Gøy på nett – Undervisning i nettvett og digital dømmekraft i grunnskolen

De to barna Lucas og Linnea vokser opp sammen og utvikler et nært vennskap. Begge ønsker å ha det gøy når de er på sosiale medier og gamer. De møter på flere dilemma som gjør at de må tenke seg om hva som er lurt å gjøre. Hva er rett, og hva er godt for seg selv og andre?  Noen ganger må de spørre voksne om hjelp.

Gøy på nett er en interaktiv læringsressurs fra 1. – 10. trinn. Elevene må reflektere over hvordan håndterer de samme dilemmaene som Lucas og Linnea. 1. – 4. trinn og 8. – 10. trinn gjennomføres med digitale enheter. 5. – 7. trinn er analog og gjennomføres på papir.

Gøy på nett kan brukes i undervisning en til en, i mindre grupper og i helklasse. Den er også fin å bruke hjemme som en familieaktivitet. Gøy på nett er universelt utformet og er særlig tilrettelagt for barn og unge med nevroutvilingsforstyrrelser, som ADHD, autisme og Tourettes syndrom.

Velg klassetrinn her!

1.-4. trinn

Lucas og Linnea er å regne som nybegynnere på nett. De må lære seg enkle regler for sosial samhandling og personvern. Og hvordan kan de ta andres perspektiv når de ikke alltid kan se dem de kommuniserer med?

5.-7. trinn

De to vennene har blitt erfarne på nettet, men kjenner at de kan bli sinte når de taper i spill, eller datamaskinen går tom for strøm. De har også sett innhold som gjør dem redd og forvirret. Hvordan kan de velge det som er bra?

8.-10. trinn

Nå har Lucas og Linnea blitt over 13 år og håndterer sosiale medier og gaming uten særlig innblanding fra foreldrene. Det er til tider vanskelig å slå av mobilen på kvelden, og så dukker det opp en litt mystisk person som spør om å bli venn.

Om Gøy på nett

Læringsressursen Gøy på nett har blitt til fordi foreldre som møtte autismeteamet i Helse Bergen strevde med å finne gode måter å veilede egne barn om nettbruk og gaming. Barnevakten fikk utfordringen med å utvikle en læringsressurs som kunne hjelpe familier over hele landet med mer bevisst skjermbruk. Vi startet med 5. – 7. trinnet, så laget vi 1. – 4. trinn og høsten 2023 ble 8. – 10. trinn ferdig. Helse Bergen og Udir har finansiert utviklingen av Gøy på nett. Statped bidrar med faglig kompetanse i tillegg til Barnevakten, RFM Helse Vest, LearnLab og ansatte ved Nordvoll skole i Oslo.