Barnas jurist

Tilbyr gratis rettshjelp til barn og unge

Barnas Jurist ønsker å nå ut til sårbare barn og unge over hele landet. Målet er å bidra til økt rettssikkerhet for barn og unge gjennom å yte gratis rettshjelp. Det er lav terskel for å ta kontakt med oss, sier Ann Katrin Nordbø og Fride Wirak.

Foto: Barnas Jurist
Ann Katrin Nordbø, fagsjef i Barnas Jurist.

Målgruppen til Barnas Jurist, som er en del av Gatejuristen,  er personer under 25 år.

– Vi får mange ulike henvendelser, sier fagsjef Ann Katrin Nordbø.

– Det kan være alt fra barn og unge som blir mobbet og som opplever at skolen ikke gjør nok for å hjelpe dem, til hendelser der intime bilder er blitt delt videre på internett uten lov.

Felles for alle som tar kontakt, er barn og unge som opplever vanskelige situasjoner og som trenger bistand til å få vite mer om sine rettigheter.

– Alle henvendelser blir tatt imot på en god måte og ingen spørsmål er for «dumme» å stille. Vi tilbyr veiledning på epost og telefon, og tar imot nye drop-in henvendelser på kontoret. Når noen tar kontakt med oss, kartlegger vi først klientens behov for rettshjelp og kan så opplyse om hvilke rettigheter de har og hvordan de kan gå frem for å løse det rettslig. Vi samarbeider også med advokatfirmaet Haavind som tilbyr gratis rettshjelp dersom saken går til domstolen, sier Nordbø.

Suksesshistoriene er flere, forklarer Nordbø, som sier at de har fått gjennomslag og løsninger i mange saker.

På nettsiden til Barnas Jurist kan man lese om flere suksesshistorier, hvor den siste gjelder en klient som ble utsatt for identitetstyveri og hvor Barnas Jurist bisto med å få slettet gjelden på over hundre tusen kroner.

Foto: Privat
Fride Wirak, prosjektleder for Rett på nett.

Nådde 400 000 barn og unge på Snapchat

Barnas Jurist har hatt som mål å jevnlig dra ut for å oppsøke barn og unge der de er, både på fritidsklubber og andre arenaer. Men de opplevde allikevel at det var vanskelig å komme i kontakt med målgruppen.

– Omtrent alle unge i dag har en eller annen form for smarttelefon. Derfor ble dette en naturlig kommunikasjonskanal vi ville prøve for å nå ut til barna, forteller prosjektleder for Rett på nett, Fride Wirak.

– Kampanjen ENSNAP er et resultat av pilotprosjektet «Rett på nett», hvor vi jobber med spre målrettet, fengende og lettfattelig rettighetsinformasjon til barn og unge i sosiale medier. Formålet med ENSNAP er å hindre ulovlig spredning av nakenbilder blant barn og unge, samt å bevisstgjøre om hvilke juridiske konsekvenser slike saker kan føre til. Kampanjen gikk på Snapchat, i tillegg til at vi laget en nettside med kvalitetssikret juridisk informasjon og konkrete råd både for den som har opplevd at et bilde har blitt delt videre uten lov, og for den som faktisk har delt et slikt bilde, sier Wirak.

Konsekvenser av deling av nakenbilder er nettopp et tema Barnas Jurist opplever at barn og unge selv etterspør og ønsker mer informasjon om.

– Det er viktig at vi er en synlig aktør i de kommunikasjonskanalene som barna selv bruker. Vårt spesialfelt er juridisk veiledning, et behov mange barn og unge ikke er seg bevisst at de faktisk kan ha bruk for, sier Wirak.

(artikkelen fortsetter under videoen)

Ønsker å gjøre en forskjell i barns liv

Barnas Jurist er i stor grad basert på frivillighet med bidragsytere som opplever det som meningsfylt å hjelpe barn og ungdom. Modellen er bygget opp med jusstudenter som saksbehandlere og hvor hver student har sin mentor som er en erfaren jurist eller advokat som er engasjert frivillig i tiltaket.

Som et ledd av prosjektet Rett på nett, tester organisasjonen nå ut frivillighetsmodellen på kommunikasjonsfeltet. Et kommunikasjonsteam bestående av frivillige studenter drifter blant annet Barnas Jurist sin Instagram-konto.

– På Instagram tar vi for oss et tema i måneden og legger ut tre publiseringer i uken. Vi merker at det har effekt. Når vi hadde mobbing som tema, fikk vi flere henvendelser fra barn og unge om mobbesaker. Jo flere som vet om oss, jo flere kan ta kontakt med oss, sier Wirak.

Siden oppstart i juni 2016 har Barnas Jurist tatt i mot 460 henvendelser og pågangen er stadig økende.

Hva skjer når man tar kontakt?

Barnas Jurist har kontor i Oslo, men barn og unge over hele landet kan ta kontakt via telefon eller epost. Det er mulig å møte opp direkte ved kontorets åpningstider, eller man kan sende epost, ringe eller benytte seg av et kontaktskjema som man finner på hjemmesiden.

– Barn og unge kan være trygge på at informasjonen de deler med oss blir ivaretatt , sier Nordbø.

– Hvis ikke vi kan hjelpe til med det barna spør om, så veileder vi han eller henne videre til riktig hjelpeinstans, avslutter Wirak.

Barnas Jurist

  • Barnas Jurist gir gratis rettshjelp til barn og unge opp til 25 år.
    Enheten er et tiltak i Gatejuristen og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo
  • Barnas Jurist har kontor i Oslo (Skippergata 23, 0154 Oslo), men tar saker fra hele landet
  • Siden oppstart i 2016 har de behandlet 460 enkeltsaker innenfor en rekke saksfelt, blant annet gjeld, skolerettigheter, helserettigheter, mobbing, politi og strafferett
  • Nettside: barnasjurist.no

Rett på nett

  • «Rett på nett» er et prosjekt som skal spre pedagogisk tilpasset og fengende rettighetsinformasjon til barn og unge gjennom digitale kanaler
  • Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen
  • Gjennom kampanjen «En snap» har prosjektet nådd over 400 000 barn og unge mellom 10-17 år på Snapchat. Ved opplysning og informasjon ønsker kampanjen å bidra til å forhindre ulovlig spredning av nakenbilder blant barn og unge, samt opplysning målgruppen om potensielle juridiske konsekvenser som kan følge i slike saker. Kampanjen er utarbeidet i samarbeid med Red Storyline og Advokatfirmaet Haavind
  • Nettside: ensnap.no 

Foto: Barnas Jurist