Startside: Forskning, undersøkelser og statistikk om barn og unges mediebruk

FORELDRE OG LÆRERE: Her er våre artikler om undersøkelser, forskning og statistikk om alt innen nettvett og barns bruk av medier. Noe er enkle undersøkelser og innsamling av tall, mens andre artikler handler om mer grundig forskning.

Bli gjerne medlem av Barnevakten og bli oppdatert om ny forskning om småbarn og tenåringers mediebruk. Medlemmer får ukentlig nyhetsbrev.


Først viser vi noen undersøkelser som brukes mye:

Her er liste over våre artikler som er tagget «undersøkelser».

Her er Barnevaktens kunnskapsgrunnlag.


Nedenfor viser vi rapporter, undersøkelser, stikkprøver og statistikk fra flere år tilbake:

2024

Gaza-bekymring preger Tiktok-tenåringene

Norske tenåringer får nyheter om Gaza mest fra Tiktok og Instagram, avslører en ny Unicef-rapport. 78 prosent av ungdommene oppgir at de er bekymret for det som skjer i Gaza ofte, eller hele tiden. Les mer.

Personvernundersøkelsen 2024 – folk tviler på skolenes personvern

Datatilsynet har undersøkt folks holdninger til personvern i samfunnet. Et stort mindretall har lav tillit til personvernet i skolene. Les mer.

Dystert bilde av hva tenåringer opplever på sosiale medier

«Bodø-ungdoms digitale liv: bruk, risiko og konsekvenser» 16 tenåringer fra Bodø har fortalt om deres opplevelser på sosiale medier. De blir utsatt for ekstremt innhold, krenkelser og tilbud om narkotika. Uttalelsene stemmer med hva som vises til forskernes kunstige tenåringskontoer i appene. Les mer

Psykisk helse forverres ved tidlig bruk av mobil

Det lønner seg å utsette barnets første smarttelefon, ifølge en undersøkelse som har sjekket den psykiske helsen til dagens unge og hvilken alder de hadde da de fikk sin første mobil. Les mer.

Hva er skadelig for barn og unge på nettet?

Snapchat er verstingen: Hva mener tenåringer er skadelig for dem på nettet? Og hva mener foreldrene? Medietilsynet har intervjuet elleve familier. Les mer.

Foreldre er mest bekymret for skjermtid og porno.

2023-rapporten fra Qustodio gjelder barn i alderen 4–18 år. Les mer.

2023

Elevundersøkelsen 2023-2024

Utdanningsdirektoratets årlige undersøkelse. Fra 5. trinn til ut videregående skole. Les mer.

Undersøkelse om nettporno på barne- og ungdomsskoler

Organisasjonen Lightup har kartlagt om norske kommuner har innstallert innholdsfilter mot nettporno på elevenes skolemaskiner. Les mer.

Barnevakten testet Snapchat

Nylig lanserte Snapchat en oppdatering som skulle tilby tenåringer «en mer alderstilpasset seeropplevelse i sine innholdsplattformer». Allikevel fylles stories-delen av appen til en trettenåring med diskutabelt innhold. Etter Barnevaktens henvendelse lover Snapchat å ta grep. Les mer.

Undersøkelse viser store svakheter i den digitale skolen

Stortinget har bestemt at elever ikke skal se skadelig innhold på skoleskjermene. Men en undersøkelse viser at 100 av 103 kommuner bryter stortingsvedtaket. Les mer.

Skjermbrukutvalget: – Vi vet for lite om barn 0–5 år

Hvordan blir barn påvirket av skjermbruken i barnehage, skole og fritid? Dette skal regjeringens skjermbrukutvalg finne ut, utvalget levert sine to første notater 15. desember 2023. Les mer.

Elever bør lese lengre tekster for å utvikle kritisk tenkning

Regjeringens skjermbrukutvalg har levert sitt andre notat. Utvalget sier at leseferdighetene blant elever har gått ned og at elevene gjerne bør lese mer på papir. Utvalget skriver også at mobilforbud reduserer mobbing. Les mer.

Har ikke barna et kult nok «skin» i Fortnite kan de havne utenfor

Kjøp av digitalt innhold til spillfiguren er mer enn bare et pengesluk. For noen barn og unge må slike kjøp til for å få innpass i vennegjengen. Forskere: Clara Julia Reich og Kamilla Knutsen Steinnes. Les mer.

