Foto: Shutterstock.com

Gode råd når barna får sin første mobil

Hva må man tenke på som forelder når poden får sin første mobil? Vi spurte Ellen Cecilie Scheen, tobarnsmor og med lang erfaring innen mobiloperatørbransjen, nå som senior kommunikasjonsrådgiver ved Telia.

Foto: Telia
Ellen C. Scheen, kommunikasjonsrådgiver ved Telia. (Foto: Telia)

– I utgangspunktet ser jeg på mobil som noe positivt, sier Scheen.

– Som med all annen teknologi, så er det positivt så lenge man bruker det på riktig måte. Alle familier er forskjellige og med ulike behov. Noen har delt hjem med en forelder på hver sin kant. Da kan det være godt å ha et verktøy som gjør det enklere å kommunisere. For andre familier, melder behovet seg når poden slutter på SFO, eller begynner å gå hjem fra skolen på egenhånd. Da er det godt å ha muligheten til å ringe for å vite hvor barna er.

Selv om det er lettere å nå hverandre via mobilen, så bør ikke dette gi en falsk trygghet, sier Scheen. Mobiltelefonen skal ikke være en hvilepute, det er fortsatt like viktig at barna lærer å si ifra om hvor de er og hvem der er sammen med.

Kommunikasjonsrådgiveren har selv to barn – en på ni og en på elleve år. Den yngste fikk sin første mobil når hun begynte å gå hjem fra skolen alene. Da var hun åtte år. Det å kunne nå hverandre gir en trygghet og forenkler kommunikasjonen i hverdagen, mener Scheen.

– Det er mye positivt med mobilen. Det er enklere å holde kontakt med andre enten det er venner eller foreldre. Man kan ringe og sende meldinger, og senere når barna blir eldre åpner en kontaktflate seg på sosiale medier, sier Scheen.

Start med en rimelig mobil

Å få mobil innebærer et ansvar, sier Scheen. Dette er en dyr gjenstand som fort kan bli ødelagt. Barna må derfor lære seg å ta vare på mobilen sin. Den første mobilen behøver ikke være den nyeste og dyreste på markedet. Den kan godt være arvet.

– En venninnes datter endte opp med en gammel Nokia som ikke engang var en smarttelefon. Det handler om å se an behov og det holder kanskje med en telefon som kun kan ringe og sende beskjeder.

– Så må man prate om god mobilskikk. Det er viktig å ta en prat i forkant før barna slippes fri med teknologien. Snakk om hvordan det kan føles å få en stygg melding. Et budskap kan oppfattes på en annen måte enn den opprinnelig var ment. Mye av konteksten blir jo borte uten kroppsspråk. Så lær barna å være varsomme med måten de uttrykker seg på. Dessuten er det vanskelig å ta tilbake dersom man har skrevet noe dumt. Da står det der og blir der. Det handler om å overføre god folkeskikk fra den virkelige verden og over i den digitale, sier Scheen.

Få begrensninger på abonnementet

Ta gjerne en prat med barna om ulike kostnader knyttet til mobilbruken, sier Scheen. De fleste operatørene i dag har jo ulike typer sperrer og foreldrekontroller. Det kan være lurt å sperre for utenlandsnumre, spesialnumre og muligheter for å bruke stemmetjenester, for eksempel når man kan stemme på Idol. Det samme gjelder med å sette sperrer for datapakker og lignende.

– I utgangspunktet er det ikke noe i veien for å la barna få en datapakke, slik som normalt følger med de fleste abonnement i dag. Men det kan være lurt å oppfordre barna til å bruke trådløst nett for å spare på datatrafikken. Ellers er mange barn bevisst på at de har en datapakke, og er selv flinke til å slå over på Wi-Fi når de har mulighet for det, sier Scheen.

Når barn skal ut på nett er det viktig å ha tatt en prat i forkant om hva barna får lov til og hva de ikke får lov til å gjøre. En åpen tone og en interesse for det barna gjør på nett er viktig fra starten av. Man kan gjerne gjøre barna bevisst på at foreldrene har mulighet til å gå inn på mobilen deres dersom det er nødvendig, men ikke for å overvåke barna. Av og til er det allikevel ønskelig for foreldre å holde et øye med barna sine, og vite hvem de er i kontakt med. Den forebyggende samtalen er viktig.

Vis at du har tillit

Selv om man ikke forstår alt barna gjør på skjermene sine, så er det viktig å vise interesse for det de holder på med, sier Scheen. Barna merker at mamma og pappa holder et øye med dem og dette kan gi en trygghet.

– Så gjelder det å sette noen føringer på forhånd. Hvilke regler skal gjelde i ditt hjem? For eksempel så kan man jo ha skjermfrie måltider der mobilen ikke blir med ved middagsbordet. Her må også foreldrene gå frem som gode eksempler. Det er jo ikke enkelt for voksne heller når det er små øyne som følger med på alt de gjør, sier Scheen.

Å få sin egen mobil fører til et ansvar, sier Scheen. Det kan derfor være lurt å ta et familieråd i forkant med mobilbruk som tema. Ofte er barna selv overraskende strenge. De kan være gode bidragsytere når man lager regler, så spør dem gjerne om forslag til hvilke føringer som skal gjelde slik at også de kan få eierskap over mobilreglene.

– Overordnet er det viktig med tillit. Ha tillit til at barna dine kommer til å oppføre seg på en god måte, og hold et lite øye med dem og vis interesse. Da tror jeg at de fleste barn ønsker å oppføre seg på en ordentlig måte, avslutter Scheen.