Kveldsskole

Ønsker du å samle foreldre og elever sammen med nettvett som tema, så er dette opplegget noe å se nærmere på. Kveldsskolen har en ramme på ca. to timer, og passer fint fra 4.-10. trinn.

Opplegget er tilgjengelig som fysisk foredrag.

En totimers kveldsskole ser slik ut:

 • Kvelden starter med foredrag i ca. 70 min.
 • Etter en pause setter man seg i samtalegrupper med tre voksne og tre barn/ungdommer i hver gruppe.
 • De siste ti minuttene gjøres en felles oppsummering.

(Man sitter ikke med egne barn i gruppene, og Barnevakten har med innspill til samtale fra kveldens temaer.)

Stor eller liten forsamling?
Kveldsskolen kan gjennomføres med én eller to foredragsholdere. Med én foredragsholder er foreldre og barn sammen de første 70 minuttene. Elevene sitter fremst og man holder et dialogbasert elevforedrag. Fordelen med denne modellen er at man hører det samme og at det er mye læring i å lytte til dialogen mellom foredragsholder og barna. Én foredragsholder er naturligvis litt rimeligere, og fungerer fint hvis ikke elevgruppen er for stor.

Med eldre barn fra ca. 7. trinn og oppover kan det oppleves «forstyrrende» for dialogen at foreldre er tilstede, og man kan med fordel velge at foreldre og elever er hver for seg med hver sin foredragsholder før samtalegruppene. To foredragsholdere er bra hvis man ønsker et mer målrettet foredrag for foreldre, samtidig som elevene får sitt.

Les reportasje om kveldsskole i Hordaland: På skolebenken for å lære nettvett

Se priser her

Nå har min datter, hennes far og jeg vært på kveldsskole om nettvett. Dette var et utrolig godt foredrag med relevante og aktuelle eksempler. Tipsene som ble gitt var gode, og min datter på ni år opplevde også opplegget som godt og interessant.

Dette er et godt tiltak for å forebygge blant annet mobbing, og jeg håper dette foredraget vil bli holdt hvert år. Det er også bra at det var så mange foreldre der, fordi man som foreldre får et mer felles utgangspunkt eller ståsted.

Sitat: Mamma, Hordaland

Vanlige spørsmål ved bestilling av besøk fra Barnevakten.

Bilde brukes under lisens fra Shutterstock.com.

  Forespørsel om foredrag


  Fysisk foredragDigitalt foredragAvklares senere


  Ja

  *Jeg forstår at det blir samlet inn opplysninger ved å sende inn.

  Du kan også sende forespørsel til post@barnevakten.no eller på tlf.: 53 51 93 80