Temakveld om skjermbruk

Med et stadig mer omfattende medietilbud også for de yngste, opplever vi en økende interesse for våre tema også blant småbarnsforeldre.

Vi setter fokus på:

  • Hva sier forskning om småbarn og mediebruk?
  • Hvilke gleder og muligheter finnes, og hvilke utfordringer kan oppstå?
  • Hvordan skape gode rammer for skjermbruk?
  • Hvordan være positive forbilder?
  • Tips om godt medieinnhold og nyttige ressurser
  • Rom for innspill og samtaler

Foredragsmodell og pris

Vi tilbyr temakveld for foreldre og ansatte i barnehagen. Foredraget er dialogbasert, men kan også kombineres med samtale i grupper. Foredragene tilpasses i lengde ut fra ønske og behov, men for en klassisk temakveld med foredrag og muligheter for spørsmål/innspill anbefaler vi 1,5 timer uten pause, eller to timer inkludert en pause. Et besøk av Barnevakten kan også kombineres med annet man har på programmet, og foredraget blir da tilpasset i innhold og lengde.

Pris:
Kr. 2.800 i honorar til foredragsholder
Kr. 2.200 i seminarandel til Barnevakten
Kr. 5.000 totalt
I tillegg kommer reisegodtgjørelse.
*Mrk: Når flere enn tre barnehager slår seg sammen er seminarandelen til Barnevakten kr. 3.000

Barnehager som er medlem i Barnevakten får rabatt på kr. 500 på hver bestilling.

Informasjonsmateriell

På temakvelden får alle en informasjonsmappe med nyttige og relevante innstikk i fra ulike aktører, blant annet ressursene under.

Barnevaktens infohefte til foreldre

Foreldrefolderen «Småbarn og skjermbruk – en god start» finner du på Medietilsynets nettsider.

Bestill foredrag


Fysisk foredragDigitalt foredragAvklares senere


Ja

*Jeg forstår at det blir samlet inn opplysninger ved å sende inn.

Du kan også sende forespørsel til post@barnevakten.no eller på tlf.: 53 51 93 80