Startside: Undersøkelser og statistikk om barns og unges mediebruk

FORELDRE OG LÆRERE: Her har vi samlet våre artikler som omtaler undersøkelser, forskning og statistikk om alt innen nettvett og barns bruk av medier. Noe er enkle undersøkelser og innsamling av tall, mens andre artikler handler om mer grundig forskning.

Det finnes flere undersøkelser om barns bruk av medier enn hva Barnevakten omtaler i denne oversikten. Du finner  flere undersøkelser her:

2023

 

Foto: Shutterstock / Kanate / HobbitArt / Barnevakten..

Økning av barn som deler nakenselfie

18.01.2023: Flere 13–14-åringer deler nakenbilder nå enn for seks år siden, ifølge en undersøkelse fra Medietilsynet. Andelen har gått fra tre prosent til nå åtte prosent.

 

 

Ungdom har det bra i Norge, men flere kjeder seg på skolen og flere bruker narkotika

13.01.2023: Undersøkelsen «Ungdata 2022» gir en oversikt over hvordan ungdom på ungdomsskoler og videregående skole har det. Stort sett står det bra til. Men sniking på bussen og bruk av narkotika øker samtidig som en del opplever ensomhet eller press til å utføre seksuelle handlinger. Skjermbruken har gått noe opp samtidig som deltagelse i organisert fritid har gått noe ned.

 

Barn har det bra i Norge, men enkelte gruer seg, blir mobbet eller føler seg ensomme

13.01.2023: Undersøkelsen «Ungdata junior» gir en oversikt over hvordan 10-12-åringer har det med venner, foreldre, skole og skjerm. Informasjonen er hentet inn via spørreskjema. I Ungdata junior 2020-2022 har man slått sammen flere undersøkelser for å kunne gi nasjonalle tall.

Ungdom får reklame for slanking, muskeløkning og plastisk kirurgi

02.01.2023: Nye tall fra Medietilsynet viser at unge utsettes for reklame som kan føre til økt kroppspress. Hver fjerde 13-18-åring har fått reklame for plastisk kirurgi.

2022

Foto: Shutterstock / Auttapol Sangsub. Bildet viser en lærer som hjelper to elever med en oppgave.

Søkemotorer diskriminerer både menn og kvinner

17.11.2022: Lær gjerne barna at de bør være bevisste på hvordan søkomotorer virker. Når man søker etter bilder på nettet, vil søkemotoren noen ganger diskriminere menn, andre ganger kvinner.

 

 

Ny undersøkelse: Foreldre uenige om regler for dataspilling

: Nesten 9 av 10 foreldre oppgir at de er uenige seg imellom om regler for dataspilling. Det kom fram under lansering av rapporten på et frokostseminar 18. oktober i Oslo.

Norske barn liker best utenlandske nyheter

17.10.2022: Over ni av ti norske barn i alderen 9–18 år får med seg nyheter, ifølge en undersøkelse fra Medietilsynet. Barn og unge prioriterer utenlandske nyheter fremfor nyheter om Norge.

Foto: Shutterstock / Kaspars Grinvalds / Barnevakten. Bildet viser ei jente som danser og filmer seg selv. Oppå bildet ligger logoer hentet fra sosiale medier.

Når starter barn å bruke sosiale medier?

: Det er nå litt færre 9-10-åringer som benytter sosiale medier, dette kommer frem i Medietilsynets undersøkelse som også viser at nesten alle barn fra og med 13 år bruker sosiale medier.

Unge bruker porno for å lære om sex

: Det finnes flere eksempler på jenter som har deltatt i seksuelle handlinger som de har sett i porno, selv om de opplevde det som grenseoverskridende, smertefullt og krenkende.

Annenhver forelder klarer ikke følge opp barnets digitale skoleliv

17.06.2022: Manglende opplæring gjør det vanskelig for foreldre å involvere seg i barnets digitale skoleliv. Skolen gir god informasjon om hvem som skal betale dersom elevens skolemaskin går i stykker. Men dette er foreldrene minst opptatt av. Foreldrene er mest opptatt av pedagogikk, mobbing og personvern.

