4 av 10 er bekymret for kunstig intelligens

44 prosent av nordmenn er bekymret for AI, ifølge en undersøkelse. Men det avdekkes ikke hva de er bekymret for.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har fått Ipsos til å stille folk dette spørsmålet:

«Den siste tiden har det vært mye snakk om kunstig intelligens og hvordan det vil påvirke samfunnet. Blant annet har chatbot-en ChatGPT fått mye oppmerksomhet. I hvilken grad er du bekymret for påvirkningen kunstig intelligens vil ha for fremtiden?»

44 prosent sier at de er bekymret i stor grad eller i svært stor grad. Det er en økning på ett prosentpoeng siden mars, men det er også innenfor feilmarginen.

Undersøkelsen sier ikke noe om hvorvidt de som er bekymret har selv testet eller blitt berørt av kunstig intelligens eller hvor mye de vet om kunstig intelligens.

Blir man mer bekymret desto mer man vet? Eller er det motsatt?

Leverandørene av kunstig intelligens advarer brukerne om at kunstig intelligens ikke er ferdig utviklet og kan gjøre feil. Kunstig intelligens sier også om seg selv at den kan være risikabel.

Undersøkelsen sier ikke hva folk er bekymret for, så vi kan bare spekulere:

  • AI tar over jobben.
  • Avgjørelser om deres liv blir tatt av AI og kan være feil eller ikke ønsket, slik som skatt, trygd, eksamen og søknader om jobb, opphold og boliglån.
  • AI kan brukes til store ondsinnede handlinger.
  • Falske nyheter vil øke.
  • AI kan diskriminere.
  • Man kan bli ubevisst påvirket av AI.
  • AI kan benyttes til mye sterkere overvåking samt spisset reklame.
  • Usikkerhet om hvordan AI kan påvirke barnas liv, for eksempel i skolen.

Undersøkelsen sier ikke noe om i hvilken grad folk legger vekt på de positive sidene av AI. For eksempel innen helse, forskning og effektivisering av arbeidsoppgaver.

EU jobber med lovverk for AI. Typisk vil Norge kopiere EU senere. – Det har vi ikke tid til å vente på, sier Pål Wien Espen, direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Her er undersøkelsen fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, det er en PDF som lastes ned til din enhet.

Barnevakten foreslo i mai 2023 at myndighetene oppretter en tilsynsmyndighet som kan sikre barns rettigheter ved bruk av AI.

Les også

Her er ti tips til foreldre om kunstig intelligens.

Barnevaktens startside om AI