Ett av tre barn bruker mobilen når de egentlig skal sove

Ungdata pluss-undersøkelsen viser at barn flest opplever god livskvalitet og har et godt forhold til foreldrene sine. Samtidig synker dette med alder og kjønn, og mobilbruk påvirker både søvn og skolearbeid. De som bruker mest tid på skjerm har også lavest rapportert livskvalitet. Les mer.

4 av 10 er bekymret for kunstig intelligens

44 prosent av nordmenn er bekymret for AI, ifølge en undersøkelse. Men det avdekkes ikke hva de er bekymret for. Les mer.

Temaene som influensere påvirker barna dine med

Norske gutter følger kun mannlige influensere. Jentene følger derimot både mannlige og kvinnelige infuensere. Undersøkelsen fra Medietilsynet og Retriever forteller også hvilke influensere norske ungdommer følger og hvilke temaer som influensere tar opp. Les mer.

Barns digitale forbrukervern

Forbruksforskningsinstituttet har utgitt en rapport om barns digitale forbrukervern.

Unge mener at sex er unødvendig i film og TV-serier

Barn og unge ønsker mindre sex og mer om vennskap i film og TV-serier. Dette ifølge en ny amerikansk undersøkelse. I tillegg mener mange at Tiktok er stedet man må gå til for å finne «ekte/autentisk» innhold. Les mer.

Unge får 237 meldinger hver dag

Amerikanske barn får over to hundre meldinger på telefonen hver dag og rekker å sjekke bare hver fjerde. Les mer. 

Unge observerer netthets oftere enn eldre

Halvparten av den voksne befolkningen har observert netthets eller krenkende meldinger de siste tre månedene, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Les mer.

Truer og krever penger av unge for å tilbakeholde seksuelle bilder

Unge helt ned i fjortenårsalderen blir lurt til å dele seksuelle bilder med kriminelle og deretter truet til å betale penger. En presset og skamfull situasjon for offeret, forteller politibetjent Per Øgrey Brandsdal ved Agder politidistrikt. Les mer.

Økt risiko for angst og depresjon ved negative hendelser på sosiale medier

En ny studie blant videregående elever avdekker at selv mindre alvorlige hendelser som uønsket oppmerksomhet og utestenging på sosiale medier henger sammen med trivsel og mental helse. Les mer.

FN-rapport om teknologi og læring i skolen

I en rapport på over 400 sider viser FN til en rekke undersøkelser om bruk av digital teknologi i skolen. Rapporten er full av forskning fra hele verden. Les mer.

Småbarna ser på NRK Super, Netflix og Youtube

Nesten halvparten av 1–5-åringene bruker nettbrett. NRK Super og Netflix er populære kanaler i denne aldersgruppen, ifølge en undersøkelse fra Medietilsynet.

Halvparten av foreldrene ønsker å øke aldersgrensen for sosiale medier

Halvparten av foreldre ønsker en høyere aldersgrense på sosiale medier. Nesten tilsvarende andel ønsker også mindre skjermbruk i skolen. Dette ifølge en undersøkelse som er gjennomført av Opinions samfunnmonitor. Les mer.

Unges tanker om kropp og sex påvirkes av porno

Porno skaper forventninger til første samleie, og utopier for hvordan kroppen skal se ut. Samtidig mener unge selv at de klarer å skille mellom sex og porno. Les mer.

Gutter som spiller dataspill: Skyldige til det motsatte er bevist

Foreldre er raskere med å vurdere gutters spilling som problematisk sammenlignet med hos jenter ifølge en ny undersøkelse. I tillegg er som regel fedre mer bekymret enn mødre for barnas spilling. Les mer.

Ny undersøkelse: Press og bekymringer når barna får mobil og sosiale medier

Foreldre gir barna tilgang til mobil og sosiale medier for å unngå at barna føler utenforskap, men også av praktiske årsaker. Samtidig preges foreldrerollen av bekymring og uro omkring barnas skjermbruk, men det blir vanskelig å holde igjen når andre barn slipper til tidlig. Les mer.

1 av 10 barn mobbes

Mobbetallene stiger. De to siste årene har andelen barn som mobbes økt fra omkring 7 prosent til omkring 10 prosent i syvende trinn, ifølge Elevundersøkelsen 2022. Les mer.

Økning av barn som deler nakenselfie

Flere 13–14-åringer deler nakenbilder nå enn for seks år siden, ifølge en undersøkelse fra Medietilsynet. Andelen har gått fra tre prosent til nå åtte prosent. Les mer.

