hvor mye man deler varierer selvfølgelig fra person til person og mellom de yngste og de eldste. Men det finnes noen utfordringer knyttet til det å bruke nett og spill til samspill og kontakt med andre.

Nettmobbing

At skjermen skiller sender og mottaker gjør at mange blir modigere på nett enn man hadde turt å være ansikt til ansikt. Hvis klasse- eller skolemiljøet er problematisk, så vil det ofte også prege hvordan barn og unge samhandler på nettet.

Det er viktig å merke seg at mange av de som mobber andre via nett sier at de selv blir mobbet. Det er i stor grad de samme barna som får gjennomgå digitalt som mobbes ansikt til ansikt (Medietilsynets Barn og medier-undersøkelse 2016). Å bli holdt utenfor, stygge kommentarer og deling av bilder og filmer uten samtykke, er noe av det barn og unge opplever knyttet til nettmobbing (Elevundersøkelsen 2016).  Barn og unge trenger voksne som de kan snakke med også om det som er vanskelig. Husk at barn og unge som mobber andre også er barn som trenger hjelp, bare på en annen måte enn mobbeofferet.

Sosial også uten nett

Hverdagsøyeblikkene der vi ikke gjør noe spesielt, men bare er sammen og er sosiale uten nett, er i ferd med å forsvinne. De små pausene i hverdagen hvor man har mulighet til å prate sammen, tulle litt, kjede seg og bearbeide følelser og inntrykk blir gjerne fylt med at man oppdaterer seg i sosiale medier eller spiller litt. Bevisstgjøring på egen skjermtid, og at det er balanse i hverdagen, er viktig for både barn og voksne. En måte å gjøre det på er å avtale skjermfrie soner og skjermfrie tider hjemme.

Reklame og medieskapt utseendepress

Barn og unge utsettes for mye reklame og kjøpepress gjennom sosiale medier og i spill. Mye innhold handler om utseende og kropp. Gjennom bloggere og i diverse forum blir det gitt mange råd som kan være direkte helseskadelige, og det overdrevne fokuset på den perfekte kroppen gjør at en del unge bruker energi på å sammenligne seg med andre og å være misfornøyd med seg selv.

Som voksne kan vi bidra til å realitetsorientere barn og unge rundt dette presset. Men det viktigste man gjør for å forebygge at barn og unge påvirkes negativt, er å gi dem gode oppvekstvilkår, et trygt og godt nettverk og et godt selvbilde.

Grooming

Dessverre er det noen voksne med onde hensikter som bruker nettet til å opprette kontakt med barn og unge. Dette gjøres ved at de infiltrerer og bruker tid på å vinne tillit og bli en «god venn» gjennom sosiale medier og i spill. Men på de fleste arenaene hvor der er barn, er det også rapporteringsmuligheter, moderatorer, ulike filtre og sikkerhetssystemer. De som har dårlige hensikter vil derfor heller prøve å komme over på privat chat med barn og unge. Det kan være på Snapchat, Skype eller andre steder som ikke er moderert eller logget. Det er derfor viktig at barn har lav terskel på å si ifra til voksne hvis noen oppfører seg truende, smigrende, masete eller sier ting som man ikke synes er greit. Et annet viktig råd er at man i barneskolealder ikke oppretter direkte kontakt med «venner» man kun kjenner fra nettet, og at det er smart å beholde klærne på.

Straffbare forhold bør meldes til politiet. Politiet kan også orienteres via tips.politiet.no.

Husk at det er de barna som ellers ikke har det greit i hverdagen som er mest utsatt for å bli lurt i sosial samhandling med andre på nett. Vær derfor en voksen som også ser andres barn.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com