Én elev i hver klasse blir digitalt mobbet på ungdomsskolen

15.02.2022: I det første året på ungdomsskolen blir én elev i hver klasse mobbet digitalt av medelever. Eller mer presist: 3,3 prosent i 7. trinn, i gjennomsnitt. I tillegg kommer ikke-digital mobbing på skolen eller mobbing utenfor skolesammenheng.

Bildet viser forsiden av rapporten til Medietilsynet.

Undersøkelse om unges erfaringer med hatefulle ytringer (Medietilsynet)

Til tross for over ett år med pandemi og restriksjoner tegner Ungdata Junior-undersøkelsen fra oktober 2021 et positivt bilde av barn og unges oppvekstsvilkår. Flertallet av barna oppgir å ha gode liv, et godt selvbilde, skoletrivsel og god relasjon til venner og foreldre. Fritiden preges av idrett og aktiv skjermbruk.

 

2021

Økt skjermbruk er kilde til stygg språkbruk

16.12.21: Fra 5. klasse er det mer vanlig med stygg språkbruk blant elever i barneskolen. Elevene selv sier at økt skjermbruk og tilgang til sosiale medier er en kilde til stygg språkbruk.

3 av 4 Iphone-brukere unngår annonsesporing

19.07.2021: I Apples mobiltelefoner kan du si nei takk til å bli sporet av selskaper som vil vise deg persontilpasset reklame via apper. 75 prosent av dem som har Apple-telefoner ønsker ikke slik sporing. Dette gjelder dem som har lastet ned siste versjon av operativsystemet.

Ny rapport om digitalt foreldreskap

20.04.2021: Foreldre bekymrer seg for tidsbruk og frykter at barnet skal oppleve pornografi og seksuelle overgrep på internett viser ny rapport. Foreldre og barn må også bli flinkere til å snakke sammen.

Elevundersøkelsen 2020: Digital mobbing økte litt under koronaen

24.03.2021: Sammenlignet med året før viser den siste elevundersøkelsen en liten økning i antall elever som mobbes digitalt. I syvende trinn er økningen 0,8 prosent. Økningen er størst på de laveste trinnene, men økningen er ikke veldig stor og fortsatt er det slik at det er mer mobbing i skolegården enn digitalt.

Halvparten av småbarnsforeldre bruker ikke nettfilter

16.02.2021: Svært mange småbarn har tilgang til nettbrett. Samtidig er det bare halvparten av foreldrene som har aktivert foreldreinnstillinger for å beskytte barnet, viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet.

Foto: Barnevakten

Skjermet barndom?

11.02.2020: Rapporten «Skjermet barndom?» er basert på to undersøkelser blant foreldre og lærere om barns skjermbruk.

 

Koronastengte barnehager har endret småbarns skjermvaner

: Skjermvanene til barnehagebarn i Norge kan ha blitt endret på permanent basis etter koronautbruddet, viser ny undersøkelse gjort på oppdrag fra Barnevakten. Barna bruker mer tid på skjerm, men barn med norske foreldre bruker skjermene noe forskjellig enn barn til innvandrerforeldre.

2020

Barn og Medier 2020 (Medietilsynet)

 

Youtube og Tiktok er barnas favoritter

26.06.2020: Snapchat faller i popularitet mens Tiktok stiger. Youtube er den mest popuære strømmetjenesten. Dette kommer frem i en undersøkelse blant norske barn.

Halvparten av barna spiller spill med 18-årsgrense

: Over halvparten av 11-12-år gamle gutter har spilt spill med 18-årsgrense. I tillegg har nesten fire av ti barn kjøpt innhold i spill uten å spørre foreldrene om lov først. Og stadig flere jenter spiller spill, viser ny undersøkelse.

5 av 10 foreldre er bekymret for dataspillingen

25.04.2020: En ny undersøkelse viser at halvparten av foreldrene er bekymret for barnas dataspilling. Men mye spilling er ikke nødvendigvis et problem, ifølge Blå Kors som behandler folk som er blitt avhengige.

Tøffere kår for jenter i dataspill?

