Foto: Shutterstock / BlurryMe. Bildet viser et klasserom. Bildet er uklart.

Vanlige spørsmål ved bestilling av foredrag med Barnevakten

Barnevakten møter elever, foreldre og lærere over hele landet med foredrag eller kveldsskoler om skjermbruk og nettvett. Nedenfor finner du vanlige spørsmål som skoler og barnehager stiller ved bestilling av et Barnevakten-besøk.

Her får du svar på dette:

Hva handler foredragene om?

Er det et fast foredrag eller kan dere tilpasse innholdet etter ønsker fra skolen?

Er foredragene oppdatert på den siste forskningen?

Kan skolen eller foreldrene få kopi av foredraget som Powerpoint eller PDF etterpå?

Hva koster et skolebesøk?

Hva blir reiseregningen til foredragsholderen?

Hva skjer dersom skolen må avlyse foredraget like før det skal holdes?

Når får skolen fakturaen?

Hvorfor er foredraget gratis i ungdomsskolen?

Hvor mange kan samles til en temakveld eller et foredrag?

Er det en maksgrense på deltakere på en kveldsskole med foreldre og elever?

Er det best å samles i en gymsal, eller i klasserommet?

Kan man arrangere temakveld for foreldre for hele skolen samlet?

Kan Barnevakten holde foredrag digitalt?

Holder dere foredrag for de yngste elevene?

Hvor lenge varer et foredrag?

Hvor raskt kan dere komme til oss?

Kan vi velge hvilken foredragsholder som kommer?

Kan den samme foredragsholderen undervise elevene i ett trinn på dagtid og ha temakveld for foreldrene på kvelden?

Hvilket utstyr må skolen/barnehagen stille med?

Hvor bestiller jeg?

Hva handler foredragene om?

Svar: Vi har flere ulike foredrag, de er rettet mot elever, foreldre og lærere i barnehage og grunnskole. Alle foredragene handler om barn og mediebruk og om nettvett, og inneholder tips og råd om hvordan være en trygg og bevisst mediebruker.

Innholdet er tilpasset de ulike målgruppene, vi har også et fokus på å styrke samarbeidet mellom skole/barnehage og hjemmene samt foreldrenes kompetanse til å hjelpe sine barn i deres digitale liv.

Er det et fast foredrag eller kan dere tilpasse innholdet etter ønsker fra skolen?

Svar: Alle våre foredrag har et gjennomarbeidet og kvalitetssikret manus, de utvikles av vår egen fagavdeling i samarbeid med et bredt spekter av fagkompetanse. På forespørsel kan vi tilpasse innholdet slik at det vektes mot spesielle behov på din skole eller barnehage.

Er foredragene oppdatert på den siste forskningen?

Svar: Ja, vi følger godt med på forskning i Norge og internasjonalt, her er oversikt over de viktigste rapportene vi henter informasjon fra. Vi utfører også egne forskningsprosjekt om barn og mediebruk. I tillegg har vi utgitt fagbok om barn og unges digitale dømmekraft.

Siden Barnevakten har mye direkte kontakt med alle målgruppene, så har vi også mye verdifull erfaringsbasert kunnskap som er en stor styrke når vi er ute i skoler og barnehager.

Kan skolen eller foreldrene få kopi av foredraget som Powerpoint eller PDF etterpå?

Svar: Vi gir ikke ut foredragene våre, da de er grafisk visuelle uten mye tekst og har en del filmer, men også fordi det er ferskvare som vi vil ha kontroll på. Alle foreldre får derimot tilgang til en lenkesamling som speiler foredraget og som har mye nyttig informasjon.

Hva koster et skolebesøk?

På ungdomsskoler er alt for tiden gratis fordi vi har fått økonomisk støtte til det. På barneskoler starter prisen på 6000 kroner pluss reise. Se prisene her.

Be gjerne oss regne ut prisen etter de ønskene dere har for antall foredrag og så videre.

Hva blir reiseregningen til foredragsholderen?

