Foto: Shutterstock

Alle andre har Snapchat, hvorfor får ikke jeg lov?

Frykter du at barnet skal bli utestengt eller ende opp som den «eneste i klassen» som ikke får lov til å bruke sosiale medier? Her får du tips til å løse dilemmaet.

Ni av ti barn og unge i alderen ni til 18 år bruker sosiale medier ifølge Medietilsynets undersøkelser (Barn og Medier: 2018). Snapchat og Instagram er noen av de mest populære sosiale mediene.

Fra tolvårsalder har omtrent alle jenter sosiale medier og det samme gjelder gutter fra tretten år.

Foto: Røde Kors
Kaja Hegg er rådgiver i Redd Barna. Foto: Røde Kors.

– Det kan være vanskelig å følge aldersgrenser uten at foreldre samarbeider. Å stå alene mot presset på egenhånd når barnet ber om lov, er ikke enkelt. Vårt råd er at foreldre må bli flinke til å snakke sammen og finne rammer og grenser i fellesskap, og at man snakker om dette fra første foreldremøtemøte på skolen. Foreldre må ta styringen sammen, med andre ord. Man kan ikke alltid bli enig om alt og med alle, men det er mulig å komme frem til noen retningslinjer og normer som mange foreldrene i klassen kan være med på å overholde. Du er sjelden den eneste i foreldregruppa som mener at barna er for små til å bruke sosiale medier, sier Kaja Hegg som er rådgiver i Redd Barna.

I tillegg bør foreldre avklare hvilke apper og tjenester som er greie å bruke og ikke, sier Hegg. Redd Barna har blant annet laget diskusjonskort som kan brukes på foreldremøter til hjelp i denne samtalen.

Skjermdump av samtalekort fra Redd Barna.
Redd Barna har diskusjonskort som kan brukes blant foreldre i skolen.

– At «alle andre får lov» er også et pressmiddel som barn har brukt i uminnelige tider. Det stemmer ikke nødvendigvis overens med virkeligheten heller. Derfor må man sjekke ut om det faktisk er slik, eller om det kun er et mindretall som får lov til å bruke sosiale medier i klassen. Samtidig, som forelder må man også vise forståelse for at mye av barndommen i dag nettopp foregår på digitale arenaer. Dersom barnet ditt ikke får lov til å bruke sosiale medier, men mange av de andre i klassen slipper til, så kan barnet oppleve å stå utenfor og gå glipp av informasjon og fellesskap. Den opplevelsen barnet har da må man ta på alvor. Det er allikevel ingen garanti at barnet blir inkludert bare han eller hun får lov til å bruke sosiale medier. Utestenging og ekskludering skjer også på nett. Det gjelder derfor å finne frem til løsninger og arenaer som barna kan inkluderes på, både på nett og ellers, sier Hegg.

Dilemma mellom aldersgrense og praksis

Redd Barna anbefaler foreldre å vente med å gi barna tilgang til sosiale medier før de er gamle nok. Samtidig, ser organisasjonen at i realiteten er mange barn og unge på sosiale medier tidlig.

– Vi må også forholde oss at barna bruker tjenesten, men det er en utfordring at små barn slipper til for tidlig da disse tjenestene ikke er utviklet for barn. Ofte har de som har utviklet tjenestene kommersielle interesser i bakhånd. Det er all grunn til å være kritisk. Vi bør også spørre oss selv om det er riktig at barn skal være på nett hele tiden? Går det an å finne andre arenaer de kan være sosiale på, også utenfor skjermen? Spør Hegg.

Hun mener også at foreldre bør ta stilling til barnets alder og modenhet før de tillater barna å bruke sosiale medier.

– Hvis barnet skal bruke tjenester når de er små, er det viktig at foreldre lager tydelige rammer for bruken. Det er da viktig at man bruker personverninnstillinger, lager klare regler for hvem barna har kontakt med og ikke minst hjelper barnet til å sette rammer for tidsbruken. Rent generelt er det allikevel en grunn til at det finnes aldersgrenser på sosiale medier. Barna må være modne nok til å kunne vurdere hvem de skal legge til som venner og ikke, hvilke bilder som er greie å dele osv. Små barn har ikke alltid forutsetning for å forstå hva som skjer i disse sosiale nettverkene og er heller ikke alltid bevisst farene som kan oppstå, sier Hegg.

Gode råd når barna bruker sosiale medier

  • Bruk foreldremøter til å snakke om hvilke regler dere mener bør gjelde for barnas nettbruk.
  • Før du tillater barna å laste ned apper, sett deg inn i hva tjenestene går ut på og veiled barna. Finn frem nyttige personverinnstillinger sammen med dem.
  • Forklar barna at de ikke skal godkjenne nye kontakter uten videre, og se gjerne gjennom nye venneforespørsler. Dette gjelder særlig små barn. Fortell dem at de ikke skal legge til alle som spør om å bli lagt til.
  • Fortell barna at du må få vite om barnet opplever noe ubehagelig.
  • Lær barna at de alltid skal si ifra til en voksen dersom de opplever noe som er ubehagelig på nett. Si at hvis de får en melding som er ekkel så er det de voksne som har ansvar for å ordne opp.
  • Si til barna at de ikke skal dele passordet sitt med venner.
  • Prøv å ha en spørrende og åpen dialog i forkant og vær en som barna kan snakke med, også når de gjør feil.
  • Å være for strenge i tonen kan skyve barna bort slik at de ikke våger å fortelle om det som er vanskelig eller ubehagelig på nett. En konsekvens er at barna finner strategier for å skjule nettaktivitetene sine for foreldrene.
  • Gjensidighet mellom foreldre og barn og jevnlig dialog om det barnet gjør på nett bør være målet.

Råd: Redd Barna, www.reddbarna.no/nettvett

Les mer om aldersgrenser her

Les mer om foreldrekontroll her

Les mer om gode rammer her