Kveldsskole Ung på nett

Kveldsskole Ung på nett

Ønsker du å samle foreldre og elever sammen med fokus på trivsel på nett og forebygging av nettmobbing, utenforskap og hatprat? Da er dette opplegget noe å se nærmere på.

Opplegget er tilgjengelig som fysisk foredrag.

En totimers kveldsskole ser slik ut:

 • Dialogbasert kommunikasjon med blant annet hjelp av et interaktivt verktøy via mobil.
 • Fakta og innspill til refleksjon.
 • Samtalegrupper med voksne og tenåringer (ikke sitte med egne barn).
 • Felles oppsummering.

Målet med kvelden er å forebygge nettmobbing, utenforskap og hatprat og forebygge kriminalitet på nett.

Vi ønsker å finne ut mer av:

 • Hvordan har vi det i livet på nett og i sosiale medier?
 • Hva er løsningen på eventuelle utfordringer?
 • Hvordan få til gode oppvekstmiljø med trygge tenåringer og voksne som bryr seg på en ok måte?

Barnevakten kommer med foredragsholder som i samarbeid med dere rigger og tar ansvaret for regien og innholdet denne kvelden. Det er også mulig at vi noen steder kan komme med to foredragsholdere. Kveldsskolen kan kombineres med å jobbe med tematikken i forkant eller etterkant. Se ressurser her.

Gratis:
Kveldsskolen er en del av konseptet Ung på nett, og alle læringsressurser, foredrag og opplegg i Ung på nett er gratis for din skole. Gjennom støtte fra Udir, Bufdir og private givere får dere dekket utgiftene som ordinært er 5000 kroner + reise for en kveldsskole med én foredragsholder og ordinært 7800 kroner + reise for to foredragsholdere.

Læringsmål LK20

Kveldsskolen Ung på nett er et konsept som gir rektor og lærer hjelp til å oppfylle målene i opplæringsloven om et trygt og godt skolemiljø for alle, med vekt på tenåringens liv på nett og god dialog hjem-skole.

Videre oppfyller Ung på nett læringsmålene i digital dømmekraft etter 10. trinn:

 • Kunne følge regler for personvern og vise hensyn til andre på nett.
 • Bruke strategier for å unngå uønskede hendelser.
 • Vise evne til etisk refleksjon og vurdering av egen rolle på nett og i sosiale medier.

Bilde brukes under lisens fra Shutterstock.com.

  Bestill foredrag


  Lærerkurs (Upn/gratis)Kveldsskole (Upn/gratis)Gamingkveld (Upn/gratis)


  Fysisk foredragDigitalt foredragAvklares senere

  *Jeg forstår at det blir samlet inn opplysninger ved å sende inn.

  Du kan også sende forespørsel til post@barnevakten.no eller på tlf.: 53 51 93 80