Unge observerer netthets oftere enn eldre

Halvparten av den voksne befolkningen har observert netthets eller krenkende meldinger de siste tre månedene, ifølge Statistisk Sentralbyrå.

Nesten halvparten av nordmenn mellom 16 og 79 år har støtt på krenkende meldinger på nettet i løpet de siste tre månedene (2. kvartal i 2023), ifølge SSB.

  • 58 prosent i aldersgruppen 16-24 år
  • 65 prosent i aldersgruppen 25-34 år
  • Deretter synker det jevnt nedover til 25 prosent for aldersgruppen 75-79 år.

SSB spekulerer i om det er mengden tid man er på nettet som gjør at yngre observerer mer netthets enn eldre.

ÅRSAK TIL NETTHETS

BEFOLKNINGEN (16-79 år)
Politiske meninger eller samfunnssynspunkter 37 %
Rase eller etnisk opprinnelse 30 %
Religion eller tro 28 %
Seksuelle orienteringer 28 %
Andre personlige karakteristikker 25 %
Biologisk kjønn 24 %
Funksjonsnedsettelse 17 %

Tallene kommer frem i Bruk av IKT i husholdningene.

Barnevaktens startside: Alt foreldre bør vite om hatprat