Foto: Shutterstock / MNStudio. Bildet viser ei jente som sitter ved PC-en ved pulten hjemme.

Slik styrer du den kunstige intelligensen

AI-TIPS TIL FORELDRE: Skolebarn kommer til å lære om kunstig intelligens i årene fremover, spesielt samtalebasert kunstig intelligens. Her er ti tips til deg som er forelder.

Samtalebasert kunstig intelligens slo globalt an høsten 2022. Ett år senere er det chatGPT og Bard og My AI i Snapchat som er blant de mest kjente. Kunstig intelligens forkortes til AI eller KI, det er dataprogrammer som har lest «halve internett» og som makter å gi svar på det meste du spør om, men som også kan bomme fullstendig noen ganger.

I sine svar makter AI-en å formulere setninger selv, den kopierer ikke setninger rett fra nettsider. Men den har lest så mange nettsider at den anslår matematisk hva det neste ordet i sitt svar bør bli.

1) Skolen må sikre AI-en

I samtale med kunstig intelligens vet man aldri helt hva den vil finne på å si eller hvilke lenker den vil vise. Skolen har plikt til å sørge for at elevene ikke tar skade av hva de ser på skjermene, det gjelder også hvis elevene er i samtale med kunstig intelligens (AI).

Skjermene skal blant annet ikke vise grov vold, skremmende tematikk, erfaringer med narkotika. Spør gjerne hvilke grep skolen har gjort for å sikre elevene.

De fleste AI-er har aldersgrense 18 år i vilkårene, men enkelte skoler omgår aldersgrensen ved å leie inn tjenesten og tilby den på sine egne sider.

Utviklerne av kunstig intelligens legger gjerne inn etiske filtre som skal luke bort oppskrifter på for eksempel mord, hærverk og rasisme. Men teknologien er fremdeles såpass umoden at det finnes hull. Etikken som er lagt inn, kan også variere fra leverandør til leverandør. Og det at et etisk filter i AI-en luker bort oppskrift på bomber, betyr ikke nødvendigvis at resten av AI-en er barnevennlig.

2) Ledetekster i lekse

Når du er i samtale med kunstig intelligens, som du altså finner varianter av gratis på nettet, er det viktig at du formulerer deg presist for å få den hjelpen som du er ute etter. Det kalles å skrive ledetekst. Eller prompt.

I ledeteksten kan man også legge inn at svaret må være tilpasset barn under en viss alder. Det er ingen garanti for at den kunstige intelligensen dermed er trygg, men det kan hjelpe.

I for eksempel den kunstige intelligens ChatGPT kan man også legge inn en slags fast ledetekst som skal gjelde alle samtaler som du har med AI-en. Da må du gå til kontoinnstillingene og velge «Custom instructions».

Du kan for eksempel skrive at AI-en alltid skal fortelle hvor sikker den er i sitt svar og at den alltid skal oppgi kilder. Eller at den alltid skal svare på svensk eller på rim… Det du skriver i «Custom instructions» vil gjelde alle svarene som den gir. Du kan når som helst skru av den instruksjonen. Barnevakten testet funksjonen, og den virket bare noen ganger.

I tillegg kan du sette krav i den løpende samtalen. Som nevnt kan du for eksempel gi AI-en beskjed at svaret skal tilpasses barn av en viss alder. Dessverre oppfører AI-er seg som hunder. Du kan få en hund til å sette seg ned når du sier «sitt». I mange tilfeller setter hunden seg ned. Men når det plutselig går en katt bak ryggen din, kan det hende hunden heller velger å løpe etter den.

AI-er lever på en måte litt sitt eget liv. Når du stiller eksakt samme spørsmål to ganger, får du ikke eksakt samme svar begge gangene. Den formulerer seg litt ulikt hver gang, det er fordi det ikke ligger ferdige svar i programmeringen, men systemet makter å «tenke ut» et svar basert på alt AI-en har lest på internett og hva utviklerne har lagt inn av regler.

3) Når barn stiller deg spørsmål

Du kan selv bruke AI for å få superraske forslag til svar når barn stiller deg spørsmål. Da kan du flytte spørsmålet inn i AI-en og be om et svar som passer barnets alder, for eksempel slik: «Jeg er åtte år, fortell meg hvordan mennesker blir til.» Blir svaret for langt, kan du gi denne beskjeden til AI-en: «Kan du halvere svaret?»

