Foto: Shutterstock.com

PEGI-merkingen hjelper deg

Alle spill som utgis i Europa er merket etter spillbransjens egen merkeordning. PEGI gir deg nyttig informasjon om anbefalt alder og innhold i dataspill.

Systemet med aldersmerking i The Pan European Game Information (PEGI), ble opprettet for å gi foreldre i Europa informasjon som skulle gjøre det lettere å ta avgjørelser ved innkjøp av dataspill.

PEGI ble lansert våren 2003, og flere nasjonale systemer for aldersmerking ble dermed erstattet med ett enkelt system over nesten hele Europa. Det er spillbransjen selv som merker spillene, og alle spill som utgis i Europa er merket etter PEGIs merkeordning. PEGI gir deg nyttig informasjon om anbefalt alder og innhold.

Besøk PEGIs nettsider

Veiledende aldersgrenser

Aldersgrensen er ment som en anbefaling med hensyn til hvilken alder spillets innhold er egnet for, men sier ikke noe om spillets vanskelighetsgrad eller hvilke ferdigheter som kreves for å spille et visst spill. Et spill som for eksempel er merket med 3+, kan være for vanskelig for en treåring å bruke.

Klagenemnd

På PEGIs nettside www.pegi.info er det også mulig å klage hvis du mener at et spill bør ha en annen alders- eller innholdsmerking enn det har fått.

Innholdsmerking

Beskrivende innholdsmerking finnes på omslaget, og viser til hovedårsakene til at et spill har fått en viss aldersmerking. Det finnes 8 slike merker; vold, grovt språk, frykt, narkotika, seksuelt innhold, diskriminering, pengespill og online spill med andre mennesker.

Aldersmerking

PEGI 3

Innholdet i spill med denne aldersmerkingen antas å passe alle aldersgrupper. En del vold i en komisk kontekst (f.eks. tegneserievold av typen Tom og Jerry) er akseptabelt. Barnet bør ikke kunne forbinde figuren på skjermen med figurer i virkeligheten, de bør være fantasifigurer. Spillet bør ikke inneholde lyder eller bilder som kan skremme små barn. Stygt språk bør ikke forekomme.

PEGI 7

Ethvert spill som normalt ville fått aldersmerkingen 3, men inneholder scener eller lyder som kan være skremmende, kan passe i denne kategorien.

 

PEGI 12

Videospill som viser noe mer utførlig beskrevet vold som blir utøvd mot fantasifigurer og/eller ikke utførlig beskrevet vold som utøves mot menneskelignende figurer eller lett gjenkjennelige dyr, samt videospill som viser noe mer utførlig beskrevet nakenhet, havner i denne kategorien. Eventuelt stygt språk må være mildt, og ikke inneholde seksuelle skjellsord.

PEGI 16

Denne aldersmerkingen gjelder når voldsskildringen (eller skildring av seksuell aktivitet) når et nivå som ligner det man forventer seg i virkeligheten. Ungdommer i denne aldersgruppen bør også være i stand til å kunne håndtere et mer ekstremt stygt språk, se bruk av tobakk og narkotika samt skildringer av kriminell aktivitet.

PEGI 18

Aldersmerkingen for voksne gjelder når volden når et nivå som gjør det til en skildring av grov vold og/eller inneholder innslag av visse typer vold. Grov vold er vanskeligst å definere, siden det i mange tilfeller vil dreie seg om subjektive oppfatninger, men kan generelt sett defineres som voldsskildringer som kan få seeren til å føle avsmak.

Innholdsmerking

Vold

Spillet inneholder fremstilling av vold.

 

Ufint språk

Spillet inneholder ufint språk.

 

Redsel

Spillet kan virke skremmende på små barn.

 

Sex

Spillet fremstiller nakenhet og/eller seksuell adferd eller seksuelle henvisninger.

 

Stoffer

Spillet henviser til eller skildrer bruk av narkotika.

 

Diskriminering

Spillet inneholder beskrivelser av eller elementer som kan oppmuntre til diskriminering.

 

Gambling

Spill som oppmuntrer til eller gir opplæring i pengespill.

 

Online spill

Spillet kan spilles på nettet.