Ungdom har det bra i Norge, men flere kjeder seg på skolen og flere bruker narkotika

Undersøkelsen «Ungdata 2022» gir en oversikt over hvordan ungdom på ungdomsskoler og videregående skole har det. Stort sett står det bra til. Men sniking på bussen og bruk av narkotika øker samtidig som en del opplever ensomhet eller press til å utføre seksuelle handlinger. Skjermbruken har gått noe opp samtidig som deltagelse i organisert fritid har gått noe ned. Les mer.

Barn har det bra i Norge, men enkelte gruer seg, blir mobbet eller føler seg ensomme

Undersøkelsen «Ungdata junior» gir en oversikt over hvordan 10-12-åringer har det med venner, foreldre, skole og skjerm. Informasjonen er hentet inn via spørreskjema. I Ungdata junior 2020-2022 har man slått sammen flere undersøkelser for å kunne gi nasjonalle tall. Les mer.

Ungdom får reklame for slanking, muskeløkning og plastisk kirurgi

Nye tall fra Medietilsynet viser at unge utsettes for reklame som kan føre til økt kroppspress. Hver fjerde 13-18-åring har fått reklame for plastisk kirurgi. Les mer.

2022

Elevundersøkelsen 2022

Les mer: Elevundersøkelsen 2022 (Utdanningsdirektoratet)

Hva kommuniserer norske og utenlandske influensere til norske ungdommer på sosiale medier?

Les mer her: Medietilsynet / Retriever 2022

Dataspillundersøkelse: Færre jenter spiller dataspill enn tidligere

17 prosentpoeng færre jenter spiller dataspill sammenlignet med i 2020. Når det gjelder stygge kommentarer og utestenging i spill, opplever de yngste mest av dette. I tillegg har 6 av 10 barn mellom 9–17 år spilt spill med aldersgrense 18 år. Les mer.

Søkemotorer diskriminerer både menn og kvinner

Lær gjerne barna at de bør være bevisste på hvordan søkemotorer virker. Når man søker etter bilder på nettet, vil søkemotoren noen ganger diskriminere menn, andre ganger kvinner. Les mer.

Undersøkelse: Foreldre uenige om regler for dataspilling

Nesten 9 av 10 foreldre oppgir at de er uenige seg imellom om regler for dataspilling. Det kom fram under lansering av rapporten på et frokostseminar 18. oktober i Oslo. Les mer.

Norske barn liker best utenlandske nyheter

Over ni av ti norske barn i alderen 9–18 år får med seg nyheter, ifølge en undersøkelse fra Medietilsynet. Barn og unge prioriterer utenlandske nyheter fremfor nyheter om Norge. Les mer.

Foreldre er engstelige for hva døtrene kan se i sosiale medier

Dove har spurt 366 norske foreldre som har døtre i alderen 10-17 år om jentenes digitale liv. 9 av 10 foreldre mener at sosiale medier kan ha en negativ påvirkning av unge menneskers selvfølelse. Også barna fikk spørsmål. Les mer.

Barn og Medier 2022 (Medietilsynet)

Fire delrapporter utgitt mellom 21. september og 10. november. Lenkene går rett til rapportene:

Når starter barn å bruke sosiale medier?

Det er nå litt færre 9-10-åringer som benytter sosiale medier, dette kommer frem i Medietilsynets undersøkelse som også viser at nesten alle barn fra og med 13 år bruker sosiale medier. Les mer.

Unge bruker porno for å lære om sex

Det finnes flere eksempler på jenter som har deltatt i seksuelle handlinger som de har sett i porno, selv om de opplevde det som grenseoverskridende, smertefullt og krenkende. Les mer.

Annenhver forelder klarer ikke følge opp barnets digitale skoleliv

Manglende opplæring gjør det vanskelig for foreldre å involvere seg i barnets digitale skoleliv. Skolen gir god informasjon om hvem som skal betale dersom elevens skolemaskin går i stykker. Men dette er foreldrene minst opptatt av. Foreldrene er mest opptatt av pedagogikk, mobbing og personvern. Les mer.

Sosiale medier kobles som mulig årsak til depresjon og angst blant unge

En ny forskningsrapport viser økning i depresjon og angst blant norske tenåringer. Sosiale medier nevnes som en av flere mulige årsaker til utviklingen. Les mer.

