Foreldrepraten som beskytter barna mot pornopåvirkning

Det har blitt nokså vanlig at barn og unge ser porno i en eller annen sammenheng, forteller Stine Solli, avdelingsleder ved Sex og samfunn. Hun oppfordrer derfor foreldre til å prate med barna tidlig om grenser, kropp og seksualitet.

Kvinneundertrykking, vold, ensidig fokus på mannens nytelse og timelang sex, det er mye som skiller porno fra virkelighetens sex og seksualitet, sier Stine Solli som er avdelingsleder for kliniske tjenester ved Sex og samfunn. I den sammenheng oppfordrer hun til en realitetsorientering blant barn og unge.

– Det har blitt ganske vanlig at barn og unge ser på porno i større eller mindre grad. Og akkurat det må vi voksne ta innover oss. Som regel får barn sitt første møte med porno lenge før de debuterer seksuelt, påpeker Solli.

Foto: Stine Solli, avdelingsleder ved Sex og samfunn (Sex og samfunn)

Ifølge Barn og Medier-undersøkelsen i 2020, har nesten halvparten av 13-18-åringer sett porno. 57 prosent av de som har sett porno på nett, oppgir at de så dette for første gang før fylte 13 år.

– Noen mener at porno er skadelig, andre tenker at barn ikke tar så stor skade som man skulle tro. Samtidig kan porno gi et feil bilde av sex dersom man har dette som eneste kilde til kunnskap om kropp og seksualitet. Og så er det nok noen barn som er mer utsatt for påvirkning enn andre, mener Solli.

Stiftelsen Sex og samfunn har seksualundervisning for alle 9-klassingene i Oslo. I den sammenheng erfarer Solli at en del elever har et skjevt bilde av hva sex er og hva sex skal være, samt hva man bør forvente av seg selv og andre.

Skuespill, ikke på ekte

Noen oppsøker porno frivillig fordi de er nysgjerrige, andre blir eksponert uten å ville det. Med teknologien ligger alt lett tilgjengelig på mobiltelefonen, sier Solli.

– Her er det viktig at barn og unge lærer at det som skjer på skjermen preges av skuespill. Det er skuespillere foran kamera, sminke, redigering og sex-stillinger som skal se bra ut på film, men som sannsynligvis ikke føles behagelig ut i virkeligheten. Fiksjon og iscenesatt med andre ord, forteller Solli.

Et annet moment ved porno er nedtoningen av samtykke. I de fleste tilfeller vises det ikke et tydelig samtykke fra de som deltar i pornoskuespill. Og nettopp viktigheten av samtykke er viktig å kommunisere til barn og unge for å lære å sette grenser for seg selv, og respektere andres.

– Det er fort gjort å være naiv og tenke at sitt eget barn ikke har sett porno. En annen myte er at porno bare er noe som gutter ser på, men ikke jenter. Men det er lurt å ta praten med barna tidlig, gjerne før man har mistanke om at barna har sett porno, påpeker Solli.

Åpenhet, ikke skam

Hvor tidlig bør man starte med å prate om porno? Her er det viktig å alderstilpasse samtalen, men gjerne så tidlig som mulig.

– Det betyr ikke at porno skal være en naturlig del av samtalen fra tidlig av. Men at man likevel kan ta praten om kropp og hvem som bestemmer over kroppen allerede de første årene. Etter hvert som barna får tilgang til skjerm, kan man også begynne å snakke om at det finnes bilder og videoer på nett som kan inneholde nakenhet, uten å bruke begrepet porno. Når barna blir eldre, kan man gjøre samtalen mer konkret, mener Solli.

Hun oppfordrer foreldre til å unngå å legge ut om egne erfaringer med porno, og heller ikke tvinge ungdommen til å måtte fortelle om de har sett porno eller ei.

– Det kan bli ubehagelig for barna å måtte utlevere seg på denne måten i en presset situasjon. Og i verste fall, om man som voksen reagerer med sinne eller blir redd, kan man lukke muligheten for samtaler senere. Man må unngå å pålegge barnet skyld eller skam. Da er det bedre å heller snakke mer generelt om tematikken, ta en avisoverskrift som utgangspunkt, eller en annen tilnærming, presiserer Solli.

Foreldrefilter luker ikke ut alt

Solli er ikke negativ til foreldrefiltre og tekniske løsninger som sperrer for porno på barnas enheter. Allikevel anbefaler hun foreldre å akseptere at barna fortsatt vil kunne møte på porno på andre måter, for eksempel via en venn som viser et bilde eller en video fra sin mobil.

– Man vil kunne begrense tilgang til noen sider, samtidig er det naivt å tro at tekniske løsninger vil hindre tilgang til all porno. Derfor tenker jeg at det er like viktig å snakke med barna om tematikken, og her har både foreldre en nøkkelrolle, samt skolen med å tilby en god seksualundervisning som øker elevenes kunnskap og kritiske sans, mener Solli.

Hun fortsetter:

– Dersom barn og unge får god kunnskap om egen kropp og seksualitet, blir de også mer motstandsdyktige mot feiloppfatninger og påvirkning fra porno.

Foto: Shutterstock / Mike_shots

Les mer:


Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.