Kategori: Myndigheter

Fant ulovlige designfeil i skoleapper

TRUET MED DAGBØTER: Skolene må følge reglene for universell utforming slik at blant annet elever med dårlig syn kan lese hva som står på nettsider og i apper og digitale bøker. Uutilsynet fant en god del feil da man sjekket seks kommuner.

DSA-reglene gir også barn flere digitale rettigheter

I august 2023 begynner de europeiske DSA-reglene å gjelde for store digitale plattformer. For eksempel Tiktok har innrettet seg og har sluttet å vise profilbasert reklame til tenåringer. Norge har så langt ikke vedtatt DSA.

EU-regler for kunstig intelligens kommer i 2023

(+) EU leder an i verden når det gjelder å gi borgerne digitale rettigheter. I løpet av 2023 kommer også regler for bruk av kunstig intelligens, loven kalles EU AI Act. Hva bør foreldre være oppmerksomme på?

Barneinfluensere blir beskyttet i ny fransk lov

Når franske barn er influensere, enten i sin egen kanal eller ved at de deltar i sine foreldres kanal, skal inntektene settes på sperret konto frem til barna fyller 18 år, ifølge en ny lov. Foreldre må også sørge for at influenserlivet ikke går ut over skolegangen eller helsen.

Tiktok stjal persondata fra barn

TikTok får en bot på 12,7 millioner pund fra datatilsynet i Storbritannia. Det tilsvarer 165 millioner kroner. App-selskapet gjorde ikke nok for å sjekke alderen til brukerne og samlet derfor inn persondata ulovlig fra mange barn i 2020.

Youtube undersøkes for brudd på personvernet overfor barn

Storbritannia: Youtube kan stå overfor en bot dersom det viser seg å være riktig at nettstedet har sanket inn personopplysninger fra millioner av barn. Blir Youtube felt i Storbritannia, kan man anta at samme forhold gjelder for norske barn.

Barnevaktens innspill til digitale rettigheter for barn

Barne- og familiedepartementet har startet arbeidet med en gjennomgang av barns forbrukervern i digitale medier og innkalte til innspillsmøte. Barnevakten deltok med forslag og har nå også sendt inn forslagene skriftlig. Teksten kan du lese her.

Barnevaktens høringssvar til personvernkommisjonens rapport

I sitt høringssvar tar Barnevakten opp at sosiale medier må legge enda mer til rette med foreldreinnstillinger slik at appene tilpasses barnets modenhet og alder. Barnevakten mener også at myndighetene må lage overordnede regler for skoleløsninger.

Indiana saksøker Tiktok for villedende markedsføring

Den amerikanske delstaten Indiana hevder at Tiktok lover at appen skal være trygg og passende for brukere i alderen 13-17 år og at upassende innhold skal vises sjelden eller være av mild karakter. Men i virkeligheten er det slett ikke sjeldent eller mildt, ifølge rettsdokumentet som viser at delstaten saksøker Tiktok.

Ny internettlov heter EMFA

Enda et nytt lovforslag om internett utarbeides nå i EU. Målet er å beskytte mediemangfoldet. Nye krav vil rettes til giganter som Google og Meta. Loven er allerede på høring i Norge.

Personvernkommisjonens forslag til beskyttelse av barn

Det er 13 år siden forrige personvernkommisjon leverte sine forslag. Samfunnet har blitt mye mer digitalisert siden den gang. Personvernkommisjon foreslår blant annet et felles system for personvernsjekk av skoleapper.

Personvernet i skoleapper må løses med selvrapportering

Personvernet i skoleappene er en plage for lærere, for kommunene har ikke kapasitet til å sjekke om alt er på stell i hver eneste app. Løsningen er å be app-produsentene bidra med selvrapportering. Barnevakten arbeider med en personvernsjekk for nettvettressurser.

Dansk datatilsyn opprettholder forbud mot Googles skoleløsning

Selv ikke en "forsvarstale" på over 1700 sider fra kommunen var nok til å overbevise det danske datatilsynet om at alt er trygt og bra i skoleløsningen fra Google. Det norske datatilsynet følger nøye med på saken i Danmark og vurderer om den kan få konsekvenser i norske skoler.

Googles skoleløsning forbudt i dansk kommune

Mange norske skoler bruker Google-maskinene Chromebook sammen med Googles digitale skoleløsning. Disse blir inntil videre forbudt å bruke på skolene i en dansk kommune, på grunn av sviktende personvern.

Personvernbøter som gjelder barn

LISTE MED EKSEMPLER: Her har vi samlet eksempler på bøter som apper, kommuner og til og med barn har fått for brudd på personvernreglene. Eksemplene gjelder kun der barn er involvert.

Kommunene og skolene henger etter med personvern

Foreningen Kins jobber med datasikkerhet i norske kommuner. Nylig sendte foreningen innspill til personvernkommisjonen. Samtidig strammer EU inn og gir innbyggerne, og spesielt barn, flere digitale rettigheter. Hvordan blir de digitale skoleløsningene skrudd sammen om noen år?

Norge vil kopiere EUs digitale regler

DSA: Nylig vedtok EUs parlament nye digitale rettigheter for EU-borgere. De nye reglene gir barn et spesielt vern. Digitale aktører må gjøre en rekke endringer i sine tjenester for å være lovlydige. Reglene vil trolig bli kopiert inn i norske lover.

Nye EU-regler gir digitale rettigheter

Det er ikke lov med personifisert markedsføring rettet mot barn, ifølge de nye EU-reglene (DSA) som ble vedtatt i EU-parlamentet i januar 2022. Reglene gir både voksne og barn flere digitale rettigheter.

Barnevakten ga nettvettråd til ministeren

Den nye barne- og familieministeren Kjersti Toppe har ansvaret for regjeringens arbeid med å trygge barn på nett. Mandag besøkte hun hovedkontoret til Barnevakten i Bergen for å lytte til Barnevaktens erfaringer. Hun fikk også noen klare utfordringer.