Barnevakten gis ansvaret for Facebook-gruppen «Digitale lærere»

Gruppen "Digitale lærere" har 60.000 medlemmer på Facebook. Ansvaret for driften gis nå videre til Barnevakten. Gruppen fungerer i dag som forum for utveksling av erfaringer, ideer, undervisningsopplegg og andre diskusjoner som angår lærernes arbeidshverdag.

Da skolene ble stengt i 2020 på grunn av koronapandemien, måtte lærerne kjøre undervisningen digitalt på et nivå som aldri før. For å finne støtte, tips og veiledning logget lærere seg på Facebook-gruppen som da het «Korona-dugnad» – et initiativ fra det ideelle selskapet Pålogga.

Gruppen er svært aktiv den dag i dag og går nå under navnet «Digitale Lærere». Med over 60.000 medlemmer deles fortsatt tips, inspirasjon, spørsmål og diverse innlegg som angår skolehverdagen.

For å drifte en slik gruppe kreves det en base med mennesker som utformer retningslinjer for aktiviteten i gruppen og som skaper engasjement og modererer innlegg og kommentarfelt. Per dags dato har Pålogga hatt hovedansvaret med god støtte fra en håndfull moderatorer.

Ønsker å videreføre ansvaret til Barnevakten

For at gruppen skal fortsette å eksistere kreves det innsats ikke bare fra medlemmene, men også for de som holder i rammene rundt gruppen. Pålogga har landet på at Barnevakten skal få stafettpinnen og hovedansvaret for å drifte gruppen videre.

Pålogga og Barnevakten samarbeider derfor tett og har hatt en prosess for å gjennomføre overgangen på en god måte.

– Det har vært mange som har ønsket å overta gruppen og til og med noen aktører som har tilbudt å gi penger for lærergruppen. Dette har vi sagt nei til og satt høye krav for hvem vi kan tenke oss at få overta ansvaret for gruppa, sier Geir Sand Nilsen, initiativtakeren til lærergruppen på Facebook, «Digitale lærere».

Foto: Privat
Geir Sand Nilsen (Foto: Privat)

 

Vi har vært ute etter noen som kunne videreføre kulturen som allerede er i gruppen, forteller Nilsen. Han mener at forumet skal være et sted der lærere kan lufte det som er vanskelig. Det krever mot og det er viktig at de som våger å si ifra opplever støtte fra andre i gruppen.

– I tillegg ønsket vi en aktør som har forståelse for digitale samfunn og forskjellen på digital og fysisk undervisning. Vi ser også at Barnevakten har mulighet til å påvirke myndigheter på vegne av lærergruppen. Det har vært for store avstander mellom de som jobber i skolen og de som tar de politiske beslutningene på høyere nivå. Så her er det potensial for å løfte lærerstemmen til de som tar avgjørelsene, mener Nilsen.

Valget falt derfor på Barnevakten som skal gis ansvaret for gruppen. En av årsakene som Nilsen trekker frem, er at Barnevakten er organisert som ideell stiftelse som ikke tar økonomisk utbytte.

– Den beste til å overta ansvaret mener vi at er Barnevakten. De har ingen økonomiske motiver og de forstår kulturen og viktigheten av å løfte frem de som strever. I tillegg så forstår Barnevakten digital kommunikasjon og har et nettverk som de kan bruke inn mot gruppen. De kommer til å overta ansvaret ganske snart, men i praksis vil ikke den enkelte lærer merke stor forandring. Det er de samme moderatorer som jobber i gruppen som før. Den store forskjellen er at Barnevakten tillegger flere ressurser som kan bidra, forklarer Nilsen.

Se kunngjøringen fra Nilsen her.

Kommunikasjon med lærerne

Barnevakten har lang erfaring med å møte lærere, elever og foreldre på fysiske og digitale foredrag. I tillegg har Barnevakten utviklet ressurser for lærere som Skoleportalen – som samler alle nettvettressurser i Norge på et sted – lett tilgjengelig med filtreringsmuligheter for trinn og tema. Barnevakten har også skrevet fagboken for lærere, Barn og unges digitale dømmekraft – et verdiløft i barnehage og skole.

Målet er å la gruppen leve videre som den gjør hvor lærerne deler digitale undervisningsopplegg med hverandre, samt råd og tips som angår skolehverdagen. Barnevakten fortsetter samarbeidet med moderatorene der noen også har vært med helt siden gruppen ble startet.

Leif Gunnar Vestbøstad Vik, daglig leder i Barnevakten

 

– Vi setter stor pris på muligheten til å kunne bidra i dette forumet som så mange engasjerte lærere bruker aktivt. Og med det anerkjenner vi at det har vært mange gode bidrag fra Pålogga, moderatorer og lærere som har delt undervisningstips, dilemmaer, sorger og oppturer. Lærerne er en av de aller viktigste yrkesgruppene i samfunnet og som ivaretar tusenvis av barn og unge. Vi anerkjenner at det har vært en tøff tid for mange med koronapandemi og ekstraordinær innsats. Vi ønsker å være med på å tilrettelegge for at dette profesjonsfellesskapet kan fortsette også fremover, slik at både lærere og elever får en best mulig skolehverdag, sier Leif Gunnar Vestbøstad Vik, daglig leder i Barnevakten.