Forfatter: Sjur Jansen

Aldersgrenser i apper uttrykker risiko

Barnevakten får stadig spørsmål om aldersgrenser for apper og spill, for aldersgrenser kan være forvirrende. Bruk vår guide for å lande hva som bør gjelde ditt barn i hvert tilfelle.

Er det etisk greit å bryte vilkårsalderen i apper?

Aldersgrensen i mange sosiale apper er satt absolutt. Det betyr at foreldrenes vanlige samtykkemulighet for barn under 13 år er spilt av banen. Barna har altså ikke rett til å bruke de mest populære appene. Er det etisk ok å bryte slike vilkår?

Annenhver forelder klarer ikke følge opp barnets digitale skoleliv

UNDERSØKELSE: Manglende opplæring gjør det vanskelig for foreldre å involvere seg i barnets digitale skoleliv. Skolen gir god informasjon om hvem som skal betale dersom elevens skolemaskin går i stykker. Men dette er foreldrene minst opptatt av. Foreldrene er mest opptatt av pedagogikk, mobbing og personvern.

Lær barna reklamevett

UNDERVISNINGSRESSURS: Forbrukertilsynet har laget en undervisningsressurs om reklame. Elever i grunnskolen kan lære om alt fra skjult reklame fra influensere til hvilke reklameplakater som det er lov å henge opp på skolen.

Hvilke apper har absolutt aldersgrense?

Flere av de store sosiale appene har en absolutt aldersgrense på 13 år i vilkårene. Dermed er foreldrenes samtykkemulighet spilt av banen. Det betyr at barna ikke har rett til å bruke disse appene.

17. mai og deling av barnebilder

REGLER FOR DELING AV BILDER: Her har vi samlet artikler som forklarer reglene for bildedeling. Norsk lov har en egen regel for bilder som tas av "folketog i friluft", den gjelder for eksempel på 17. mai.

Educational apps and games for children

Here we have collected a number of apps and games that children can use to learn something. Topics are mathematics, nature, problem-solving, empathy, music, construction, sensible use of the internet, and the like.

Grabovoi er nyreligiøsitet på Tiktok og Youtube

Grabovoi er et «magisk» tallsystem som norske barn og unge oppsøker på Tiktok, ifølge noen henvendelser Barnevakten har fått. Tallene skal gi barna mer penger, penere hår og fin kjæreste, påstås det.

Police online patrol in Norway

The Norway police's online patrols can be found on several of the major social media sites. You can ask them questions or tip-off any criminal offence. Here we have listed links where one can find the online police.

Reglene for retusjert reklame

Reklamebilder med fotomodeller som er blitt retusjert, må fra 1. juli 2022 merkes med et varsel for å redusere kroppspress blant barn og unge. Men noe retusjering vil bli lovlig uten krav om varselsmerke.

Do children have their own digital rights?

A greater part of Europe has obtained better digital rights in recent years, for example through the GDPR. Children are specially mentioned in the rules. However, in schools, parents are kept at arm's length digital distance.

Zoomerang strammer inn aldersgrensen

Selv om vilkårene sier at man må være 13 år for å bruke appen Zoomerang, har brukere fått opprettet konto dersom de oppga at de er 12 år eller eldre. Dette hullet stenges nå.

Har barn egne digitale rettigheter?

Store deler av Europa har fått bedre digitale rettigheter de siste årene, for eksempel via GDPR. Barn nevnes spesielt i reglene. Men i skolene holdes foreldrene på armlengdes digital avstand.

Til deg som kjenner ukrainske foreldre i Norge

NETTVETT: Mange av våre artikler kan leses på ukrainsk og russisk, slik kan ukrainske foreldre få tips og råd om nettvett og barns digitale liv i Norge. Informer gjerne om dette hvis du har en ukrainsk flyktning som nabo.

To Ukrainian parents in Norway

Here are some tips about children and their digital lives in Norway. Children from Ukraine and Norway can establish friendships also through gaming and chat.

New EU rules on digital rights

According to the new EU legislative proposal (Digital Service Act - DSA) adopted in the EU Parliament in January 2022, direct marketing by targeting children is not allowed. It gives both adults and children more digital rights.

Municipalities and schools lag on privacy

The association Kins works with data security in Norwegian municipalities. Recently, the association submitted comments to the Privacy Commission. The EU is also tightening its grip to provide citizens, especially children, more digital rights. What will digital school solutions be like in a few years?

What can parents decide in the digital school system?

The digital teaching system of the schools has a lot of good things, but at the same time, there are some features that not all parents think are perfectly ok. As a parent i Norway, you cannot object to the core services in the school solution. But you can say no to other school apps if they collect personal information.

Police can confiscate children’s phones

In Norway, the minimum age for a charge against criminal offense is 15 years. Nevertheless, police can take away the phones of younger children if they are used to store or share nude photos of someone under 18.