Foto: Shutterstock. Bildet viser en mamm som er på kino med sine barn.

Nå skal distributørene sette aldersgrensen på kinofilmer

Medietilsynet har tidligere satt aldersgrenser på filmer som går på kino. Nå skal dette overlates til filmdistributørene, men de må følge retningslinjene til Medietilsynet.

(Oppdatering 9. januar 2023: Den nye ordningen ble vedtatt og gjelder fra 1. januar 2023. Resten av denne artikkelen ble publisert  9. juni 2022.)

Det er Medietilsynet som har tatt initiativ til endringen. Stortinget vedtok 8. juni 2022 at distributørene får ansvaret for å sette aldersgrense på kinofilmer, se opptak fra Stortinget her, saken ble avgjort uten debatt.

Muligheten til å anke en aldersgrense til Barneombudet forsvinner også, for den ble svært lite brukt.

Vedtaket er ikke ute i lovverket ennå, du kan følge saken her. Stortinget må vedta loven en gang til før den er gyldig, det skjer om få dager. Men lovteksten er klar, den ser du her.

Dette er en naturlig utvikling. Tidligere var det bare på kino man kunne se film, det fantes ikke tv og langt mindre noe internett med strømmetjenester. Nå drukner vi i serier og filmer. Det er distributørene som selv setter anbefalte aldersgrenser på innslag som går på tv og internett, derfor kan de like gjerne også sette aldersgrenser på filmer som skal gå på kino.

Norge har en lov som skal beskytte mindreårige mot skadelige bildeprogram. Den sier at kinoene må ha alderskontroll, det må altså være en kinobetjent som stanser barn i døra hvis de er under aldersgrensen. Denne regelen skal ikke fjernes, den skal bare justeres bitte litt.

Ny tekst blir:

§ 11: «Visnings- og omsetningssted skal utforme rutiner for og gjennomføre alderskontroll ved tilgjengeliggjøring av bildeprogram som er klassifisert etter § 6 Her fjerner man kun en henvisning til paragraf 5 som sa at Medietilsynet setter aldersgrensene. Hele paragraf 5 slettes.

Ny tekst for § 12 blir: «Omsetningssted skal utforme rutiner for og gjennomføre alderskontroll ved tilgjengeliggjøring av bildeprogram som er klassifisert etter § 6

Hanne Nistad Sekkelsten, Medietilsynet. Foto: Medietilsynet/ Mathias Fossum.

– Det blir ikke endringer når det gjelder selve aldersgrensene og ledsagerregelen, forklarer Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Hjemme i stua er det ingen lovpålagt alderskontroll, der er det foreldrene som på eget initiativ kan passe på hva barna tåler.

Hvis det ikke hadde vært alderskontroll på kino, kunne niåringer ha gått rett inn på filmer som har aldersgrense 16 år. Da ville flere barn ha blitt skremt og kinobetjentenes måtte kanskje ha fått som fast oppgave å være trøstende omsorgsperson.

Når filmen vises på kino, er aldersgrensen altså juridisk og de ansatte er pliktige til å sjekke alderen til de som vil inn i salen. Når kinofilmen havner i en strømmetjeneste, er aldersgrensen kun en anbefaling.

NB! Det er altså ikke den enkelte kino som skal sette aldersgrense, det er det distributørene som skal gjøre. Medietilsynet skal lære opp distributørene i løpet av høsten.

Leif Gunnar Vestbøstad Vik, daglig leder i Barnevakten.

– Det er positivt at direktør i Medietilsynet Mari Velsand understreker at foreldrestemmen skal bli hørt ved at foreldre kan klage på aldersgrenser og at det vil bli fulgt opp av Medietilsynet med mulighet for å heve aldersgrensen, sier Leif Gunnar Vestbøstad Vik, daglig leder i Barnevakten.

Hvis du mener en kinofilm har fått feil aldersgrense, kan du altså tipse Medietilsynet som har makt til å overprøve aldersgrensen som distributøren har satt.

Mangler alderskontroll

Alderskontroll er ikke bare pålagt i døren på vei inn i kinosalen. Her er det pliktig med sjekk av alder:

  • Der man kan kjøpe kinobilletter, enten på kinoen eller på kinoens hjemmeside.
  • Døren inn til kinosalen.
  • I butikken på hjørnet som selger DVD.
  • I nettbutikker som selger DVD.
Men tar du en kikk i nettbutikkene som selger DVD-er, eller på kinoens hjemmeside hvor du kan kjøpe billetter, ser du neppe noen alderskontroll. Men plutselig kan Medietilsynet banke på døren til nettbutikken eller kinoen, og da gjelder det å ha alt på stell.