Foto: Shutterstock.com

Tråkker du over barnas rett til privatliv?

Barn er spesielt sårbare og prisgitt foreldrenes vurderinger for hva som er best for dem. Derfor må foreldre tenke seg godt om før de legger ut personlig informasjon og bilder av barna på nett, forteller jurist og forfatter, Sara Eline Grønvold.

Foto: Frederic Boudin
Jurist og forfatter Sara Eline Grønvold. (Foto: Frederic Boudin)

Barn har rettigheter når det gjelder å ivareta eget personvern på internett, ifølge Sara Eline Grønvold. Hun har blant annet skrevet boken Barn og personvern som tar for seg dilemmaer om hva som er greit og ikke greit å dele om egne barn.

– Alle mennesker har rett til beskyttelse av sitt privatliv. Når det gjelder personvern er kontroll over hvilken informasjon om en selv som er tilgjengelig for andre, helt sentralt. Dersom foreldre deler mye informasjon om barnet sitt, vil det kunne være problematisk overfor barnet i nåtid, men også når barnet blir eldre og ikke har den kontrollen over hva som er tilgjengelig, sier Grønvold.

Prisgitt andres vurdering

Barn er sårbare på nett fordi de her, som ellers, er prisgitt noen andres vurdering av hva som er best for dem, sier Grønvold. Foreldre er som den helt klare hovedregel de nærmeste til å vurdere hva som er best for barnet sitt, og de fleste foreldre gjør dette på en god måte. Likevel er det noen som enten legger ut bilder som er egnet til misbruk, eller enorme mengder med «hyggelige» bilder. Sistnevnte gjelder bilder som isolert sett kanskje er hyggelige og uskyldige, men hvis det kommer mange om dagen, begynner det å ligne en overvåkning av barnet.

– Det er dessuten verdt å tenke på at dersom fremmede mennesker gjennom blogg og lignende blir så godt kjent med barnet ditt at det vet hva favorittbamsen heter, eller hva barnets kallenavn er, så vil de kunne nærme seg barnet på en uønsket måte. Mer vanlig er kanskje at foreldre legger ut bilder og tekst som barnet synes er pinlig, eller som kan være egnet til erting og mobbing. Eksempler på dette er skrytestatuser over englebarnet sitt. Det er selvsagt hyggelig og naturlig at foreldre ønsker å skryte av barna sine, men her bør man tenke gjennom form og hvordan barnet blir fremstilt, sier Grønvold.

Det er gjerne slik at voksne ser på det som en selvfølge at folk spør før de legger ut bilder av dem, sier Grønvold. Men forfatteren tror at mange voksne glemmer å tenke over å spørre barna om lov. Mange barn har fra lav alder en klar formening om hvilke bilder de liker og ikke, og dette må respekteres. Det er viktig både fordi det er en plikt man har som forelder, men også fordi dette lærer barnet å respektere andre menneskers personvern senere.

Vær kritisk til det du deler om barnet ditt

Jeg synes flere burde pålegge seg selv et større filter for hva man legger ut, sier Grønvold. Man kan for eksempel fortelle omverdenen at barnet har hatt bursdag ved å legge ut et bilde av kaken, kronen eller noe lignende. Men man må ikke alltid ha et bilde der barnet er i sentrum.

– Når det er sagt er bursdagsbilder ofte bilder barnet selv er stolt av, og en markering mange barn liker å få oppmerksomhet rundt. Da jeg var liten rykket foreldre og besteforeldre et bilde med en liten hilsen inn i lokalavisen når man hadde bursdag. Jeg husker at dette var veldig stas. Jeg vet at Barnevakten har tatt til orde for en «mammatest» for fjortiser, jeg vil utfordre foreldre til å ta en «bursdagstest» i stedet. Er dette bildet noe jeg kunne funnet på å rykke inn i avisen? Hvis ikke, kanskje det heller skal sendes til barnets nærmeste, fremfor å offentliggjøres for alle vennene på Facebook, eller på en åpen blogg, sier Grønvold.

Foreldre bør også hjelpe barna sine med å selv utvikle en kritisk sans og evne til å ivareta eget personvern, mener Grønvold.

– Det viktigste er å lære barnet at det er den som er på bildet som skal få bestemme. Det gjelder både om man vil bli tatt bilde av og hvem dette bildet skal deles med. Hvis man lærer seg tidlig at man alltid skal spørre, så tror jeg mye er gjort. Jeg tror den oppvoksende generasjon kommer til å mestre dette bedre enn foreldrene sine, da de faktisk møter disse problemstillingene fra de er små. De som er voksne i dag visste vel knapt at det fantes regler om deling av bilder av andre, for hvor skulle man dele de, sier Grønvold.

Barns rett til personvern – en lovfestet rett

Barn har beskyttelse gjennom barneloven, og foreldre skal alltid utøve foreldreansvaret med barnets beste for øyet, sier Grønvold. Dessuten er barnets beste, samt barns rett til privatliv, nedfelt i FNs Barnekonvensjon.

– Det er viktig å huske at barnets beste faktisk betyr barnets beste, og ikke blir snudd på hodet som et «ikke til skade»-prinsipp. Det er faktisk slik at deling av barnebilder skal være direkte til barnets beste. Dette er oppfylt noen ganger, men slett ikke alltid, sier Grønvold.

I tillegg har barn et eget rettslig vern i personopplysningsloven, der det i § 11 tredje ledd heter at personopplysninger som gjelder barn ikke må behandles på en måte som er uforsvarlig av hensyn til barnets beste, sier Grønvold.