Snakk om gaming i klasserommet

Jobb med digital dømmekraft i spill. Her har vi samlet 7 kortfilmer med refleksjonsspørsmål til bruk i undervisningen. Videoutdragene er hentet fra Hallo! - serien, Barnevaktens nettvettserie for elever.

Nesten alle barn spiller og mange klassekamerater møter hverandre på fritiden i spill. Det kan bygge vennskap, men også føre til konflikt som påvirker skolehverdagen. Skolen har et ansvar med å hjelpe elevene med å utvikle digital dømmekraft.

Til hjelp på veien har vi samlet 7 kortfilmer som passer til bruk på barneskoletrinnene. Disse filmene tar for seg forskjellige tema med tilhørende refleksjonsspørsmål. Filmene består av utdrag fra Hallo!-serien til barnevakten som retter seg mot skoleelever.

Temaene som filmene tar for seg er:

 • Spill er sosialt
 • Legge til venner
 • Misforståelser i chat
 • Ekskludering i spill
 • Heie på hverandre
 • Rapporter, blokker og ta skjermbevis
 • Spør de voksne om hjelp

Spill er sosialt

Å spille med andre byr på vennskap, konkurranse og mestring. Ofte spiller elever i klassen med hverandre. I tillegg kan man møte andre fra hele verden.

Refleksjonsspørsmål

 • Hva synes dere er bra med spill?
 • Hvilke spill pleier dere å spille?
 • På hvilken måte kan spill være sosialt?

Legge til venner

Man kan møte mange spennende personer i spill. Samtidig, kan det være lurt å sjekke med en voksen før man legger til en ukjent i vennelisten.

Refleksjonsspørsmål

 • Hvorfor bør man være forsiktig med å legge til fremmede som venner?
 • Hvordan kan man vite at personen faktisk er den han eller hun sier?
 • Hva slags informasjon bør man ikke dele med fremmede?
 • Finnes det noen innstillinger i spill som gir deg mer privatliv?

Misforståelser i chat

På nett mister man kropsspråket når man skriver ting i chat eller bare hører stemmen til den andre. Da kan det oppstå misforståelser og uenigheter. Er noe skrevet for å være morsomt, eller er det alvor?

Refleksjonsspørsmål

 • Pleier det å være mer krangling på nett enn ellers? Hvorfor eller hvorfor ikke?
 • Hvordan bør man oppføre seg mot andre i spill?
 • Hvordan kan man unngå at andre misforstår eller blir såret når man skriver eller sier noe i chat?

Ekskludering i spill

Noen spill har begrensninger for hvor mange som kan være med om gangen. Hva gjør man da? Og hva med den som aldri får invitasjoner av de andre i klassen til å bli med i spill?

Refleksjonsspørsmål

 • Hvordan er det å aldri få invitasjoner til å spille med andre?
 • Hva kan man gjøre når noen har lyst til å bli med, men så er det ikke plass til flere spillere?
 • Hva kan man gjøre for at alle i klassen har noen å spille sammen med?

Heie på hverandre

På fotballbanen får man rødt kort om man oppfører seg dårlig mot andre. Hvis alle på laget klager på hverandre, mister man kanskje lysten til å spille. Man bør også ta vare på laget sitt og de andre når man møtes i spill.

Refleksjonsspørsmål

 • Hvorfor er det viktig å heie på hverandre når man spiller sammen?
 • Hva kan man si eller gjøre for at andre skal føle godt om seg selv?
 • Hva kan man gjøre om det blir krangling når man spiller?

Rapporter, blokker og ta skjermbevis

De fleste spill har muligheter for at man kan rapportere eller blokkere brukere. I tillegg kan det være lurt å ta skjermbevis av stygge kommentarer, chat og hendelser som kan være ulovlige. Da har man bevis til senere.

Refleksjonsspørsmål

 • Hva skjer når man rapporterer eller blokkerer noen i spill?
 • Når er det lurt å rapportere eller blokkere noen?
 • Hva er det å ta et skjermbilde?
 • Hvorfor kan det være lurt å ta skjermbilde?

Spør de voksne om hjelp

Det er aldri barnas feil om noen behandler dem på en dårlig måte i spill. Hvis man opplever noe som er vanskelig, kan det være lurt å si ifra til en voksen for å få hjelp.

Refleksjonsspørsmål

 • Er det å si ifra til voksne det samme som å «snitche» (sladre)?
 • Kan egentlig voksne gjøre noe for å hjelpe?
 • Hvilke voksne kan man snakke med hvis det skjer noe vanskelig?

Les mer:


Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.