Unge selger seksuelt innhold for å få bekreftelse på at de er «fine nok»

Bare man scroller lenge nok på Tiktok så dukker det opp tips og råd til hvordan unge kan tjene penger på egenprodusert, seksualisert innhold, forteller Thea Brandt Willassen.

I sin masteroppgave intervjuet lærer Thea Brandt Willassen unge om deres erfaringer og syn på salg av egenprodusert, seksualisert innhold på nett. De åtte ungdommene hun snakket med var i alderen 16 – 20 år.

– Motivasjonen for å selge seksualisert innhold er kompleks, men en fellesnevner er muligheten for raske og lettjente penger. Det er også en oppfatning av at man potensielt kan tjene store penger, selv om det ikke nødvendigvis er reelt i praksis. For andre handler det også om en måte å få bekreftelse på at man er «fin nok», forteller Willassen.

Thea Brandt Willassen (avbildet)

Hele konseptet glorifiseres for unge via sosiale medier. Der finner man potensielt utømmelige mengder med tips og triks til hvordan å gå frem, og hvordan tjene mest mulig penger. Helt risikofritt.

– Informantene mine fortalte også at muligheten for å være anonym på nett senker terskelen for å selge innhold. Når man ikke kan bli identifisert på bilder og i video av familie og venner så ufarliggjøres prosessen. Samtidig er det stor stigma til det å faktisk selge seksualisert innhold, påpeker Willassen.

Bare man scroller lenge nok på Tiktok så kan unge få dette opp i feeden

Og hvem er det som promoterer salg av seksualisert innhold? Helt vanlige brukere i Tiktok-feeden. Gjerne de som er litt eldre og som har influenser-status ovenfor unge, forklarer Willassen.

– Bare man scroller lenge nok på Tiktok så kan unge få dette opp i feeden. Og det er problematisk særlig med tanke på hvor unge noen av brukerne er på plattformen.

Lærer tidlig å dele det private

Redd Barna har også tatt opp tematikken og lanserte nylig rapporten «Er det innafor å selge nudes?». Willassen er bekymret over utviklingen og sier at det er en naturlig følge av måten sosiale medier brukes blant unge.

– Hele influenserkulturen viser at det er helt naturlig å dele og selge av seg selv for vinning. Og unge som bruker mye tid på sosiale medier får en oppfatning om at andre har et slags eierskap til ditt private liv, påpeker Willassen.

Foreldre kan også være en en del av den samme utviklingen når de deler bilder og innhold fra privatlivet sitt for å få oppmerksomhet og likes.

– Det er absolutt grunn til å reagere på unge som selger seksualisert innhold på nett. Samtidig må vi forstå at det også er en del en større sammenheng. Via sosiale medier deler vi alle fra vårt private og sosiale liv. Og salg av seksualisert innhold er bare en videreføring av denne logikken, riktignok skrudd opp på fullt volum, forteller Willassen.

I fagspråket kalles denne prosessen «kommodifsering», ifølge Willassen. Og det omhandler at menneskelige kvaliteter kan bli omgjort til objekter som kan selges på et marked. Og i dette tilfellet er det noe man velger å gjøre selv – og som kanskje av den grunn ikke problematiseres.

Ikke uten konsekvenser

Det er allikevel kun et fåtall av unge som faktisk selger seksualisert innhold. Og for informantenes del i masteroppgaven til Willassen, er det også forbundet stor risiko med det å selge egenprodusert, seksualisert innhold.

– Informantene forteller om risiko for utpressing, trakassering, at man mister kontroll over innholdet, at man blir presset til å gjøre noe fysisk eller til å sende grovere innhold. De er tydelig på at dette kan føre til stor skade, påpeker Willassen.

Det blir emosjonelt vanskelig at man har behandlet seg selv dårlig og tråkket over egne grenser

Men den emosjonelle belastningen av å selge seksualisert innhold er ikke alltid så lett å oppdage før i etterkant av delingen.

– Det handler blant annet om ubehaget av å gjennomføre en slik transaksjon. Rett og slett at det blir emosjonelt vanskelig at man har behandlet seg selv dårlig og tråkket over egne grenser. Selv om man har gjort det frivillig, sier Willassen.

Må ha mer fokus på kjøperen

Willassen etterspør mer forskning på de som forespør unge om å sende seksualisert innhold.

– Informantene fortalte at et konkret tilbud fra en kjøper gjerne leder unge til salg av seksualisert innhold. Ellers er det som oftest bare en diffus tanke. Og så må vi huske at denne type kjøp og salg av seksualisert innhold fra mindreårige er ulovlig. Så her må man se på gode løsninger for å kunne forebygge, mener Willassen.

I tillegg har innsatsen fra foreldre og andre voksne omkring ungdommen betydning. Blant annet for å gi et godt grunnlag for selvbilde og anerkjennelse.

– Jeg ønsker ikke å argumentere for individuelle løsninger på et strukturelt problem. Det er på systemnivå vi må finne løsninger, og det er ingen tvil om at utseendet får altfor mye fokus i det samfunnet vi lever i. Men unge må få et grunnlag hvor andres penger og bekreftelse ikke blir målestokk på deres egen verdi. Kanskje kan foreldregruppa som omgås ungdommene slå hodene sammen for å finne løsninger lokalt, foreslår Willassen.

Unge må få et grunnlag hvor andres penger og bekreftelse ikke blir målestokk på deres egen verdi

Hun er også kritisk til den massive eksponeringen som unge utsettes for på sosiale medier.

– Disse plattformene er designet for at unge skal bli påvirket. Det er slik aktørene tjener penger. Her er det også naivt å tro at barn og unge selv skal klare å navigere i dette dilemmaet på egenhånd. Det er viktig at de får hjelp og støtte til å nedskalere og få pusterom fra andres blikk og konstante vurderinger, avslutter Willassen.

Les mer