Jenter og gutter opplever sosiale medier og spill forskjellig

Sosiale medier er viktigere for jenter enn for gutter. Jentene er mer opptatt av respons og føler også at de må kommentere andres poster. Guttene bruker gjerne gaming for å være sosial. Les mer.

9 av 10 skoleapper i verden overvåket elevene under pandemien

Under koronapandemien gjorde lærere i mange land en heroisk innsats i å digitalisere skolen slik at elevene fikk undervisning hjemme. Men en undersøkelse viser at mange tredjepartsselskaper sporet barna. Les mer.

Amerikanske tenåringer underholdes av skjerm ni timer hver dag

Daglig skjermbruk med underholdning har økt med en time fra 2015 til 2021 blant amerikanske tweens og to timer blant amerikanske tenåringer, viser en undersøkelse fra organisasjonen Common Sense. Barna underholdes mest av filmer. Les mer.

Tiktoks algoritmer kan pushe negative videoer for barn

Hvilken risiko er det for at algoritmene sender barna inn i en spiral med stadig flere negative videoer? En undersøkelse fra Australia gir en del svar. Les mer.

Én elev i hver klasse blir digitalt mobbet på ungdomsskolen

I det første året på ungdomsskolen blir én elev i hver klasse mobbet digitalt av medelever. Eller mer presist: 3,3 prosent i 7. trinn, i gjennomsnitt. I tillegg kommer ikke-digital mobbing på skolen eller mobbing utenfor skolesammenheng. Les mer.

Slik gikk det da vi logget oss på Instagram som 13-åring

Vi ville teste hvor godt Instagram tilrettela for tenåringer. Det tok ikke lang tid før vi ble bombardert med pornolenker, reklame og kroppsfiksert innhold. Les mer.

Undersøkelse om unges erfaringer med hatefulle ytringer (Medietilsynet)

Lenkene går rett til rapportene:

1 av 10 ungdommer har mottatt straffbare hatefulle ytringer

Snapchat og Tiktok er de kanalene hvor ungdommer oftest mottar hatefulle ytringer. Dette ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Les mer.

Slik forholder e-sportsklubbene seg til aldersgrenser på spill

Det dukker stadig opp e-sportsklubber rundt omkring i landet for gaming-interesserte barn og ungdom. Men klubbene har ulike måter å forholde seg til aldersgrenseordningen på spill. Les mer.

Barn i Norge er storfornøyd med livet

Til tross for over ett år med pandemi og restriksjoner tegner Ungdata Junior-undersøkelsen fra oktober 2021 et positivt bilde av barn og unges oppvekstsvilkår. Flertallet av barna oppgir å ha gode liv, et godt selvbilde, skoletrivsel og god relasjon til venner og foreldre. Fritiden preges av idrett og aktiv skjermbruk. Les mer.

2021

Økt skjermbruk er kilde til stygg språkbruk

Fra 5. klasse er det mer vanlig med stygg språkbruk blant elever i barneskolen. Elevene selv sier at økt skjermbruk og tilgang til sosiale medier er en kilde til stygg språkbruk.

Hvordan begrense barns tilgang til pornografi

Les om hvordan du kan sette opp filtre mot pornografi på barnets mobil, nettbrett og PC.

3 av 4 Iphone-brukere unngår annonsesporing

I Apples mobiltelefoner kan du si nei takk til å bli sporet av selskaper som vil vise deg persontilpasset reklame via apper. 75 prosent av dem som har Apple-telefoner ønsker ikke slik sporing. Dette gjelder dem som har lastet ned siste versjon av operativsystemet.

Ny rapport om digitalt foreldreskap

Foreldre bekymrer seg for tidsbruk og frykter at barnet skal oppleve pornografi og seksuelle overgrep på internett viser ny rapport. Foreldre og barn må også bli flinkere til å snakke sammen.

Elevundersøkelsen 2020: Digital mobbing økte litt under koronaen

Sammenlignet med året før viser den siste elevundersøkelsen en liten økning i antall elever som mobbes digitalt. I syvende trinn er økningen 0,8 prosent. Økningen er størst på de laveste trinnene, men økningen er ikke veldig stor og fortsatt er det slik at det er mer mobbing i skolegården enn digitalt.

Halvparten av småbarnsforeldre bruker ikke nettfilter

Svært mange småbarn har tilgang til nettbrett. Samtidig er det bare halvparten av foreldrene som har aktivert foreldreinnstillinger for å beskytte barnet, viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet.

Skjermet barndom?