Svar: Reisen følger statens satser fra foredragsholderens adresse til skolen, tur-retur, inklusiv eventuelle bompenger. I sentrale strøk er det relativt kort reisevei for våre foredragsholdere. Du finner kommunene til våre foredragsholdere her.

Hva skjer dersom skolen må avlyse foredraget like før det skal holdes?

Svar: Oppdrag som avlyses en uke før oppsatt dato blir fakturert med et gebyr på 3 400 kroner.

Når får skolen fakturaen?

Svar: Målet er at faktura sendes innen en uke etter foredraget, dere får én faktura fra administrasjonen i Barnevakten og én fra foredragsholderen. De fleste foredragsholderne har enkeltpersonforetak, derfor får dere to fakturaer. Dersom det er viktig å få faktura raskt, er det fint om dere varsler om det.

Hvorfor er foredraget gratis i ungdomsskolen?

Svar: Fordi vi har fått økonomisk støtte fra Udir, Bufdir og private givere til akkurat dette. Dette er et prosjekt som heter “Ung på nett” og varer ut 2024.

Er det en maksgrense på deltakere på en kveldsskole med foreldre og elever?

Svar: For å få til best mulig dialog i kveldsskolene er det mest ideelt med alt opp til 50 elever pluss foreldre (altså cirka 100 totalt). Men det kan også gå fint med flere enn det. Det kommer an på alder på elevene, rom/lyd-forhold og hva foredragsholder er bekvem med. Dette kan gjøres avtale om med våre foredragskoordinatorer eller direkte med foredragsholder.

Er det best å samles i en gymsal, eller i klasserommet?

Svar: Det kommer an på antall deltakere, akustikk og så videre. Alle våre foredrag trenger en god skjerm og god lyd. I store rom med mye folk trengs det også mikrofon som skolen stiller med.

Vår erfaring er at det er bedre å sitte litt tett på elever og foreldre i et mindre rom enn å være veldig få i en stor sal.

Kan man arrangere temakveld for foreldre for hele skolen samlet?

Svar: Ja, det går fint hvis dere har egnet romkapasitet, men det er noen fordeler ved å dele litt mer opp. Hvis det er en 1-10-skole, anbefaler vi uansett å ha 8.-10. trinnsforeldre for seg selv (eventuelt 7.-10. trinn). Det kan også være mange fordeler med å dele barneskolen i småskolen og mellomtrinnet, siden det er stor sprik i alder/modenhet og ofte stor sprik i type skjermutfordringer.  Vurderingen kan tas i dialog med vår koordinator.

Fordelen med å samle bredt: Billigere for arrangør og enklere for foreldre som har barn på flere trinn (færre arrangementer å gå på). På små skoler med få elever kan det være fint å ha det samlet.

Fordeler med mer oppdeling (spesielt på store skoler): Med oppdeling i småskolen og mellomtrinnet blir det lettere med dialog, og rådene og innholdet kan prikkes mer til den eksakte aldersgruppen.

Vi kan selvfølgelig også ha temakvelder for eksempel for kun ett trinn eller en klasse. Da tilpasser vi innholdet maksimalt ut fra aldersgruppen, og det er lettere med dialog mellom foreldre til barn på samme trinn. Mange velger også å samtale klassevis i etterkant.

Kan Barnevakten holde foredrag digitalt?

Svar: Ja, det kan vi. De fleste foretrekker å møtes fysisk, men det kan være mange grunner til at et digitalt foredrag passer bedre enn et fysisk. Vi tilbyr digitale foredrag for foreldre og lærere, ikke for elever eller kveldsskoler med elever og foreldre sammen.

Holder dere foredrag for de yngste elevene?

Svar: Vi har ikke opplegg for elever i 1.-2.trinn, elevtimene våre er tilrettelagt hovedsakelig fra 3. trinn og oppover. Gjelder oppdraget 3. trinn, så er det kanskje best nytte for elevene i vårsemesteret.

For de yngste anbefaler vi at lærer gjennomfører nettvettundervisning, et verktøy som kan brukes, er for eksempel «Gøy på nett«.

