Toca Life: Farm

iOS (Apple)/Android (Google). Barnevakten anbefaler denne appen for alle aldre.

Denne appen åpner for digital rollelek på et sted som er kjent og kjært for barn - nemlig bondegården. Melk kuer, plant og høst avlingen din, og lag mat i en superspennende maskin. Barnevakten anbefaler denne appen for alle aldre.

Det hersker lite tvil om at barn lærer gjennom lek.

Språk, perspektivtaking og fantasi utvikles blant annet gjennom rollelek. Fra å leke med dukker og lage stemmer og bevegelse med scenarioer i den fysiske verden, tar utvikleren Toca Boca dette med inn i den digitale.

Utbytte av rollelek, enten ved at barna leker på en digital eller fysisk arena, kan være at:

  • Barna går inn i en fantasiverden der de selv er med på å legge premissene for fortellingen.
  • Man trener på perspektivtaking.
  • Ordforråd og muntlige ferdigheter utvikles.
  • Barna kan lage egne fortellinger og historier.
  • Barn kan forberedes på arenaer som skole, sykehus og lignende før de kommer dit.
  • Man får rom for samtale mellom voksne og barn.
  • Flere kan leke sammen (og i dette tilfellet på samme skjerm).

Toca Life: Farm er bondegården stedet som skal utforskes. Og bondegården er jo nettopp et tema som introduseres tidlig for barn blant annet gjennom pekebøker om livet på gården. Dette gjør at denne appen egner seg ypperlig for de minste i husholdningen.

Når man starter appen begynner barna med et oversiktsbilde. Her finner de bondegården, hjemmet, nærbutikken, fjøset og en garasje med mye spennende i. Barna kan trykke på hvert enkelt sted slik at de «reiser» nærmere og kan leke på de ulike stedene.

Alt er interaktivt. Det vil si at omtrent alt på skjermen av gjenstander og mennesker kan flyttes på. Det er for eksempel mulig å flytte en av figurene oppå traktoren slik at han eller hun kan kjøre den. Det er til og med mulig å bytte verktøy på traktoren avhengig av om man skal så, høste eller pløye jorden. Og ulike gjenstander kan plasseres i hånden på figurene og klær kan byttes på.

Toca Life: Farm

Format: iOS (Apple)/Android (Google)
Kategori: Utdannelse/rollelek
Utvikler: Toca Boca

Barn kan lære om prosessen helt fra frø blir plantet i jorden, til det spirer og så til frukten eller grønnsaken kan høstes. Det er mulig å plante hvete, mais, tomater, bær og mer. Man kan selv velge hva man ønsker å plante og må så skru på vannet for at det skal begynne å gro. Til slutt kan man legge råvarene inn i en maskin som gjør det om til matvarer. På den måten kan barn også på en forenklet måte se at råvarer blir om til ferdig mat.

I fjøset kan barna lære mer om dyrestell. Man må vaske bort avføring og mate dyrene. Kuene skal også melkes og så skal melka inn i en tank som bearbeider og tømmer drikken på flaske. Og i butikken kan man handle og legge varer i kurven før man betaler for dette i kassa. Det er også mulig å legge matvarer man produserer rett inn i disken for videre salg.

Og til slutt, i hjemmet sitt kan man legge barna til sengs, spille i band, ta en dusj eller høste inn eggene fra hønene. Dersom det er ønskelig å flytte noe fra et sted til et neste, har man et eget felt der man kan flytte på karakterer mellom steder.

Om det er ønskelig, kan barna også spille inn en kort video på rundt to minutter der de beveger figurene og tar opptak av stemmene sine ved bruk av enhetens mikrofon. Det de gjør på skjermen blir da filmet i appen. Til slutt kan man lagre dette lokalt på enheten.

Det som gjør at Toca Life: Farm skiller seg fra andre apper i serien, er interaktiviteten og muligheten til å se sammenhenger. Planting, høsting og matvareproduksjon viser en kjedesammenheng. Barn kan fortsatt bruke fantasien sin og lage historier selv, men de kan også skape endringer i spillverden og lære mer av å se ulike prosesser i aksjon.

Barn kan lære mer om hva som skjer på en bondegård og hva som må til for at råvarer skal bli ferdig mat. De kan også lære mer om dyrestell og i tillegg kan de bryne seg på rollelek i en digital flate. Ytterligere læring av ord og begreper kan foregå i samråd med en voksen som peker og forklarer og eventuelt svarer på spørsmål som barna måtte ha.

Appen gjør det mulig for flere å leke på samme skjerm. Og barn og foreldre kan sammen spille inn stemmer og filme spennende historier sammen.

Egnethet

Toca Life: Farm har fått aldersanbefaling fra fire år i App Store (iOS), og tre år i Play Store (Android) – altså den laveste aldersanbefalingen.

Det er ingen reklame fra tredjepartsaktør eller muligheter for kjøp i app. Det er allikevel en lenke til andre apper fra samme utvikler.

Appen er fri for tekst, så barn må ikke kunne lese for å få utbytte av appen.

Ellers så er Toca Life: Farm et glimrende alternativ der voksne og barn kan samtale om og få utbytte av sammen. En veiledende voksen kan være med på å sette ord på gjenstander i appen eller til og med delta i rollelek.

Merk at det er få instruksjoner underveis og man kan sitte fast og ikke helt forstå hvordan ulike gjenstander og prosesser fungerer i appen. I tillegg, kan det noen ganger knote seg med gjenstander og figurer som havner bak hverandre og blir vanskelig å få tak i. Da må man gjerne dra bort alt i forgrunnen først.

Samtidig, uten for mange instruksjoner er også dette en mulighet til å utforske og prøve seg frem uten for mye styring fra utviklerens side.

Testet på iOS

Foto: Skjermdump fra YouTube

App-trailer

Hvordan vurderer Barnevakten apper?

Les våre kriterer for appanmeldelser