Minecraft: Education Edition

App med anbefalt aldersgrense 3 år fra PEGI i Google Play og 9+ år fra App Store. Android (Google)/iOS (Apple) og PC (Windows).

Anmeldelse: Superkreativt byggespill legger rette for læring i klasserommet.

Med over 126 millioner mennesker som spiller Minecraft hver måned, er spillet mer populært enn noen gang. Også her til lands viser Medietilsynet sine undersøkelser at omtrent fire av ti barn mellom 9 – 10 år spiller Minecraft. Og spillet nevnes på topplisten blant barn mellom 9 og 18 år.

Minecraft: Education Edition

Format: Android (Google)/iOS (Apple) og PC (Windows)
Sjanger: Kreativt
Utvikler: Mojang

Det ser ut til at byggemanien aldri tar slutt og spillet har holdt koken nå siden det opprinnelig ble utgitt av svenske Mojang i 2011. Og i dag er spillet tilgjengelig til alle spillkonsoller, PC, mobil og nettbrett. I den sammenheng har utviklerne også lansert en egen versjon rettet mot skolen.

Utviklerne skriver selv (vår oversettelse fra engelsk): Minecraft: Education Edition er en spillbasert læringsplattform som fremmer kreativitet, samarbeid og problemløsing i et engasjerende, digitalt miljø. Pedagoger over hele verden benytter seg av Minecraft Education Edition for å involvere elever på tvers av fag og tema og gir liv til abstrakte konsepter.

Man må ha en Microsoft-lisens for å dele ut Minecraft:Education Edition til elevene. Dette kan lastes ned til smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner. Les mer på denne siden for å finne ut mer om hvordan din skole kan skaffe seg en lisens.

Det finnes noen forskjeller mellom skole- og den private utgaven av Minecraft. Først og fremst er det bakt inn leksjoner og læringsmuligheter inn i utdanningsversjonen. Man kan altså trykke seg inn og jobbe med kodeoppgaver for eksempel.

nettsiden til Minecraft: Education Edtition finner man også undervisningsmateriell som andre har laget. Her er det språkfag, naturfag, historie, matte, kunst og design og mer. Man kan laste ned både veileder og en «verden» til Minecraft-appen. Deretter kan elevene bli med inn i denne verden og utføre forskjellige oppgaver.

Leksjoner og spennende verdener er også tilgjengelige for nedlasting direkte inne i appen/spillet. For eksempel med scener man kan utforske og tekstplakater med fakta om ulike emner.

Få visuelle ideer og skap fortellinger, lær om bærekraft og miljøvennlige energikilder, løs matteoppgaver og jobb med kodeaktiviteter – mulighetene er mange.

I tillegg kan læreren dele ut en unik kode til hver verden han eller hun har laget. Elevene kan deretter skrive inn denne unike koden, slik at man får samlet elevene på samme sted. Eventuelt kan elevene selv lage egne verdener, og invitere medelever inn ved å gi de en unik kode. Noe som kan være en måte å gjennomføre gruppeoppgaver på, for eksempel.

Ellers er tilgangen til offentlige servere begrenset i Minecraft: Education Edition. Og det er ikke mulig å kjøpe innhold inne på butikken for ekte penger, som man kan gjøre med privatutgaven av spillet.

Pedagogen har også noen unike muligheter. Man kan sette opp barrierer i spillet slik at elevene ikke kan vandre over disse. Elevene kan også bruke et «kamera» i spillet til å ta bilder av det de har laget (skjermbilde). Disse bildene lagres i et album i spillet.

Det går også an å skrive beskjeder til elevene på en tavle som kan variere i størrelse. For eksempel for å gi instruksjoner, eller for å skrive opp læringsmål. Elevene kan også bruke slike tavler for å skrive egne beskjeder, eller for å lage fortellinger og instruksjoner og så bygge en scene.

Pedagoger kan også plassere ut datastyrte spillfigurer som kan gi beskjeder til elevene, eller dele ut nettlenker til relevante nettsider. Les mer om dette her.

I tillegg finnes det en rekke kommandoer/koder pedagogen kan skrive inn for å bestemme noe om hvordan verdenen skal være. Her kan man for eksempel skru av chat og farlige dyr/skapninger i spillet.

Det finnes også et eget klasseromsmodus som man kan laste ned til Minecraft: Education Edition. Dette er et verktøy som forenkler noe av håndteringen av elevene og spillverden. På nettbrett og smarttelefoner, kan man også endre på noen av disse innstillingene rett i appen når man lager en verden.

