Snakk om gaming på foreldremøtet (ungdomsskole)

Hvordan engasjere seg i ungdommens gaming? Her finner du to kortfilmer, fakta og diskusjonsspørsmål som egner seg godt til å åpne for refleksjon og samtale på foreldremøtet. Målgruppe: foreldre i ungdomsskolen (8. – 10.trinn).

86 prosent av alle barn og unge spiller, ifølge Medietilsynets undersøkelser (Barn og Medier, 2020). Og mye av spillingen på nett foregår nettopp med klassekamerater og venner fra fritidsaktiviteter. Inkludering eller utestenging, skjermtid og andre problemstillinger er derfor noe som angår hele foreldregruppa.

For at ungdommene skal trives, og ha det best mulig med klassekamerater i spill – er det viktig at foreldre snakker sammen og deler erfaringer.

Til hjelp for å skape refleksjon og samtale på foreldremøtet, har Barnevakten og Blå Kors laget to  kortfilmer som egner seg godt til nettopp det. Med filmene følger det også med noen fakta og diskusjonsspørsmål. Filmene er en del av foredragskonseptet Gaming – til bekymring og begeistring! Foredraget retter seg mot foreldre med ungdom som gamer. Lærere og andre som jobber med ungdom som gamer er også relevante målgrupper for foredraget.

Har du barn på barneskolen? Trykk deg inn på denne siden for å finne filmer og diskusjonsspørsmål til din aldersgruppe.

Filmene er fordelt på temaene:

 • Positivt foreldreengasjement
 • Hva lærer unge av gaming?

Positivt foreldreengasjement

Fakta:
 • 52 % av foreldre sier at de personlig ikke er så interessert i dataspill
 • Nær 1 av 3 foreldre sier at de ikke er så positive til dataspill generelt
 • Nesten 6 av 10 foreldre mener at dataspill først og fremst er tidsfordriv

Blå Kors og Ipsos: Unges spillvaner, 2021

Diskusjonsspørsmål:

 • Hva kan være positivt med at foreldre engasjere seg i gamingen til ungdommen?
 • Har dere noen tips, erfaringer eller suksesshistorier for hvordan man får til dette?
 • Er det noen spill som egner seg godt for at foreldre kan spille sammen med ungdommen?
 • Hvilke andre måter kan man vise interesse og engasjement på?

Hva lærer unge av gaming?

Fakta:
 • 7 av 10 unge 9 – 18 år mener at de blir flinkere i engelsk av å spille dataspill
 • 6 av 10 sier at gaming er sosialt
 • Nesten halvparten av de som spiller mener at de lærer mye av å game, og at gaming er en fin måte å oppleve historier på

Medietilsynet: Barn og Medier, 2020

Diskusjonsspørsmål:

 • Hva kan unge lære av å spille dataspill?
 • Har dere noen eksempler på spill som ungdommen spiller, og hva de kan lære av å spille disse?
 • Er noe av det som læres i spill overførbart til andre deler av ungdommens liv? For eksempel jobb, skole, sosialt og så videre.
 • Hva kan vi voksne gjøre for å legge opp til at unge får flere læringsopplevelser når de spiller?

Foto: Shutterstock / Matej Kastelic


Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.