Kategori: Myndigheter

Ny lov mot sosiale medier i New York

Barn må beskyttes mot vanedannede sosiale medier, mener delstaten New York i USA og innfører en lov som skal begrense feeden hos brukere under 18 år.

Barnevaktens innspill, høringssvar og forslag

Her er en liste over Barnevaktens høringssvar som er sendt inn. Du finner også en del innspill og forslag som ikke er sendt inn, men som står på Barnevaktens nettsider og som er blitt delt i møter med politikere og nettaktører.

Stortinget vil ha Kripos-filter på elevenes nettbrett

Stortinget bestemte i dag at regjeringen skal "sterkt anbefale" Kripos-filter på skolemaskinene. I 2018 bestemte Stortinget noe lignende om skolefilter, men vedtaket ble den gangen på et eller annet vis vannet ut på veien nedover i byråkratiet og ut i skolene.

Ansiktsskanning for foreldrealder er ulovlig i USA

Forbrukermyndighetene i USA sa nei til en søknad om å benytte ansiktsskanning for å sikre foreldresamtykke når barn under 13 år benytter apper som samler inn personopplysninger. Avslaget gjelder inntil videre.

Dialogmøte mellom Barnevakten og barneministeren

Onsdag 18. mars holdt Barnevakten og barne- og familieminister Kjersti Toppe sitt årlige møte om barn og mediebruk. Tema for møtet var blant annet hvordan bidra til flere dialogbaserte temakvelder med barn og foreldre over hele landet.

Norske barn kan få digitalt ID-bevis om noen år

EU jobber med å lage en felles ID-løsning for medlemslandene. Norge deltar i utviklingen. Slik e-ID kan i teorien benyttes til å aldersverifisere barn før de benytter tjenester på nettet, for eksempel sosiale medier.

Elever kan se skrekkfilmer på barneskolens nettbrett

Nå er det ikke lenger kun foreldre som varsler om vold, porno og rus som elever på barneskoler kan se på nettbrettene. Kommuneoverlegen i Rælingen har sendt pålegg om at elevnettbrettene ikke skal vise helseskadelig innhold. Men kommunen nekter å følge pålegget.

Personvernbøter som gjelder barn

LISTE MED EKSEMPLER: Her har vi samlet eksempler på bøter som apper, kommuner og til og med barn har fått for brudd på personvernreglene. Eksemplene gjelder kun der barn er involvert.

Elevenes telefoner skal ikke brukes på skolene

Utdanningsdirektoratet har laget en veileder for bruk av telefoner og smartklokker i barneskoler, ungdomsskoler og i videregående skole. Den sier: "Udir anbefaler å strengt regulere elevers tilgang til og bruk av private mobiltelefoner og smartklokker, gjennom ordensreglementet."

Danmark med nye skjermråd for skolen

I Danmark skal man forsøke å begrense distraksjonene som skjermene kan gi i klasserommene. Man forsøker også å finne en balanse mellom det digitale og det analoge. Myndighetene har laget et hefte med anbefalinger til skolene.

Ny dataspillstrategi

Et av regjeringens mål for den nye dataspillstrategien er å legge til rette for en inkluderende, trygg og tilgjengelig dataspillkultur.

Økning i nettovergrep – ber politikere ta grep

Ferske forskningsrapporter i Norge viser stor økning av barn og unge som opplever seksuelle overgrep på internett. Organisasjonene Stine Sofies Stiftelse og Barnevakten sammen med forskningsinstitusjonen NKVTS møtte regjeringen til samtaler om hvordan snu utviklingen.

Fant ulovlige designfeil i skoleapper

TRUET MED DAGBØTER: Skolene må følge reglene for universell utforming slik at blant annet elever med dårlig syn kan lese hva som står på nettsider og i apper og digitale bøker. Uutilsynet fant en god del feil da man sjekket seks kommuner.

DSA-reglene gir også barn flere digitale rettigheter

I august 2023 begynner de europeiske DSA-reglene å gjelde for store digitale plattformer. For eksempel Tiktok har innrettet seg og har sluttet å vise profilbasert reklame til tenåringer. Norge har så langt ikke vedtatt DSA.

EU-regler for kunstig intelligens kommer i 2023

(+) EU leder an i verden når det gjelder å gi borgerne digitale rettigheter. I løpet av 2023 kommer også regler for bruk av kunstig intelligens, loven kalles EU AI Act. Hva bør foreldre være oppmerksomme på?

Foreslår advarsel på alle skjermer som selges

I Frankrike lager man stadig nye lover som skal beskytte barns digitale liv. Nå har parlamentet fått på bordet et nytt lovforslag. Dataskjermer og mobilskjermer skal utstyres med lignende type advarsel som sigarettpakker har.

Barneinfluensere blir beskyttet i ny fransk lov

Når franske barn er influensere, enten i sin egen kanal eller ved at de deltar i sine foreldres kanal, skal inntektene settes på sperret konto frem til barna fyller 18 år, ifølge en ny lov. Foreldre må også sørge for at influenserlivet ikke går ut over skolegangen eller helsen.