Vi kommer gjerne og holder foredrag for foreldrene til de yngste elevene, det kaller vi «Digital oppstart«.

Hvor lenge varer et foredrag?

Svar: Lengden varierer ut fra type oppdrag og målgruppe.

Elevopplegget vårt på dagtid passer for 60 minutter, men vi kan også bruke lengre tid per elevgruppe.

Lærerkursene tilpasser vi til skolens ønsker innenfor en ramme på 1-3 timer. De fleste ønsker oss inn i lærertiden etter klokken 14 med begrenset tid, mens på planleggingsdager så har man gjerne litt bedre tid.

Kveldsskolene med elever og foreldre sammen har en ramme på to sammenhengende timer med en pause inkludert, men kan også fint krympes med 15 minutter.

Lengden på en klassisk temakveld for foreldre landes i dialog med oppdragsgiver. 1,5 timer er kanskje mest vanlig, men noen velger også 2 timer med en midt-pause med kaffe og noe å bite i. Foredrag på 1 time går også fint for eksempel som en fellessamling før klassene skal gå klassevis i foreldremøter. Og noen ganger ønskes vi inn kun for et kort innlegg på for eksempel en halvtime i et program med flere aktører.

Med andre ord vi har ikke en veldig låst standardlengde, men har alltid rikelig å snakke ut fra til ulike typer oppdrag og målgrupper.

Hvor raskt kan dere komme til oss?

Svar: Vi forsøker å tilpasse oss ønskene til skolen eller barnehagen, la oss sjekke med vår lokale foredragsholder om datoen er ledig. Det er en fordel for raskere behandling at dere oppgir noen alternative datoer/uker.
Hvis det gjelder en temakveld for foreldre, bør dere sende ut invitasjon i god nok tid slik at foreldrene kan planlegge.

Tips for kveldsskolene med elever og foreldre sammen: Unngå gjerne datoer der elevene er opptatt med fotballtrening eller andre aktiviteter.

Kan vi velge hvilken foredragsholder som kommer?

Svar: Vi benytter som regel den foredragsholderen som bor nærmest dere slik at reisekostnadene blir lavest mulig, men vi tilpasser også foredragsholder til type bestilling og målgruppe.Det er mulig å komme med ønske om en konkret foredragholder.

Kan den samme foredragsholderen undervise elevene i ett trinn på dagtid og ha temakveld for foreldrene på kvelden?

Svar: Ja, det er det ideelle, men det er ikke alltid at vi har ledig kapasitet samme dag og kveld. Men det er uansett en fordel at vi har elevene først, så foreldrene (da kan vi ta med erfaringer med elevene til foreldrekvelden).

Det er heller ikke alltid samme foredragsholder både dag og kveld. I de større byene har vi dyktige ungdommer som gjerne har elevene på dagtid, mens en annen foredragsholder kommer på kvelden. Men de snakker uansett sammen før foredraget med foreldre for deling av erfaringer fra møtet med elevene. Når dere får tildelt foredragsholder, kan dere gå i dialog med denne og eventuelt avtale tilpasninger.

Hvilket utstyr må skolen/barnehagen stille med?

Svar:

  • Projektor og lerret (eller en stor hvit vegg), eller smartboard, eller stor nok flatskjerm.
  • Høyttaler for lyd fra våre filmklipp,
  • Mikrofon dersom stor sal og masse folk. På våre kveldsskoler er det uansett en fordel med mikrofon (helst trådløs eller med lang ledning)
  • De fleste foredragsholdere har selv med datamaskin og eventuelle overganger. Vi har standard HDMI-inngang på våre maskiner. Avtal dette med foredragsholder.
  • På våre kveldsskoler sitter både barn og foreldre på stoler. Vi trenger ikke bord til gruppesamlingene. Dette fordi vi snur stolene under dialogdelen av kveldsskolen.
Hvor bestiller jeg?

Gå til kontaktskjema for forespørsel om foredrag:

Alle foredragstilbud finner du her.

Bildet øverst: Foto: Shutterstock / BlurryMe.