Rapporten «Skjermet barndom?» er basert på to undersøkelser blant foreldre og lærere om barns skjermbruk.

Foreldre ønsker å begrense førskolebarns skjermbruk

En ny undersøkelse viser at foreldre til barn i fire til seks-års alderen er bekymret for at mye skjermbruk går ut over lek og andre aktiviteter.

Innvandrerforeldre – hva mener de om barnas skjermbruk?

Ratan, som er politisk flyktning, kommer her med noen betraktninger om undersøkelsen «Skjermet Barndom?»

Koronastengte barnehager har endret småbarns skjermvaner

Skjermvanene til barnehagebarn i Norge kan ha blitt endret på permanent basis etter koronautbruddet, viser ny undersøkelse gjort på oppdrag fra Barnevakten. Barna bruker mer tid på skjerm, men barn med norske foreldre bruker skjermene noe forskjellig enn barn til innvandrerforeldre.

2020

Barn og Medier 2020 (Medietilsynet)

Lenkene går rett til rapportene:

Youtube og Tiktok er barnas favoritter

Snapchat faller i popularitet mens Tiktok stiger. Youtube er den mest popuære strømmetjenesten. Dette kommer frem i en undersøkelse blant norske barn.

Foreldre aner ikke at mange tenåringer mottar nakenbilder

42 prosent av 13–18-åringer har fått tilsendt nakenbilder. Kun fem prosent av foreldrene sier at deres barn har mottatt slike bilder.

Halvparten av barna spiller spill med 18-årsgrense

Over halvparten av 11-12-år gamle gutter har spilt spill med 18-årsgrense. I tillegg har nesten fire av ti barn kjøpt innhold i spill uten å spørre foreldrene om lov først. Og stadig flere jenter spiller spill, viser ny undersøkelse.

5 av 10 foreldre er bekymret for dataspillingen

En ny undersøkelse viser at halvparten av foreldrene er bekymret for barnas dataspilling. Men mye spilling er ikke nødvendigvis et problem, ifølge Blå Kors som behandler folk som er blitt avhengige.

Tøffere kår for jenter i dataspill?

Spill som er utviklet på gutters premisser og en onlinekultur som tidvis kan være ugrei mot jenter – dette er noen av forskjellene i gutter og jenters spillhverdag.

Halvparten av norske niåringer bruker sosiale medier

Allerede fra niårsalder er mange barn på sosiale medier, og fire av ti barn mellom 13 år og 18 år har sett skremmende eller voldelig innhold.

Barn bør ikke være på sosiale medier, sier 7 av 10 foreldre

Barn under 13 år er ikke modne nok til å være på sosiale medier, sier 70 prosent av norske foreldre i en ny undersøkelse. De får støtte av et flertall av lærere i grunnskolen.

Få barn og unge sender nudes

10.01.2020: En del foreldre kan være bekymret for at barna deler nakenbilder av seg selv med venner eller fremmede og at bildene blir spredd videre. Men to undersøkelser viser at tenåringer sjelden deler nakenbilder.

2019

Barn og unge ser reklame for plastisk kirurgi, alkohol og pengespill

Undersøkelser viser at mange barn og unge blir eksponert for betenkelig reklame gjennom sosiale medier.

1 av 4 unge vil slette bilder

Går det for fort i svingene når unge deler bilder og innlegg på nettet? En undersøkelse viser at en av fire unge voksne gjerne skulle ha fått fjernet informasjon som ligger ute. Det gjelder å forebygge tidlig, samtal gjerne med barna om deling av bilder og oppførsel på nettet.

Flere stillesittende barn – vi kan ikke skylde på skjermbruk alene

En ny undersøkelse viser at barn og unge ikke får nok fysisk aktivitet. Har dette sammenheng med skjermbruk? Selv om barn og unge er storforbrukere av medier, så er det ikke bare det som er årsaken til at mange barn er mer stillesittende enn ønskelig, mener ekspert.

Barn og unge snakker helst med venner etter negative nettopplevelser

Få barn og unge sier ifra til foreldre og andre voksne når de får negative netterfaringer, viser resultater fra EU Kids Online-undersøkelsen i Norge. Det innebærer at en del barn står i vanskelige situasjoner på nett alene.

Mindre krangling når foreldrene spiller med barna

Hvor mye tid bør barna få bruke på dataspill? Ikke sjelden oppstår det uenigheter mellom barn og foreldre om dette. En ny forskningsrapport fra Vestlandsforskning konkluderer med at manglende kunnskap om dataspill blant foreldre forsterker slike konflikter.

