Foto: Forside av "Det er så mye foreldre ikke forstår"

Barnas nettbruk – vanskelig å henge med?

Har du barn eller jobber med barn som er mellom sju og tolv år gamle? I denne veilederen får du nyttige råd for hvordan dere skaper gode vaner på nett sammen.

«Det er så mye foreldre ikke forstår» er tittelen på veilederen som er utgitt av Medietilsynet Trygg bruk og Kors på Halsen, en samtaletjeneste for ungdom drevet av Røde Kors. Veilederen, som blant annet er samfinansiert av EU, er ment for foreldre og voksne som jobber med barn, inkludert skoler, FAU og helsestasjoner.

– Vi ønsker å kunne bidra med tydelige og hjelpsomme råd som gir foreldre selvtillit og innsikt nok til å være gode rollemodeller, sier Berit Andersen i Medietilsynet på etatens egen hjemmeside.

– Nettbruk er en del av hverdagen for oss alle, inkludert barna. Å gi barna en god start og hjelpe dem til å ta gode valg er en smart investering av tid og energi.

I veilederen kan man blant finne råd for hvordan voksne kan involvere seg i barnas liv på nett. I tillegg er det et eget emne om å være gode rollemodeller, både når det gjelder egen tidsbruk og om hvorvidt man tar gode pauser fra mobilen og er tilstede med barna utenom skjermen.

Vær trygg på nett

Veilederen kommer også med samtaleverktøy for å skape positive nettvaner med barna. Her handler det om folkeskikk på nett, hvordan håndtere ubehagelig oppførsel og trakassering, og forhåndsregler for kontakt med fremmede.

Alvoret når det gjelder mobbing blir også presisert. I veilederen blir det forklart hva mobbing er, og hva man som voksen kan gjøre for å hjelpe barn som opplever å bli plaget av andre.

Få også med deg bakgrunnen til aldersgrenser på dataspill og sosiale medier. Lær mer om PEGI som er aldersgrensessystemet for dataspill i Europa. Og om årsaken til at sosiale medier fører aldersgrenser og hvorfor det kan være lurt at barna holder dem.

Sist, men ikke minst, er det en god informasjonsbolk om apper og kjøp. Her er det gode tips til hvordan man kan stille inn mobil og nettbrett for å unngå kjøp uten foreldres tillatelse, og om utfordringer knyttet til gratisapper. Les også om personvern og passord, slik at barnas privatliv og identitet er beskyttet når de er på nett.

Veilederen er gratis og kan lastes ned som PDF her

Den kan også bestilles på papir her

Les mer om utgivelsen av veilederen

Vis Ressurser