Kategori: Myndigheter

Indiana saksøker Tiktok for villedende markedsføring

Den amerikanske delstaten Indiana hevder at Tiktok lover at appen skal være trygg og passende for brukere i alderen 13-17 år og at upassende innhold skal vises sjelden eller være av mild karakter. Men i virkeligheten er det slett ikke sjeldent eller mildt, ifølge rettsdokumentet som viser at delstaten saksøker Tiktok.

Ny internettlov heter EMFA

Enda et nytt lovforslag om internett utarbeides nå i EU. Målet er å beskytte mediemangfoldet. Nye krav vil rettes til giganter som Google og Meta. Loven er allerede på høring i Norge.

Personvernkommisjonens forslag til beskyttelse av barn

Det er 13 år siden forrige personvernkommisjon leverte sine forslag. Samfunnet har blitt mye mer digitalisert siden den gang. Personvernkommisjon foreslår blant annet et felles system for personvernsjekk av skoleapper.

Personvernet i skoleapper må løses med selvrapportering

Personvernet i skoleappene er en plage for lærere, for kommunene har ikke kapasitet til å sjekke om alt er på stell i hver eneste app. Løsningen er å be app-produsentene bidra med selvrapportering. Barnevakten arbeider med en personvernsjekk for nettvettressurser.

Dansk datatilsyn opprettholder forbud mot Googles skoleløsning

Selv ikke en "forsvarstale" på over 1700 sider fra kommunen var nok til å overbevise det danske datatilsynet om at alt er trygt og bra i skoleløsningen fra Google. Det norske datatilsynet følger nøye med på saken i Danmark og vurderer om den kan få konsekvenser i norske skoler.

Googles skoleløsning forbudt i dansk kommune

Mange norske skoler bruker Google-maskinene Chromebook sammen med Googles digitale skoleløsning. Disse blir inntil videre forbudt å bruke på skolene i en dansk kommune, på grunn av sviktende personvern.

Kommunene og skolene henger etter med personvern

Foreningen Kins jobber med datasikkerhet i norske kommuner. Nylig sendte foreningen innspill til personvernkommisjonen. Samtidig strammer EU inn og gir innbyggerne, og spesielt barn, flere digitale rettigheter. Hvordan blir de digitale skoleløsningene skrudd sammen om noen år?

Norge vil kopiere EUs digitale regler

DSA: Nylig vedtok EUs parlament nye digitale rettigheter for EU-borgere. De nye reglene gir barn et spesielt vern. Digitale aktører må gjøre en rekke endringer i sine tjenester for å være lovlydige. Reglene vil trolig bli kopiert inn i norske lover.

Nye EU-regler gir digitale rettigheter

Det er ikke lov med personifisert markedsføring rettet mot barn, ifølge de nye EU-reglene (DSA) som ble vedtatt i EU-parlamentet i januar 2022. Reglene gir både voksne og barn flere digitale rettigheter.

Barnevakten ga nettvettråd til ministeren

Den nye barne- og familieministeren Kjersti Toppe har ansvaret for regjeringens arbeid med å trygge barn på nett. Mandag besøkte hun hovedkontoret til Barnevakten i Bergen for å lytte til Barnevaktens erfaringer. Hun fikk også noen klare utfordringer.

Politiet kan inndra barns telefoner

Den kriminelle lavalder i Norge er 15 år. Likevel kan politiet ta telefonene til yngre barn dersom de benyttes til å oppbevare eller dele nakenbilder av personer under 18 år.

Ny strategi skal forebygge nettovergrep

REGJERINGENS PLAN: Det har vært en kraftig økning i antall barn i Norge og internasjonalt som utsettes for internettrelaterte overgrep de siste årene. Regjeringen presenterer nå tiltak for å gjøre det tryggere for barn å være på nett.

Ber om forbud mot overvåkingsbasert reklame

55 organisasjoner ber EU forby overvåkingsbasert reklame. Her hjemme ber Forbrukerrådet om et norsk forbud og er spesielt opptatt av barn og unge i sitt brev til regjeringen og stortinget.

Myndighetene skal sørge for en trygg digital oppvekst

Barn og unge skal få en tryggere digital oppvekst, har regjeringen bestemt. I dag er det mange statlige aktører som gjør innsats på feltet som en del av mange andre oppgaver. Medietilsynet har fått ansvar for å koordinere den statlige innsatsen og kalte inn til et nettmøte som du kan se nedenfor.

Politiet styrker nettvett-arbeidet

Politiet er i gang med å styrke lokalt nettvett-arbeid – med Barnevakten og IT-bedriften Easify som partnere. Barnevaktens råd og veiledning blir tatt i bruk av politiet for å forebygge nettkriminalitet blant barn og unge i flere kommuner i Norge. Lier kommune er først ut.

Ny plan for digitaliseringen i skolen

Regjeringen har laget en ny plan for digitalisering i barneskoler, ungdomsskoler og videregårende skoler. Planen inneholder tiltak om personvern, kompetanseheving for lærere og innkjøpsportal for digitale læringsmidler.

Politiet ber skolene blokkere nettsider

Kripos ber skolene om å blokkere nettsider med skadelig innhold som kan vises på elevenes digitale enheter. Rektor kan ta kontakt med lokalt politi for å få tilgang til ny liste med nettsider som kan legges inn i skolens nettfilter.

Digitale skoleløsninger uten nasjonale retningslinjer

Datatilsynet har fått foreldreklager på Googles dataløsning som mange skoler i Norge benytter. Tilsynet skal nå sjekke lovligheten og sikkerheten i denne skoleløsningen. Er det også behov for flere nasjonale retningslinjer?

– Kommunene har ikke kompetanse til å vurdere Googles skoleløsning

Anja Salzmann er blant foreldrene som har klaget til Datatilsynet om datasystemet G-suite som mange norske skoler benytter. Slike systemer samler inn mange opplysninger om barna. Hun mener at kommersielle Google bør byttes ut med regulerte og transperente nasjonale eller europeiske løsninger.

Politiet advarer mot pengemas i Tik Tok

Barn bruker penger i form av digitale klistremerker i Tik Tok. Lederen i politiets nettpatrulje oppfordrer foreldre til å sjekke appen der ungdommer ber om å få tilsendt penger av de andre brukerne.

Tips politiet på nett

Når er bekymringen alvorlig nok til å ta kontakt med politiet? Og hva skjer når du sender inn et tips eller en anmeldelse?

Sikring av nettbrett i barneskoler

Barnevakten mener det bør opprettes en nasjonal tjeneste som skal ivareta barns sikkerhet og brukeropplevelse, og at dette bør være på plass før man fortsetter utdeling av læringsbrett i barneskolene i Norge. Les Barnevaktens innstilling til et nytt representantforslag i Stortinget.

Tips politiet på nett

Anmeldelser og tips: Hvordan varsler man politiet om barn som er blitt utsatt for noe ulovlig på nettet? Se lenkene under.