Man kan blant annet:

  • Administrere flere spillverdener på en gang
  • Se hele spillområdet ovenfra på et kart
  • Forflytte spillere til et ønsket område på kartet (teleport)
  • Skru av muligheten for at spillfigurene kan bli skadet av fall, brann og drukning
  • Endre på dag/natt-syklus
  • Pause spillet for alle spillere
  • Skru av muligheten for å bruke eksplosiver (TNT)
  • Skru av chat
  • Gjøre det slik at spillfigurene ikke kan skade hverandre
  • Fjerne dyr og skapninger (mobs) som kan skade spillfigurene

Les mer om dette her. Eller se en instruksjonsvideo fra utviklerne her.

Minecraft: Education Edition gir altså læreren en del muligheter som standardutgaven av spillet ikke har. Man kan opprette og administrere verdener som begrenser chat og vold. I tillegg, kan man laste ned verdener og leksjonsplaner som elevene kan ta del i.

Og det er enkelt å invitere inn elevene inn i Minecraft-verdener ved å dele ut en unik kode som de kan bruke.

Samtidig, for å få fullt utbytte av de pedagogiske mulighetene, fordrer det at læreren setter seg inn i hvordan de ulike verktøyene fungerer. Det kan også være begrensninger som for eksempel at nedlasting av annen programvare er låst av kommunens brannmur. Dette kan være et hinder.

I tillegg, er det mye som er likt mellom skole- og privatutgaven av spillet. Og barna vil ha tilgang til begge aspekter. Man kan også spille et kreativt modus eller i overlevelsesmodus i Minecraft. Her kan man kjempe mot dyr og monstre, og selv ta skade og bli angrepet.

Mer enn å «bare» være et spill er Minecraft: Education Edition et verktøy for læring med uante muligheter. Det er egentlig bare kreativiteten og fantasien som setter grenser. I norskfaget kan man be elevene om å lage scener fra Bukkene Bruse. De kan så skrive ned eventyret på tekstplakater i spillet.

Eller hva med å lage et vikingskip i samfunnsfag, eller sin egen skole i riktig målestokk i matematikk. I engelskfaget er spillet en levende ordbok dersom man endrer på språket.

Spillet legger til rette for samarbeid, læring, problemløsing og kreativitet. Men alt dette avhenger av pedagogens evne til å legge til rette for et godt læringsmiljø og valg av læringsmål, samt håndtere de tekniske utfordringene. Her kan det også være praktiske begrensninger som mangel på nok enheter til barna, kommunens brannmur, manglende kompetanse og andre aspekter.

Det er også viktig å huske at barn ikke læret optimalt ved bruk av teknologi for teknologiens skyld, men når pedagogen setter opp gode rammer og har et klart mål for undervisningsøkten.

Å ta spill inn i undervisningen kan være med på å bygge en bro mellom skolen og det barn naturlig interesserer seg for, nemlig dataspill. Men noen forbehold må man allikevel ta.

Les mer på Minecraft sine egne sider.

Egnethet

Minecraft har fått aldersanbefaling fra 9+ år i App Store (iOS) og 3 år i Google Play (Android).

Begrunnelsen i App Store er at spillet inneholder sjelden, mild tegneserievold.

Læreren kan gjøre noen tilpasninger for å dempe på volden i spillet. Blant annet kan man skru av farlige dyr og skapninger, at spillere kan skade hverandre, chat og andre aspekter av spillet. Men disse begrensningene gjelder for den verdenene som læreren lager.

Så lenge spillet/appen er installert på elevmaskinene, så vil barna også kunne ha muligheten for å lage sine egne verdener der disse begrensningene ikke er tilstede.

Ellers er det andre aspekter som er luket ut fra privatutgaven, som muligheten for å spille på offentlige servere og kjøpe innhold i spillbutikken.

Et annet aspekt er at i Minecraft Education Edition finner man lærestoff rettet mot barn fra tre år og oppover.

Vanskelighetsgrad:

Spillet er enkelt å komme i gang med, men krever evne til å navigere i tredimensjonale landskap og noe menyhåndtering som kan være vanskelig for de yngste. Selv om spillet også har avanserte byggemuligheter kan «kreativt modus» være et godt sted å starte for de som er helt nye til spillet. Minecraft kan også appellere til eldre spillere. Jo dypere man går inn i spillet, jo mer avansert er det, noe som vil by på utfordringer og gjøremål som fenger også denne aldersgruppen.

Spilltrailer:

Hvordan vurderer Barnevakten spill?

Les våre kriterer for spillanmeldelser

(Artikkelen ble opprinnelig publisert  og er oppdatert senere.)

Bli medlem av Barnevakten