Nakenbilder gir gutter makt over jenter

Å dele nakenbilder kan gi jenter en følelse av økt status blant guttene. Men delte bilder kan også bli brukt mot jentene som trussel eller manipulasjon for å utføre tjenester eller seksuelle handlinger, viser ny rapport fra Redd Barna.

2018

Nettbrett kan styrke samspillet mellom barn og foreldre

Samspillet mellom foreldre og barn kan være bedre når de spiller på nettbrett sammen enn når de bedriver tradisjonell lek sammen, ifølge en ny doktorgradsavhandling fra Silje Margrethe Skaug ved NTNU.

Disse seksuelle krenkelsene opplever ungdom nå

Barneombudet har snakket med 200 ungdommer om seksuelle krenkelser som omfatter alt fra å bli kalt hore til å bli utsatt for voldtekt. Rapporten er på 50 sider.

Mange snakker ikke om ubehagelige nettopplevelser

Flere gutter utsettes for mobbing på nett, og nesten halvparten av barn og unge forteller ikke noen om ubehagelige nettopplevelser, viser tall fra Barn og medier-undersøkelsen 2018. Dette må tas på alvor, sier Medietilsynet.

Er foreldre interessert i barns medievaner?

Tall fra Medietilsynets Barn og medier-underskelse 2018 viser at digitale aktiviteter ikke når opp til de tradisjonelle fritidsaktivitetene.

Flere elever sier de blir mobbet

Elevundersøkelsen 2017 viser at 29 000 elever blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Nesten 9000 elever svarer at de blir mobbet digitalt.

2017

Er barn mer slemme mot hverandre på nett enn i virkeligheten?

Mange barn har opplevd å få stygge kommentarer, bilder og hets på nett. Barnevakten diskuterte temaet med Eva Bratvold, som har solid erfaring innen IKT i utdanningssektoren.

Sosiale medier påvirker kroppsbildet

Barn som er aktive på sosiale medier føler mer misnøye.

Hvordan kan vi hindre nettmobbing?

Familiestøtte og vitners vilje til inngripen har beskyttende effekt.

Kaster opp på nettbrettet

Nå bekrefter forskning hva mange foreldre vet. Bruk av nettbrett i bil kan gjøre barna bilsyke.

Mange barn og unge reflekterer over egen skjermtid

Khalid Ezat Azam, rådgiver i Medietilsynet, forteller at de jevnlig får spørsmål fra ungdom som selv ønsker å regulere tidsbruken sin.

Reklame stjeler barnas oppmerksomhet på nett

En svensk studie viser at reklame på nett tiltrekker seg barnas blikk og forstyrrer konsentrasjonen.

Mange barn verner om passordet sitt

Trenden viser at andelen barn og unge som deler passordet sitt med andre er synkende, sier rådgiver og tidligere prosjektleder ved Medietilsynet Trygg bruk, Pia Lang-Holmen.

Hva er vanlige mobilregler på ungdomsskolen?

På noen skoler legges mobiltelefonene inn i et låst skap. Andre steder sier man mobilene skal brukes med varsomhet. Men stort sett er mobil forbudt i timene.

Engasjerte voksne kan forebygge at barn blir mobbet på nett

I hjemmet må foreldre bli flinkere til å anerkjenne barnas skjermbruk, sier foredragsholder og høyskolelektor Ingrid Grimsmo Jørgensen. Dette for å bygge opp tillit slik at barna kan fortelle om vanskelige ting som skjer på nett.

2016

Når nakenbilder spres på nett

Det er ikke uvanlig at unge som har delt nakenbilder med noen de stolte på, opplever at disse blir spredt på internett. Kripos oppfordrer til å anmelde forholdet når slikt skjer. Medieeksperter understreker at skylden aldri må legges på offeret.

Bedre ferdigheter med en sunn spillhverdag

Konsekvenser av dataspilling: Hvor mye er nok?

Strategier for å håndtere skjermtid

Foreldrestrategier ved skjermtid: en intervjuundersøkelse

2013

Barn skremmes mest av Youtube

Over halvparten av barna blir skremt på nettet, og pornografi og vold på Youtube er noe av det som skremmer barna mest, viser undersøkelse. – Det er viktig at foreldre har dialog med barna om deres opplevelser på nett, mener eksperter.

Hovedbilde øverst: Shutterstock / Thanakorn.P.