Clash of Clans

iOS/Android, passer fra 13 år

Clash of Clans

Clash of Clans er et morsomt og sosialt strategispill som i utgangspunktet er gratis, men for å hevde seg er det fristende å bruke ekte penger. Foreldre bør derfor snakke med barna om spillet og gjøre klare avtaler om pengebruk.

Første gang appen åpnes får man en tydelig advarsel: Clash of Clans er gratis å spille, men du kan oppnå raskere fremgang ved å kjøpe ting i appen. Hvis du vil, kan du skru av kjøp via de generelle innstillingene for enheten. Man kan altså ikke beskylde produsentene for å skjule at det ikke vil gå lang tid før det blir fristende å bruke ekte penger.

”Clash of Clans” foregår i en middelalderinspirert eventyrverden. Spillet begynner i en liten landsby med et enkelt rådhus og noen få innbyggere. I korte trekk går spillet ut på å utvikle landsbyen, trene opp soldater og slåss mot slemme gnomlignende nisser og etter hvert styrkene til andre spillere. For å betale for bygging og trening av soldater må du ha gull og eliksir, som du kan skaffe ved å bygge gullgruver og eliksirsamlere, eller ved å stjele det når du går til angrep på nissene eller andre spillere.

Vi har ikke gjort en grundig test av spillet, men vi har spilt nok til å kunne si at det er veldig morsomt og engasjerende. Man må tenke strategisk både når det gjelder bygging av landsbyen og sammensetningen av styrker i kamp. Ved å oppgradere bygninger og soldater vokser mulighetene, og jo mer man spiller, desto flere ressurser får man. Da er ikke veien lang før man kan bli med i en klan, eller starte en klan selv – og når man begynner å hevde seg i kampen mot andre spillere på nettet blir spillet enda artigere.

Clash of Clans

Format: iOS
Kategori: Spill
Utvikler: Supercell Oy

Problemet med ”Clash of Clans” kommer ikke umiddelbart til syne, ettersom man begynner med en god porsjon med gull, eliksir og verdigjenstandene vi ikke har nevnt ennå – de såkalte smykkesteinene. Sistnevnte ressurs er nemlig svært nyttig. Smykkesteiner kan brukes til å ferdigstille bygninger og soldater raskere, samt til å kjøpe mer gull og eliksir når reservene er tomme. Når man spiller er det ikke særlig gøy å vente flere minutter på at byggerne skal bli ferdige, så da er det veldig fristende å bruke en smykkestein eller fem på å bli ferdig med én gang. Når spillet starter har man 250 smykkesteiner, men disse forsvinner fort i løpet av et par timers spilling. Og her kommer de ekte pengene inn i bildet. Man kan nemlig kjøpe pakker med smykkesteiner, fra 35 kroner for 500 smykker til 700 kroner for 14.000 smykker. I et morsomt og engasjerende spill er det ikke vanskelig å forstå at det er veldig fristende å kjøpe slike pakker for å bygge opp landsbyen og vinne over fienden litt fortere.

”Clash of Clans” er svært populært blant barn og unge, og det er nok mange foreldre som har fått føle på noen dilemmaer knyttet til pengebruk i dette spillet. Vi i Barnevakten opplever ”Clash of Clans” som et godt spill, og vi tror at med litt moderasjon kan spillet bli en fin kilde til både underholdning og læring. Først og fremst vil vi anbefale foreldre å snakke med barna om spillet. Dersom barna lærer seg å bruke smykkesteinene med moderasjon, og iblant venter noen minutter på en oppgradering i stedet for å betale for å få den ferdig med én gang, så kan smykkesteinene vare ganske lenge (et tips er å starte en bygging like før man legger spillet fra seg, og så vil denne være ferdig når du åpner det igjen).

Det kan for eksempel være lurt å gjøre en avtale med barna om at man får kjøpe den minste pakken ved jevne mellomrom – for eksempel annenhver uke, hvis det oppleves som passende. Dette vil gi barna et lite innblikk i sunn økonomistyring og hvordan det er lurt å investere tid og penger for å legge til rette for sunn verdiskaping i stedet for å pøse inn verdier utenfra. Det er for eksempel mye lurere å investere i gull- og eliksirsamling enn stadig å fylle opp reservene ved å bruke smykkesteiner.

Uansett hva man blir enige om anbefaler vi at passordet til ”Kjøp i app” holdes hemmelig eller at muligheten til å gjøre slike kjøp stenges helt. Flere tips om passende innstillinger finner du i artikkelen Hvordan sette opp en iPad for barn (gjelder også iPhone/iPod).

Vi må også nevne at vi synes det er litt dårlig gjort av produsentene at det koster hele 500 smykkesteiner å oppgradere fra to til tre byggehytter. Med flere byggere kan flere prosjekter oppgraderes samtidig, noe som vil føre til betydelig raskere fremgang. Men da må man altså i praksis bruke alle smykkesteinene i en 35-kroners pakke. Det er helt greit at en slik hytte er kostbar, men dette er litt i overkant (den fjerde og femte hytten er enda dyrere). På samme måte er det veldig dyrt å kjøpe skjold, noe som vil beskytte deg for angrep fra andre spillere som kan tappe deg for ressurser.

Et annet problem er at den stadige byggeaktiviteten og faren for å bli angrepet kan gjøre det til en aldri så liten tvangsnevrose stadig å gå inn og sjekke landsbyen. Dette kan få barn til å avbryte andre aktiviteter og leksegjøring, noe som igjen kan bli en kilde til konflikter med både foreldre og venner. Også i slike tilfeller er det lurt å gjøre klare avtaler med barna om når det er greit å spille. Selv om disse ”besøkene” ofte bare tar noen sekunder, er det viktig å forebygge at barna stadig tenker at ”nå må jeg inn å sjekke”, og heller sørge for at de forholder seg til faste rammer.

Vær for øvrig oppmerksom på at det er en chattefunksjon i spillet, og at upassende oppførsel kan finne sted. Spillet oppfordrer til å rapportere ufine kommentarer, og har en tydelig og lett tilgjengelig rapporteringsfunksjon. Det kan likevel være lurt å ta en prat med barn om chatting og god oppførsel på nett.

Egnethet

”Clash of Clans” har litt ulik aldersmerking. I iTunes er den merket 9+, i Google Play Store er den PEGI-merket med 7 år. Utviklerne Supercell har imidlertid i sine vilkår satt en 13-årsgrense på spillet. Vi kan derfor ikke anbefale spillet for barn under 13 år. Spillet kan likevel sies å egne seg for barn ned i syvårsalderen, slik PEGI-merkingen til Android antyder. Her må det bli opp til foreldre å vurdere om de vil la barn under 13 år spille Clash of Clans.

Spillet har for øvrig et positivt potensial for læring. Her lærer barn å forvalte ressurser i et langsiktig perspektiv med mål om å oppnå vekst og fremgang i et lite samfunn. Nå oppnås fremgangen riktignok gjennom krigføring, men spilluniverset har en så eventyraktig karakter at dette ikke skal være negativt. Man får også utviklet sine taktiske evner, i alt fra krigføring og allianser til samfunnsutvikling og økonomi – om enn på et fiktivt og uhøytidelig nivå.

Konklusjon

”Clash of Clans” er et spill vi i Barnevakten gjerne anbefaler, men med et forbehold til foreldre om at man må gjøre gode og klare avtaler om pengebruk og at man gjerne bør ta en samtale om chatting før barna får sleppe seg løs.

Apptrailer:

Hvordan vurderer Barnevakten apper?

Les våre kriterer for appanmeldelser