26.02.2020: Spill som er utviklet på gutters premisser og en onlinekultur som tidvis kan være ugrei mot jenter – dette er noen av forskjellene i gutter og jenters spillhverdag.

Få barn og unge sender nudes

10.01.2020: En del foreldre kan være bekymret for at barna deler nakenbilder av seg selv med venner eller fremmede og at bildene blir spredd videre. Men to undersøkelser viser at tenåringer sjelden deler nakenbilder.

2019

1 av 4 unge vil slette bilder

01.05.2019: Går det for fort i svingene når unge deler bilder og innlegg på nettet? En undersøkelse viser at en av fire unge voksne gjerne skulle ha fått fjernet informasjon som ligger ute. Det gjelder å forebygge tidlig, samtal gjerne med barna om deling av bilder og oppførsel på nettet.

Flere stillesittende barn – vi kan ikke skylde på skjermbruk alene

11.04.2019: En ny undersøkelse viser at barn og unge ikke får nok fysisk aktivitet. Har dette sammenheng med skjermbruk? Selv om barn og unge er storforbrukere av medier, så er det ikke bare det som er årsaken til at mange barn er mer stillesittende enn ønskelig, mener ekspert.

Mindre krangling når foreldrene spiller med barna

05.03.2019: Hvor mye tid bør barna få bruke på dataspill? Ikke sjelden oppstår det uenigheter mellom barn og foreldre om dette. En ny forskningsrapport fra Vestlandsforskning konkluderer med at manglende kunnskap om dataspill blant foreldre forsterker slike konflikter.

Nakenbilder gir gutter makt over jenter

09.01.2019: Å dele nakenbilder kan gi jenter en følelse av økt status blant guttene. Men delte bilder kan også bli brukt mot jentene som trussel eller manipulasjon for å utføre tjenester eller seksuelle handlinger, viser ny rapport fra Redd Barna.

2018

 

Foto: Shutterstock.com

Mange snakker ikke om ubehagelige nettopplevelser

: Flere gutter utsettes for mobbing på nett, og nesten halvparten av barn og unge forteller ikke noen om ubehagelige nettopplevelser, viser tall fra Barn og medier-undersøkelsen 2018. Dette må tas på alvor, sier Medietilsynet.

Flere elever sier de blir mobbet

23.01.2018: Elevundersøkelsen 2017 viser at 29 000 elever blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Nesten 9000 elever svarer at de blir mobbet digitalt.

2017

Hvordan kan vi hindre nettmobbing?

19.06.2017: Familiestøtte og vitners vilje til inngripen har beskyttende effekt.

 

 

Kaster opp på nettbrettet

14.06.2017: Nå bekrefter forskning hva mange foreldre vet. Bruk av nettbrett i bil kan gjøre barna bilsyke.

 

Mange barn verner om passordet sitt

09.10.2017: Trenden viser at andelen barn og unge som deler passordet sitt med andre er synkende, sier rådgiver og tidligere prosjektleder ved Medietilsynet Trygg bruk, Pia Lang-Holmen.

Engasjerte voksne kan forebygge at barn blir mobbet på nett

21.03.2017: I hjemmet må foreldre bli flinkere til å anerkjenne barnas skjermbruk, sier foredragsholder og høyskolelektor Ingrid Grimsmo Jørgensen. Dette for å bygge opp tillit slik at barna kan fortelle om vanskelige ting som skjer på nett.

2016

Foto: Colourbox

Når nakenbilder spres på nett

09.06.2016: Det er ikke uvanlig at unge som har delt nakenbilder med noen de stolte på, opplever at disse blir spredt på internett. Kripos oppfordrer til å anmelde forholdet når slikt skjer. Medieeksperter understreker at skylden aldri må legges på offeret.

2013

Barn skremmes mest av Youtube

: Over halvparten av barna blir skremt på nettet, og pornografi og vold på Youtube er noe av det som skremmer barna mest, viser undersøkelse. – Det er viktig at foreldre har dialog med barna om deres opplevelser på nett, mener eksperter.

Hovedbilde øverst: Shutterstock / Thanakorn.P.