Når du har kommet i gang med bruk av AI selv, åpner det seg mange muligheter. Du kan for eksempel be AI-en skrive et eventyr som handler om deg og datteren din som heter Nora. Legg inn at dere møter en snill dinosaur som kan fly og som liker epler. Og at det hele foregår ved bensinstasjonenGeilo der dere bor. Så kan du lese høyt på sengekanten et skreddersydd eventyr som handler om akkurat dere to.

4) Gjør lekser sammen med AI-en

La oss si at barnet ditt lærer om den industrielle revolusjon og at det nærmer seg en prøve i dette temaet på skolen. Da kan du for eksempel be AI-en skrive en quiz med ti spørsmål og svar om nettopp den industrielle revolusjonen:

«Skriv en quiz om den industrielle revolusjonen. 10 spørsmål og svar. Skal passe for barn i alderen 14 år.»

Så kan du stille spørsmålene muntlig og være lærervikar hjemme i stua.

Men det hender som nevnt AI-er begynner å løpe etter katta som er bak ryggen din og bare finner opp fakta som slett ikke er fakta. Du kan for sikkerhets skyld be AI-en oppgi kilder slik at du kan etterprøve svarene hvis du er i tvil. Problemet er at AI-en også kan fantasere frem kilder som ikke finnes, så du er i tilfelle nødt til å klikke på kildelenken for å sjekke at den eksisterer.

Noe usikkerhet er det altså når man bruker AI, men det er likevel et nyttig verktøy for foreldre som skal hjelpe barna med lekser.

6) Få hjelp til å skrive vanskelige brev

Du kan også be AI-en komme med forslag til brev til skolen eller noe annet som barnet deltar i.

Et eksempel: «Sønnen min blir mobbet på skolen. Skriv en e-post fra meg til rektor.»

Da får du et forslag fra AI-en. Enten kan du bearbeide forslaget eller så kan du komme med flere opplysninger som AI-en skal ta med, for eksempel at mobbingen ser ut til å ha startet på leirskolen og at sønnen din nå gruer seg for å gå på skolen. Eller at du vil at språket i e-posten skal være i en annen tone.

7) Også overgripere kan bruke AI

Opplys barnet at etter at AI-ene kom, kan disse tjenestene dessverre utnyttes også av personer med onde hensikter. Barn kan for eksempel motta meldinger som er svært godt spisset mot barnet, med interesser som barnet liker, navn på venner og så videre. Meldingen kan stamme fra noen med gode hensikter, men også fra noen som vil utnytte ditt barn.

Et tips til deg som er forelder er å trene barnet på ulike meldinger som kan dukke opp. Be AI-en skrive en melding om at barnet skal møte opp et sted, for eksempel til en ekstra fotballtrening med begrunnelse av det er meldt regn eller at treneren har blitt syk eller at laget må trene ekstra før en viktig kamp. Be AI-en legge inn navnene på noen av vennene slik at meldingen ser mer ekte ut, for eksempel at Jakob kommer, men ikke Noah.

Lag flere slike meldinger. Så kan du og barnet sitte sammen og tolke dem. Hvorfor skal barnet tro, eller ikke tro, at en melding er sann og kommer fra en person man kan stole på? Hva skal barnet gjøre dersom meldingen er mistenkelig?

8) Pass på personvernet

Husk for øvrig at AI-er gjerne bruker det du skriver til å forbedre AI-en. Den samler altså inn en del personopplysninger. Benytter du Googles AI, kan samtalene dine til og med bli lest av ansatte i Google, for å utvikle tjenesten.

9) Snakk om etikken

Dersom du lar barnet ditt benytte samtalebasert kunstig intelligens, kan det være på sin plass å ta en prat om etisk bruk. I hvilke tilfeller bør barnet varsle mottakeren om at barnet har fått hjelp av kunstig intelligens til å skrive? I hvilken grad er det greit at barnet bruker AI som hjelp til leksene? Hva bør man ikke bruke AI til? Dette er ikke enkle spørsmål.

Husk også AI ikke er nøytral i sine svar, men er basert på hva den har lest og hvilke regler utviklerne har lagt inn. Ved å sitte sammen med barnet når dere bruker AI, kan du kanskje klare å avsløre noen tilfeller der AI-en ikke er nøytral i sine svar. Slik blir barnet mer oppmerksom og bevisst fremover.

10) Husk aldersgrensene

De fleste AI-er man kan ha samtaler med, har aldersgrense 18 år i vilkårene. Eller det kan stå at aldersgrensen er 13 år og at barn må ha samtykke fra foreldrene. Det betyr at ingen barn under 13 år kan benytte tjenesten og at barn over 13 år må spørre sine foreldre om lov.

(Hovedbilde øverst: Foto: Shutterstock / MNStudio.)

Les også: