Foto: Shutterstock

Blir barn voldelige av å spille voldsspill?

UENIGE: – Det er ingen sammenheng mellom voldelige spill og aggressivitet hos spilleren, mener spillforsker Rune Mentzoni. Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk er uenig.

Tekst: Eva Alnes Holte

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk (Foto: Eddy Grønset) og spillforsker Rune Mentzoni (Foto: Universitetet i Bergen).

– Interaktive medier påvirker mer enn andre medier, sier voldsforsker Ragnhild Aspen Tombre Bjørnebekk. – Vi kan se en forhøyet aggresjonseffekt dersom spillingen har pågått over tid. Ikke for alle, men for noen.

Bjørnebekk er forsker ved Politihøgskolen. Hun påpeker imidlertid at påvirkningen ikke nødvendigvis behøver å slå ut i voldelig atferd. 

– Noen blir sterkere påvirket enn andre, noen ganger har de også et ønske om å bli påvirket. Risikoen er størst dersom spilleren er i konflikter med andre eller befinner seg i et miljø hvor voldelige handlinger gir økt status, sier hun. – Jeg mener det kan være problematisk at noen sier voldsspill ikke har noen effekt. Forskning viser også at fantasifortellinger over tid kan komme til å føles som virkelighet for enkelte. Det skjer noen assosiasjoner til den virkeligheten de selv er i som gjør at de kan påvirkes til voldelig atferd.

Over tid kan fantasifortellinger komme til å føles som virkelighet for enkelte

Den viktigste bufferen

Ragnhild Bjørnebekk sier imidlertid at voldsspill slett ikke behøver å resultere i aggressivitet hos spilleren, i de fleste tilfeller gjør det ikke det, sier hun.

– Ungdom som har med seg gode normer og gode holdninger er nærmest vaksinert mot voldelige holdninger. Barn som besitter empati og har evne til refleksjon tar avstand fra vold. Den viktigste bufferen mot voldelig atferd er de verdiene de har inni seg, sier hun. 

Bjørnebekk mener at foreldre ikke behøver å være engstelige for voldsspillene dersom barna er i gode sosiale miljøer.

Vold og aggresjon ikke det samme

Rune Mentzoni jobber på Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning ved Universitetet i Bergen. Han bekrefter at en del studier viser en sammenheng mellom voldelige dataspill og aggresjon. 

– Det er stor diskusjon rundt dette i forskningsverdenen. Samlet sett er det en del studier som antyder en sammenheng mellom voldsspill og aggresjon. Problemet er at disse ikke sier noe om det folk egentlig lurer på. Det er nemlig ingenting fra forskning som tyder på en sammenheng mellom voldsspill og voldelig atferd. Vold og aggresjon er på ingen måter det samme. Jeg har forresten ikke sett noe forskning som tyder på at interaktive medier virker sterkere enn andre medier i forhold til å utløse voldelig atferd.

Mentzoni sier det ikke er noen forskning som viser en klar sammenheng mellom voldsspill og voldelig atferd. 

– En annen teori er at folk som spiller voldsspill blir så vant til å se vold rundt seg, at de vil slutte å reagere på vold man ser rundt seg i den virkelige verden. Men også dette har vært vanskelig å demonstrere i forskning, og må regnes som spekulativt.

– Fortnite er ikke farlig

Mentzoni synes ikke foreldre bør være bekymret dersom barna for eksempel spiller Fortnite. 

– Det er riktignok et skytespill hvor du skal drepe motspillerne på øya. Men det har tegneserieaktig grafikk, artige kostymer, og du ser aldri noe blod. I det hele tatt er det veldig mange spill som har voldelig innhold, uten at noen kan si når det eventuelt er et problem. I Mario-spillene hopper du på dyr og i legospill kan du hogge legohoder av andre figurer. Aldersanbefalingene settes i stor grad utifra antakelser om at noe innhold er problematisk, uten at en egentlig har dekning i forskning for å si at barn faktisk tar skade av å se det.

Mentzoni synes foreldre bør være mer bekymret for de sosiale greiene rundt spillene enn spillet selv.

– Foreldre trenger nok ikke bekymre seg så veldig for det voldelige innholdet i spill som Fortnite, men man burde absolutt følge med på det sosiale som følger med. Fortnite er en sosial arena som har alle de samme utfordringene som andre sosiale møteplasser barn er i, inkludert fare for utestenging og mobbing. Det er en god idé å følge med på hvordan barna har det mens de spiller.

Spillforskeren tror mange foreldre er engstelige fordi dataspill er noe nytt. 

Jeg tror barn og unge fint klarer å skille mellom lek, fantasi og virkelighet

– Ingen har reagert på voldsepisodene i Harry Potter, sier han og minner om de vanlige «voldslekene» i gamle dager: 

– Som barn lekte vi kanskje «politi og røvere» eller «cowboy og indianere». Hvor voldsom leken ble, var avhengig av deltakerne. Slik er det i dag også. Jeg tror barn og unge fint klarer å skille mellom lek, fantasi og virkelighet, sier Rune Mentzoni.

– Drøy påstand av Bjørnebekk

Han er dypt uenig med voldsforsker Bjørnebekk i at barn som har gode verdier hjemmefra er vaksinert mot voldelige handlinger. 

– Dette synes jeg er ren spekulasjon. Påstanden hennes  impliserer at barn med voldelig atferd har foreldre med dårlige verdier. Det synes jeg er en ganske drøy påstand! sier Rune Mentzoni.

«Ren spekulasjon»

Han mener også at det er «ren spekulasjon» at man i dårlige miljøer bruker voldsspill til å hisse seg opp. 

– Faktisk er det slik at det motsatte skjer. Hvis du ser på utbredelsen av voldskriminalitet i samfunnet er det antakelig dekning for å si at denne på verdensbasis har gått ned i takt med at voldsspill har blitt mer og mer populært. I dag spilles spill med voldelig innhold av de aller fleste gutter og antakelig også en veldig stor andel av jenter, sier Mentzoni. 

– Så hva har skjedd? Teorien her er veldig enkel. Gruppen voldsutøvere domineres av unge menn, den samme gruppen som bruker mest tid på dataspill. Da kan vi rett og slett anta at en del av dem som tidligere – før dataspill ble en utbredt hobby – ville vært ute i gatene og endt opp med å utøve vold, nå sitter hjemme og spiller. Det betyr ikke at spillene har gjort dem mindre voldelige, men rett og slett at de ikke utøver vold fordi de er opptatt med andre ting, nemlig å spille! 

Artikkelen er tidligere publisert i Barnevaktens magasin «Digital Barndom».

Les også

Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.