Foto: Shutterstock / Yaraslau Mikheyeu. Bildet viser siluetten av ei jente i en nedslitt korridor.

Er aldersgrenser for filmer og spill kun for nervøse foreldre?

Barn skal få lov til å være barn. De skal slippe å få mareritt av å se scener i filmer og spill der folk skytes i hodet og blodspruten står. Ikke alle er enige i det.

Det er ikke slik at barn som ser medievold, straks går ut og dreper noen. Men det er ikke derfor strømmeselskapene utstyrer sine produksjoner med anbefalte aldersgrenser. Det er heller ikke derfor vi har aldersgrenser på kino. Og det er ikke derfor FN har engasjert seg med egne avsnitt i Barnekonvensjonen om retten til beskyttelse mot skadelig innhold.   

Det handler derimot om at barn skal få lov til å være barn. De skal slippe å se scener der noen halshugges eller det utøves tortur. Anbefalte aldersgrenser handler om å redusere risiko for at barn tar skade, de skal slippe å få mareritt eller begynne å tenke for mye på voksne problemstillinger som gjør dem engstelige.  

Barnevakten anmelder hver uke nye spill, apper og filmer. Da viser vi de anbefalte aldersgrensene som strømmetjenesten selv har kommet frem til eller som produsenten har landet på ved å følge Medietilsynets retningslinjer. Ved spill viser vi den europeiske aldersmerkeordningen PEGI.

Barn er ulike, noen tåler fæle tv-scener bedre enn andre som kanskje får problemer med å sove eller går bekymret i flere dager etterpå. Foreldre kjenner sine barn best. Det kan hende ditt barn kan gå opp et trinn i aldersgrensene. Men det kan også hende at ditt barn blir engstelig selv når aldersgrensene følges.  

Det er gjerne de sosiale appene som får barn til å se nye tv-serier eller teste ut nye spill. Det er algoritmene som bestemmer hvilke innslag barna ser i appene, barn kan derfor lokkes til å se tv-serier som foreldre ikke aner eksisterer.

Når en skremmende og voldelig serie blir veldig populær, hender det at Barnevakten omtaler serien og opplyser foreldre om aldersgrensen og hva slags scener spillet eller tv-serien inneholder. Så er det opp til deg som forelder å bestemme hvilke serier og spill barna dine kan få involvere seg i. Er det greit at niåringen din ser at blodspruten står ut av hodet eller at man ved tortur tvinger en syl opp i nesen i en serie som har fått aldersgrense 16 år?

Ikke alle er enige i at det er fint å få informasjon om aldersgrenser og hvor voldelige enkelte tv-serier er. Foreldre som er for fri flyt av hva barna kan se, kan bli provosert når Barnevakten forteller at det er mulig stille inn strømmetjenesten i barnemodus. Vårt inntrykk er at disse foreldrene er i mindretall.

Moralsk panikk er et uttrykk som brukes hvis man mener at samfunnet eller enkeltpersoner overreagerer mot et fenomen. Som eksempler nevner man gjerne at både tegneserier, tv-apparater og de vrikkende hoftene til Elvis opprinnelig ble møtt med kritikk fra mange. Og at det var bare å vente noen år, så var alt sammen fullt ut akseptert og representerte slett ikke noe umoralsk eller farlig. Folk fikk bare panikk fordi det var noe nytt.

Men da glemmer man at det også finnes samfunnstrekk og fenomener som man kritiserte for mange år siden og som man fremdeles kritiserer. Da tv-apparatene, tegneseriene og de vrikkende hoftene til Elvis kom, kunne det stå dårlig til med for eksempel likestillingen. I noen land praktiserte man også apartheid.

Det var slett ikke noe «moralsk panikk» da man kritiserte diskrimineringen av kvinner for 100 år siden eller 50 år siden. Også i dag kritiserer man diskriminering.

Det kan altså hende at foreldre flest om 30 år fortsatt ønsker å følge med på aldersgrensene og ikke vil la barna se hva som helst.  

Din rolle som forelder

Teknikken er i en veldig utvikling. Om noen år kan du kanskje selv velge hvilke av dine venner som skal ha hovedrollen som skurk, offer eller helt i tv-seriene. Det er bare å laste inn en 3d-skanning av ansiktet, utført med telefonen. Da kan torturscenene handle om lillebror og overgrepene handle om storesøster. Også da vil det nok være noen som mener det er moralsk panikk å be barna se på noe mer hyggelig. Men det vil også være mange foreldre som mener at Barnekonvensjonen fremdeles har noe for seg og at barn bør beskyttes mot skader man kan få av mediene. 

Barnevakten ønsker å legge til rette for at barn kan få være barn, derfor viser vi de anbefalte aldersgrensene fra produsentene, men det er opp til deg som forelder å bestemme hva barna skal se. 

Det er foreldrenes oppgave å redusere risiko for at deres barn kan ta skade, enten man skal sykle i biltrafikken eller benytte strømmetjenester. Det er ikke moralsk panikk å be niåringer bruke sykkelhjelm samt unngå voldsfilmer. Det betyr derimot at man er bevisst sin rolle som forelder.