Stadig flere barn spiller voldsspill for voksne

Barn og medier-undersøkelsen 2018 viser at antall mindreårige gutter som spiller spill med 18-årsgrense har økt med nesten ti prosent på to år.

Grand Theft Auto (GTA), Counter-Strike (CS:GO) og Call of Duty (COD) er alle å finne på topplistene over spill barn og unge sier de spiller mest. Dette er svært gode spillserier som byr på noe av det ypperste spillbransjen har utviklet, men det er også voldelige skytespill som har aldersanbefaling 18 år.

Grunnen til økningen er ikke åpenbar for oss

Men Medietilsynets ferske undersøkelse, der det er hentet inn svar fra 4805 barn og unge i alderen ni til 18 år, viser at svært mange barn spiller denne type voksenspill:

Av de barna som oppga at de spiller spill, svarer 25 prosent av barna i alderen ni til elleve år at de har spilt spill med aldersanbefaling 18 år. Blant tolv til 14-åringer er prosentandelen økt til 52, mens 78 prosent av 15-16-åringene har spilt voksenspill.

Det er imidlertid betydelig forskjell mellom gutter og jenter. Mens 70 prosent av guttene har spilt spill merket PEGI 18, har kun 26 prosent av jentene gjort det samme.

Sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i 2016, har andelen gutter som har spilt voksenspill økt fra 32 til 40 prosent i aldersgruppen ni til elleve år, fra 60 til 71 prosent i alderen 12-14, og fra 88 til 94 prosent blant guttene i alderen 15-16 år.

Det har også vært en økning i andel jenter som spiller voksenspill, da først og fremst fra tolvårsalderen.

– Grunnen til økningen er ikke åpenbar for oss. Mulige forklaringer kan være at det er blitt større aksept for spill som kulturelt uttrykk, økt tilgjengelighet og at flere foreldre spiller selv, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en artikkel på medietilsynet.no.

Hva vet foreldrene?

I foreldredelen av undersøkelsen ble et utvalg på 2171 foreldre blant annet spurt om barnas spilling. Her ble det avdekket til dels stor forskjell i hva foreldrene svarer om aldersanbefalingen på spillene barna spiller, og hva barna selv sier. For eksempel oppgir seks prosent av foreldre med barn i alderen ni til elleve år at de tror barna deres har spilt spill med høy aldersgrense, mens det som nevnt over er 25 prosent av barna som sier de har spilt voksenspill.

På den annen side svarer barn og foreldre noenlunde likt angående kjennskap til spillene barna bruker tid på. 61 prosent av foreldrene svarer at de har god eller svært god kjennskap til spillene barna deres spiller, mens 62 prosent av barna oppgir det samme.

– At foreldrene setter seg inn i hva barna spiller og snakker med dem om spillingen er viktig, sier Velsand.

Kilde: Medietilsynet

Gode ressurser

Vi anbefaler følgende ressurser for mer informasjon om dataspill og hvordan man kan forholde seg til barnas spilling på en god måte.

Snakk om spill

Snakkomspill.no er en ressurs for foreldre som ønsker tips og råd for hvordan man kan snakke med barna om spilling – både for å forstå bedre og for å unngå konflikter i familien. Medietilsynet og Lotteri- og Stiftelsestilsynet står bak tjenesten.

pegi.info/no/

PEGI er et europeisk aldersmerkingssystem som skal sikre at innholdet i dataspill er merket for å tydeliggjøre hvilken aldersgruppe de er mest egnet for. Her kan du søke på konkrete spilltitler og finne informasjon om alders- og innholdsmerking, samt nyttig informasjon om aldersmerkingssystemet.

Nyttige artikler på barnevakten.no:

Hvorfor liker barn og unge skytespill?

– Ikke la unger spille dette

– Barn blir ikke mer voldelige av skytespill

I tillegg finner du en rekke artikler om barn og dataspill på våre temasider om spilling

Om Barn og medier-undersøkelsen 2018

  • Tallmateriale hentet fra Barn og medier-undersøkelsen 2018, gjennomført av Sentio Research på vegne av Medietilsynet
  • Det er samlet inn svar fra 4 805 barn i alderen 9-18 år. Undersøkelsen ble gjennomført ved at Sentio rekrutterte et utvalg skoler til å delta. For å oppnå et mest mulig representativt utvalg, ble rekrutteringen basert på klyngeutvalg. Datainnsamlingen er gjennomført på skoler ved bruk av elektronisk spørreskjema. Feltarbeidet foregikk i oktober og november 2017
  • Parallelt med denne undersøkelsen er det gjennomført en undersøkelse med fokus på foreldre til barn i alderen 1-18 år. Dette både for å avdekke gap i digital mediebruk, kompetanse og holdninger, samt foreldrenes kunnskaper om barnas nettbruk og erfaringer. Totalt 2171 foreldre har svart på undersøkelsen
  • Barn og medier-undersøkelsen 2018 vil publiseres i deler de nærmeste månedene

Les mer om undersøkelsen på Medietilsynet sine nettsider

Tallgrunnlaget for undersøkelsen (som angår barn og dataspill) finner du her

Foto: Grand Theft Auto V